ANA SAYFAKİTAPLARIM


  29.05.2013


   

  TIBBIN BBASI 57 YAŞINDA ÖLÜR

  Türkiye’nin en önemli beyin cerrahı İzmir’de hastahanesine yetiştirilemeden yolda beyin kanamasından vefat etti. Allah rahmet eylesin.

  Amerika’da ünlü bir Profesörümüz, televizyon kanalıyla bütün dünyaya sağlıklı yaşamın yollarını, kanser olmamanın diyet ve sporlarını gösterirken kendisinde kanser belirtisine rastlandı.

  Milattan önce 356-323 yılları arasında yaşayan ve dünyanın bir çok yerini alan  Büyük İskender 33 yaşında öldü.

  Fatih Sultan Muhammed Han 1432-1481 yılları arasında yaşamış ve 49 yaşında Hakkın rahmetine kavuşmuş.

  Kur’an’ın haber verdiğine göre (Rum süresi ayet 21) Nuh aleyhisselam 950 yıl kavminin arasında kalmış ve onlara peygamberlik görevini yamış ama Sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa aleyhisselam 63 yaşında vefat etmiş.

  Dünyaya tıbbın “Kanun” unu yazan, doğuda ve batıya yüz yıllarca “Kanun” isimli tıb kitabı medreselerde ve fakültelerde okutulan İbn-i Sina miladi 980-1037 yılları arasında yaşamış ve 57 yaşında vefat etmiş.

  Miladi 1233-1277 yılları arasında yaşayan, tebeüttabiinden sonra gelen İslam alimleri arasında ilk yüzün arasına girebilen Nevevi merhum, bir ara İbni Sina’nın “Kanun” isimli eserini okumaya başlamış ve tıp kitabını okurken hastalık belirtileri başlayınca yarıda bırakmış ama o da 44 yaşında vefat etmiş.

  Cahit Sıtkı Tarancı (1910-1956) “Yaş otuz beş, yolun yarısı” demiş 70 yaşını ortasını almış ama 46 yaşında vefat etmiş.

  Peygamberlerin, sultanların, kralların, tıbbın babası insanların, şairlerin...... her ırktan ve renkten insanların kendi ecellerine hükmetme yetkisi yoktur.

  Gelen gidecek, doğan ölecek.

  Her konuda şüphe tohumları saçan filozofların bile ölüm konusunda şüphe kırıntısı yoktur.

  Ömür uzatma çalışmaları yapan araştırma merkezlerinin hayalleri, Kur’an-i Kerimin haber verdiği hakikate henüz ulaşmış değildir.

  Kur’an-i Kerim Nuh aleyhisselamın 950 elli yıl yaşadığını haber vermiştir demiştik.

  Her iş, Allah’ın işi olduğu gibi, ecel de Allah’ın işidir.

  İnsan oğlu kendine düşen görevi yerine getirsin.

  Rabbimin tabiata koyduğu kanunlara uysun. Suyunu, havasını kirletmesin.

  Yediği, içtiği, giydiği, kullandığı helal ve temiz olsun.

  Aşırı soğuk ve sıcaktan korunsun.

  Amerikalı obezler gibi de Hint fakirleri gibi de yemede ve yememede aşırı gitmesin.

  Tabiat kanunlarına uyduğu gibi Rabbin Kur’anında belirttiği, peygamberimizin örnek olarak yaşadığı kanunlara uysun.

  Ondan sonra ölüm isterse 950 yılda gelsin isterse 35 yaşında gelsin.

  Müslüman için ölüm, dünya hapishanesinden ahiret cennetine geçiştir.