ANA SAYFAKİTAPLARIM


  ADAM AZMANLARI


  “Adam, melekler gibiydi, kelek oldu çıktı” deriz.

  Karınca ezmeyen insanların orman yaktığını, ekin tarlasının anızını yakarak yüz binlerce canlıyı yaktığını duyarız.

  Bunlar eğitimsiz köylüler demeyin.

  On yılda dört parti değiştiren, bir milletvekilliği döneminde üç yer değiştiren Milletvekilleri gördü gözleriniz.

  Ünlü gazetecilerin, Generallerin, Profesörlerin, zengin işadamlarının birbirlerine nasıl küfrettiklerini okuyoruz gazetelerden.

  Kızını kayboldu gösterip evinin altındaki depoda yirmi yıl tecavüz eden, dört çocuk doğurtan, komşulara karşı da iyilik meleği rolünü üstlenen Viyanalı şeytanlaşmış adam da Üniversite mezunu, vergisini dürüstçe veren insan.

  Bir çiftlikte ailesinin bütün fertlerine tecavüz eden Amerikalı da insan.

  Bunlar bir şey değil.

  Bunları yetiştiren sistemin başındakiler, bir yılda milyonlarca insanın elindekileri kapmak, çalmak, ülkesine kaçırmak için milyonlarca Irak’lıyı, Afganlıyı, Filistinliyi öldürüyorlar.

  İnsan, inkarla insanlığını yitirince hayvanlık derekesinde kalamaz, daha aşağılara iner diyor Kur’an.

  İnsanlığını yitirten de onun anası, babası ve çevresi olduğunu söyler sevgili peygamberimiz.

  Melek yaratılışlı çocuklarımıza şeytan fikirli insanların fikir sütüyle beslersek bir gün gelir şeytana pabucu ters giydirecek adam azmanları yetiştiririz.

  Melek yaratılışlı çocuklarımızı şeytani fikirlerle besleyerek katil, hortumcu, zalim, gaddar, çıkarcı ederiz.

  Meleklerden üstün insan, şeytanların kendisinden kaçacağı hale getiririz.

  Ölünce bir avuç toprakla doyacak olan insan, sağ iken “Dünya bir kişiye bol, iki kişiye dar gelir” der.

  Herkesin elindeki benim olmalıdır mantığıyla hareket ederek sömürmeye başlar, sömürdükçe semirir, sonunda sivrisinek gibi son sömürüşü patlayıp ölmesine sebep olur.

  Gönlü zengin olmayana dünyayı verseniz mutlu edemezsiniz ve “Ayı da isterim” der.

  Aya gidemeyeceğini, dünyanın en zengini olamayacağını, arzu ettiklerini elde edemeyeceğini anlayıp umudu kısalınca dili uzamaya başlar ve gürültüsüyle bütün insanlığı rahatsız eder.

  Bu gün bu saate kadar en çok konuştuğunuz şeyleri gözden geçirin.

  Umudu kısalmışların uzayan dilinden çıkanları konuştunuz.

  “İnsan insanın kurdudur” atasözünü bilelim ama ağacı çürüten kurt ağacın içinden gelir.

  Bünyesini sağlam tutan ağaçta kurt olmaz.

  Kurt adamları düzeltmeye harcarsak ömrümüzü, ömür biter kurt adamlar bitmez.

  Yalnız insanın kurdu olmaz. Ormanları yakar, denizleri kirletir, kuşları zehirli havayla öldürür insan.

  Beşeriyet ağacına musallat olacak kurtluk mikrop ve virüslerinden korumalıyız insanlık ailesini.

  İnsan, insanın derdi de olur, devası da olur.

  Suyu bir olan insanın huyu bindir.

  Bin huylu insanı eğitecek fikri, yine bin huylu insan üretemez.

  Bir sudan, yani Hazreti Adem’den altı milyar insanı çıkarmış Allah celle celalüh.

  Her insanın binlerce huyu olduğuna göre altı milyarı binle çarpın ve ona göre eğitim alternatifi düşünün.

  Bir tarafı melek, bir tarafı şeytanlığa uygun insan.

  Kalbi bazen kayalardan katı, bazen gülden yumuşak insan.

  Bir elinde izzetini, bir elinde zilletini tesbih gibi çeviren insan.

  Yunus Emre de bu değişimi çok güzel özetlemiş:

  “Bir dem dîv olur ya perî, vîraneler olur yeri

  Bir dem uçar Belkıs ile, sultan-ı ins ü cân olur.

  Bir dem varur mescidlere, yüz sürer anda yirlere

  Bir dem varur deyre girer, İncil okur, ruhbân olur.

  Bir dem gelür İsa gibi ölmüşleri diri kılur

  Birdem girer kibr evine, Fir'avn ile Hâmân olur.”

  Atalarımız, “İnsanın alacası içinde hayvanın alacası dışında” demişler

  Bu insanı, kavun gibi koklayarak bilemezsiniz.

  Ancak Allah (c.c.) Asr süresinde:

  1- Asra yemin olsun ki,

  2- Şüphesiz insan zarardadır.

  3- Ancak iman edip, ameli salih işleyenler, hakkı tavsiye eden¬ler ve sabrı tavsiye edenler müstesna¬dır¬lar.” Buyurmuş.

  Biz, herkesi melek, her yeri cennet görmeye devam edelim.

  Hüsnü zandan ayrılmayalım ama tedbiri elden bırakmayalım.

  Asr süresinin tefsirini “ŞİFA TEFSİRİ” nden bir okuyuverin. Elinde olmayanlar (0212)5111085 nolu Cantaş’ın telefonundan isteyebilirler.