ANA SAYFAKİTAPLARIM


  31.10.2013


   

  HORMONLU FİKİRLER

  Değerli bir Profesörümüz, hormonlu yiyecek ve içeceklerin neler olduğunu ve zararlarını çok anlaşılır bir dille televizyonda anlatırken gelen sorular arasında bir tanesi de “Sayın profesörümüze sorun, toprak yiyebilir miyiz toprak” diyordu.

  Programı yöneten hanımefendi, soruyu sormadı ama ekranda yazılı olarak görüldü.

  Toprağı, suyu, havayı kullanan insandır.

  Bu üçü kirlenmeden önce insan kirlenir.

  Kirli insan, tabiatı da kirletir.

  Tabiatı kirletenlerin dilleri ballı olur.

  Yaptığı işin iyi, güzel ve faydalı olduğunu tatlı dili güler yüzüyle ikna eder.

  Halbuki o, yaptığı işin kötü olduğunu bilerek, düşmanlığından yapar.

  Rabbimiz bu konuda şöyle buyurur: “İnsanlardan öyleleri vardır ki, onun dünya hayatı hakkındaki sözü senin ho­şuna gider ve kal­binde olana Allah'ı şahit tu­tar. Halbuki o düş­manla­rın en azılısıdır.” (Bakara süresi ayet 204)

  İnsanlık düşmanı bu insanlar, yönetimin başına geldiklerinde onların önce inancını bozar ve arkasından hem zirai mahsulleri hem de nesli bozar.

  Bu konuda da Rabbimiz bizi uyarır: “O, yönetimin başına geç­tiği zaman, yeryüzünde boz­gun­culuk yapmaya, ekini ve nesli yok etmeye koşar. Allah boz­gunculuk yapanı sevmez. (Bakara süresi ayet 205)

  Hormonlu gıdaların farkına vardığımızda soframıza farkına varamadığımız yeni hormonlu gıdalar çoktan yerleşmiş olurlar da farkına yine varamayız.

  Yüz milyarlarca doları çeken bu hormonlu gıdalarla başa çıkmak bu yolla mümkin değidir.

  Çünkü bozguncunun karşısında milyarlarca dolar ona gülüp dururken onu hormonculuktan vazgeçirmek zordur.

  Kanunlar ve güvenlik, hormonun yayılmasını engelleyemediğini dünya gördü.

  Rabbimiz bir çıkış yolu gösteriyor: “Ey iman edenler, Hep birden silme (İs­lam'a) gi­rin ve Şeytanın adımlarını takip etme­yin. Şüphesiz o size apaçık bir düşmandır.” (Bakara süresi ayet 208)

  “Şeytanın adımlarını takip etmeyin”

  Çünkü Şeytan, İnsanlığın doğru yolunun üzerine oturacağını ve onları doğru yoldan saptıracağını (A’raf sürei ayet 16), Allah’ın yarattığını değiştireceğini (Nisa süresi ayet 119), Ademin çocuklarının çenelerinden tutarak sürükleyeceğini (İsra süresi ayet 62), inkarı ve ısyanı güzel göstererek hepsini azdıracağını, ancak Allahın kendilerine ihlas verdiği kulları azdıramayacağını söylüyor. (Hıcr süresi ayet 39-40)

  Hormonlu gıdalarla mücadele ederken hormonluyu üretenler, taşıyan, aracılık yapan, sözleşmeyi yapan ve yazanlarla mücadele ederken onun önce içini şirkten temizlemeli gönlüne imanı sevdirip kirli gönlünü imanla süslemeli.

  Eğer bu yapılmazsa Amerika’nın atom bombasıyla öldüremediği insanlığı, İsrail ve şürekası, hormonlu gıdalarla bütün insanlığı kendi parasıyla süründürür.