ANA SAYFAKİTAPLARIM


  ATEŞ İÇİNDE GÜL BİTİYOR


   ATEŞ İÇİNDE GÜL BİTİYOR

  Orman yangınında ateş ortasında kalan akrebi kurtarmaya çalışan Müslümana bağırıyorlar “Akrebe yaklaşma seni sokar” diyorlar. Müslüman, akrebi kurtarırken gerçekten akrep, Müslümanı sokar. Olayı görenler “Biz sana dedik, söz tutmadın” demişler. Müslüman da onlara “Ben insanlığımı yaptım, o da akrepliğini yaptı” diye cevap vermiş.

  Yüz yıl önce göç eden veya göçe zorlanan gayri Müslim vatandaşlarımız, gittikleri ülkelerde önce dillerini yitirdiler. Şu anda Amerika’da, Fransa’da, İtalya’da dedesinin dilini bilen tek torun yok.

  Ama bin yıldır bizimle yaşayan gayri Müslim vatandaşlarımız hala kendi dillerini konuşmaya devam ediyorlar.

  Bunlar, iki yüz devletin yöneticilerinin, araştırma merkezlerinin, Üniversite yönetim dersleri verenlerin gözünden kaçmaz.

  Kurtardığımız veya koruduğumuz insanlar  içerisinde vatanperver olanları olduğu gibi bir saldırı olduğu anında ihanet içine girenler de olmasına rağmen “Herkes görevini yapar inancıyla yine Müslümanca davranmaya devam ederiz.

  Rabbimiz, “Yahudi ve Hıristiyanları kendinize (yönetici) dost edinmeyin” emrine yeni yorumlar getirerek onların bize dost olduğuna kandık ve başımıza bunlar geldi.

  Amerika ile Rusya arası açık gibi görünse de Müslümanlığa saldırı konusunda hep birlikte hareket etmişlerdir.

  En son demeyelim şimdilik en son olarak Suriye’de de gösterdiler müttefik olduklarını.

  İkisi de Özgür Suriye Ordusunu vurmada birleşiyorlar.

  İkisi de muhaliflere kurşun sıkan güçleri destekliyorlar.

  İkisi de Muhalifleri destekleyenleri de düşman olarak görüyorlar.

  Çanakkale’de yaralı düşman askerini omuzlayıp tedavisini yapan Osmanlı askeri, aslında yangından akrep kurtaran Müslüman gibidir.

  Bunun bir örneği Bosna’da görüldü.

  Sırplar, esirleri katlederlerken Bosnalı Müslümanlar esir kampında insanca muamele yaptılar.

  Bu savaşın sonunda Müslümanlar kazanacaklardır.

  İbrahim aleyhisselamın ateşini gülistana çeviren Rabbimiz, bu haçlı ordularının ateşi içinden de yepyeni bir İslam çağının başlamasına bizi vesile edecektir inşallah.