ANA SAYFAKİTAPLARIM


  AYETLER, WİKİLEAKS VE Ç


  “Dünyanın her tarafında karanlık bir gecede kara bir topun yuvarlanışını görür ve isterse vurur” diye ilahlaştırılan putun siyaset beyni olan Pentagon ile ticaret beyni olan “Dünya Ticaret Merkezi” ikiz kuleler 11 Eylül 2001 de vurulduktan sonra haberi olması putun cansız, kralın çıplak olduğunu ortaya koymuştu.

  Wikileaks İnternet sitesi de bu çağdaş putun kendi evinin içindeki sırları bile gizleyemeyecek kadar aciz olduğunu, “Gizlilik” arzeden dosya ve dijital sırlarının saklandığı odaların yolgeçen hanına döndüğü ortaya çıkıverince zaten bilinen hıyanetler ortalığı kokutuverdi.

  Gerçi “kalplerinde hastalık olanlar” “Bunları bizim putumuz bilerek yapıyor” diye kendi imanlarını sarsmamaya dikkat edecekler.

  Ben, 22/02/2010 tarihli yazımda “Rabbimizin şu ayetlerini gönüllere kazıdıktan sonra Dışişleri personeline ezberletmeli” demiştim ve

  “Ey iman edenler, Yahudi ve Hıristiyanları (idareci) dost edinmeyin.

  Onlar bir¬birlerinin dostudur (idarecisidir.)

  Sizden kim onları (idareci) dost edi¬nirse muhakkak o, onlardandır.

  Allah za¬lim toplum¬lara yol göstermez.”

  “Sizin dost ve idareciniz, Allah, Onun Rasülü ve rukü ederek na¬maz kılıp zekât ve¬ren mü'minlerdir.” ayetlerini yazıvermiştim. (Maide süresi ayet 51-56)

  Diğer ayetleri okumaya devam edelim:

  “Ey iman edenler, kendi¬niz¬den aşağı olanı/sizden olmayan (kâfirleri) sır¬daş edinme¬yin. Onlar size kötü¬lük yap¬mada kusur etmezler. Sı¬kıntıya düşmenizi is¬terler. Onla¬rın (size olan) kinleri ağızların¬dan taş-makta¬dır. Göğüslerinin gizlediği ise daha büyüktür. Size ayetleri açıkladık eğer akıl eder¬seniz.

  İşte siz, onlar sizi sevmezken onları seven ve ki¬tapla¬rın hepsine iman edenlersi¬niz. On¬lar size rastladıklarında "İman et¬tik" derler. Yalnız ka¬lınca da size olan kinlerinden parmaklarının uçlarını ısı¬rırlar. De ki: "Ki¬ninizle geberin" şüphe¬siz Allah gö¬ğüs¬lerdeki özü hakkıyla bilir.

  Size bir iyilik dokunsa onları tasalandırır. Size bir kötülük do¬kunsa onunla neşe¬lenirler. Eğer sabreder ve sakınırsanız onla¬rın hi¬lesi hiçbir şeyle size za¬rar ve¬remez. Şüphesiz Allah yaptıkla¬rını ku-şatmıştır.” (Âl-i Imran süresi ayet 118-120)  Eğer adın Şaron’sa binlerce Müslüman’ın evini başına yıkabilir, dilediğini öldürebilirsin.

  Eğer Siyonist isen, Birleşmiş Milletlere üye bir ülkeye aniden gece baskını yapabilir ve bundan dolayı hesaba çekilmek şöyle dursun kınanamazsın bile.

  Eğer adın Bush ise dilediğin ülkeye “Demokrasi ihraç” edeceğim diyerek saldırabilir ve milyonlarca insanı öldürebilirsin.

  Eğer adın Coni ise istediğin ülkenin askerlerinin başına çuval geçirebilir sonra da o başına çuval geçirdiğin askerleri şehit eden teröristleri etkisiz hale getirme çalıştaylarına katılabilirsin.

  Ama adın Ali ise batılı ülkelere girişin bile yasak olur.

  Adın Veli ise iç organlarını dahi gösteren cihazlardan geçmeden sömürgenler diyarına giremezsin.

  Adın Osman ise her yıl binlerce insan öldürmeden yaşayamayan o ülkelerin elçiliklerinin önünde vize işkencesi çekmeden kabire giremezsin.

  Adın Halit ise kendin batıcı olman, ateist olman, komünist olman da kurtarmaz seni.

  Müslüman adı taşıyan her insan, ister karıncaezmez Cumhurbaşkanı olsun, ister Başbakan olsun, ister batılı ajanların finosu olsun hiç fark etmez, potansiyel terörist demeksin.

  Hatta kendisine bilgi sızdıranlar bile onların gözünde en aşağılık mahluklardırlar.

  Sağcı ve solcu olduğu halde puta bilgi sızdıranlar hakkında da Rabbimizi bizi uyarıyor:

  “Kalplerinde hastalık bulu¬nanların "Bize bir belâ gelmesin¬den korka¬rız" di¬yerek onların (Yahudi ve Hıristiyanların) ara¬sında ko¬şuşturduklarını görür¬sün. Umulur ki Allah bir fetih veya kendi katın¬dan bir emir ge¬tirir de içlerinde gizledikle¬rine pişman olurlar.” (Maide süresi ayet 52)