ANA SAYFAKİTAPLARIM


  28.10.2013


   

  DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK

  “Dünya bir kişiye bol, iki kişiye dar” demişler.

  Bunu diyen aynı zamanda dünyanın tek güneşle ışıtılıp ısıtıldığı gibi dünya insanının da tek kitapla aydınlatılması gerektiğini söylemiş oluyor.

  Günümüzde Globalizmi ortaya atanlar da aynı şeyi söylüyorlar ama ellerinde ve gönüllerinde o ışıktan eser olmadığından gittikleri yerde kan, gözyaşı akıtarak kendi ekmeklerinin hamurunu karıyorlar.

  İnsan oğlu yaya yürüyüşünü devam ettirirken atı, deveyi, katırı, eşeği evcilleştirir ve  yoluna devam eder.

  Tekerleği bulur kağnı, araba, fayton yapar ve yine yoluna devam eder.

  Yaya yürürken yediği koyun etini, gemide, trende, otomobilde ve uçakta da yemeye devam ediyor.

  Posta beygirleriyle iletişim sağlarken azığına kuzu kavurması koyan insan şimdilerde Internet yollarıyla dünyayı beş saniyede dolaşırken yine kuzu etinden burger yemeye devam ediyor.

  Eşkıya dağda can bahasına soygunlar yaparken, günümüzde dünyanın öbür ucundaki bankadan parayı kendi hesabına Internet yoluyla çalabiliyor veya kanunun z fıkrasına göre hazineyi tere yağından kıl çeker gibi hortumlayıp televizyondan  da en yardım sever vatandaş ödülü alabilir.

  Bir zamanlar, “Doktorun neşteri, hem adam öldürmeye yarar, hem de adamı iyileştirmeye yarar” deniyordu.

  Milenyum çağında gen mühendisliğinin gelişmesiyle “Devasız dert kalmayacak” derken aynı gen mühendisliğiyle Bush gibi doktorlara, bir milletin bütün çocuklarını doğuştan sakat bırakma imkanını veriyor.

  Bir zamanlar çömleğini altınla dolduran cimrilerin hikayeleri anlatılırken, bu günlerde iletişim ağı kurarak yıllık geliri bir ülkenin gelirinden fazla para biriktirenlerin hayatları anlatılıyor.

  Sevgili peygamberimizin, veda hutbesinde Arafat dağında okuduğu “İnsan hakları Evrensel beyannamesi” şimdilerde elektronik postalarla bütün dünya insanına anlayacağı dille duyuruluyor. İsterseniz, arama motorlarında “Veda Hutbesi” diye bir arayın.

  Kapitalizm, komünizm, sosyalizm, liberalizm, modernite, post modernizm, milenyum çağı, iletişim çağı. Her ne derseniz deyin bütün bu dönemlerde yaşayan insandır.

  Seven, nefret eden, yaşatan, öldürmeye teşebbüs eden, cömert, cimri, adil, zalim, affeden, kızıp köpüren insan.

  İşte bu insanı ısıtan ve ışıtan en önemli ışık ve ısı kaynağı olarak bir tek Güneş olduğu gibi, bu güneşin her canlı ve cansız varlıklara katkıda bulunduğu gibi bütün alemlere rahmet olacak olan kitabı da o Güneşi yaratan Rabbimiz indirmiştir.

  Dünyayı yönetmeye sahip güce eriştiğine inanan Bush ve ülkesi, dünyayı yönetecek ilkeye sahip olamadığından geçtiği yerde ot bitmiyor.

  Zalim  yöneticilerin bir kısmı kan denizinde boğulmakta olan insanları kurtarıyor ama kurtardığı adamları kurusunlar diye dar ağacına asıyor.

  Bütün bu pislikleri evrensel ilkeyi yakalayamamaktan kaynaklanıyor.

  Rabbimiz buyurur.

  Maide 67- Ey peygamber, Rabbinden sana indirileni apaçık tebliğ et. Eğer bunu yap­mazsan, onun elçili­ğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan ko­rur. Şüphesiz Allah kâfirleri doğru yola iletmez.

  Maide 68- De ki: "Ey ehli kitap, Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size in­dirileni ayakta tutmadıkça siz hiçbir şey üzerinde değilsiniz. El­bette sana indirilen, onlardan bir çoğunun azgınlığını ve küfrünü artırır. Sen o kâfirler için üzülme.

  Evrensel ilkeyi, evreni yaratan koyabilir.

  Maide 69- Şüphesiz iman edenler, Yahudiler, Sabiiler ve Hıristiyanlar­dan kim Allah'a ve âhiret gününe iman eder ve ameli salih işlerse onlar için korku yoktur, onlar üzül­mezler de.

  Hani Mevlâna’nın “Gel gel, her ne isen gel. İster Yahudi, ister Mecusi, istersen bin defa Tevbeni bozmuşsan yine gel. Bu kapı ümitsizlik kapısı değildir” sözü varya işte bu ayet o sözün söylenmesine sebep olur.

  69 ncu ayette kişi ne olursa olsun yeter ki, Allaha ve ahirete iman etsin ve Kur’anda belirtilen amel-i salihi işlesin. Bu ayet Kur’an’da olduğu için amel-i Salih de Kur’anın tarif ettiği amel olmalıdır.

  Ateist kültürün hukuku da, ahlak anlayışı da altı milyar insana göre değişeceğinden, Bush gibi gücü ele geçiren herkes kendi zorbalık kanununu oluşturacağından, insanlığın selameti için İslâmı insanlığa tebliğe devam.

  Yarın, Kur’an’da bahsedilen telekulakları okuyunuz.