ANA SAYFAKİTAPLARIM


  ALLAH AFVI SEVER


  “Afveden” anlamına gelen “el-Afüv” ismi cemili Kur’an’ı Kerim’de beş defa tekrarlanmaktadır.

  “Bir iyiliği açıklar veya gizlerseniz veya bir kötülüğü afvederseniz muhakkak Allah afvedicidir, her şeye gücü yetendir.” (Nisa 149)

  Rabbimiz Bakara 52 de buzağıya tapınan beni İsraili afvettiğini, Ali İmran 152’de Uhud savaşından kaçan Müslümanları affettiğini haber verir.

  Puta tapınmak, harpten kaçmak en büyük suç olduğu halde suçu işleyenler pişman olunca Allah onları cezalandırmak yerine afvediyor.

  Bizlerin de afvedici olmasını istiyor ve insanları afvedenler övülüyor. (Ali İmran 134)

  Yakınlarımızın katilini afvetmemiz tavsiye edilir (Bakara 178)

  Rabbimiz afvedicidir, afvı sever öyle ise bizde afvedici olmalıyız.

  Suçluların tevbe etmelerine, özür dilemelerine yardımcı olmalıyız.

  Sevgili Peygamberimiz “Şüpheden sanık yararlanır” kuralını koymuş ve “cezaları şüphelerle kaldırınız” buyurmuş. (Tirmizi, Hudud bab 2, ibni Mace Hudud 5)

  Türk şairinin biri:

  “Ger günâhım kûh-ü Kâf olsa ne ğamdır ya Celil,

  Rahmetin bahrine nisbet innehü şey-ün kalil.”

  Yani: Eğer günahım Kâf dağı kadar büyük olsa da gam yemem. Çünkü günahımız, Rabbimizin rahmet denizine oranla çok küçücük bir şeydir.” Diyor.

  Şair bu geniş af inancına şu hadisi kudsiden cesaret alarak varıyor:

  “Ey Adem oğlu, sen bana yalvarıp benden ümit ettikçe senden sadır olan ne olursa olsun af ederim. (çokluğuna) aldırmam.

  Ey Adem oğlu, günahların gökyüzüne ulaşsa, sonra da benden afv dilesen seni af ederim.

  Ey Adem oğlu, eğer bana yeryüzü dolusu günah getirsen, sonra da bana ortak koşmadan bana gelsen(ölsen), bende sana yeryüzü dolusu af ile gelirim.” (Tirmizi.Daavat,bab 106)

  O sevgili peygamberimizin de dayanağı şu ayettir:

  “Allah, kendisine ortak koşulmasını asla afvetmez. Şirkin dışındakileri dile¬diği için afveder. Kim, Allah'a ortak koşarsa (Allah yolundan) çok uzak bir sapık¬lığa sapar.” (Nisa 116)

  Hepimiz bir şekilde eşkıyalık yapıyoruz.

  Gelin hep beraber millet olarak Rabbimize dönelim.

  Bir daha suç işlememeye azmü cezmü kast edelim.

  Bütün insanların günahı bir araya gelse Allah’da afvetse Rabbin afvından, rahmetinden bir şey eksilmez.