ANA SAYFAKİTAPLARIM


  AZMAYALIM, KIZMAYALIM,


  İnsan bu dünya sahnesine bir defa gelir.

  Sahneyi kirletmeyelim.

  Bizden sonra gelecekler var

  Eşyayı israf etmeyelim.

  Kimselerin bizim kıymetimizi bilmesi için uğraşmayalım.

  Biz, yaratılan her şeyin kadrini bilelim,

  Bilirse kadrini canın, canan da bilir.

  Can cananına ayna gibidir.

  Aynayı silerse kendi silinir.

  “Bir düşman fazla, bin dost azdır” demişler.

  Dostları harmanlayıp yarenlerle sohbet edelim.

  Aşinalarla kaynaşıp sırt sırta verip arkadaş olalım.

  Tanıdıkları tanımazdan gelmeyelim.

  Tanıdığımıza tanımadığımıza selam verelim.

  Şaşı bakan, dostu düşman gören

  Gözleri tedavi ettirelim.

  Yine de hatalar görüyorsa hataları doğrularla sırlayalım.

  Gam kervanları geçse kapımızın önünden

  Keder tufanları yağsa çatılarımızdan

  Gözlerimiz büzülse, gönüllerimiz üzülse

  Bölüşelim belaları, gamları, kederleri

  Ağzımızın tadını bozmayalım.

  Gözümüz bir avuç toprakla doymadan önce

  Doyuralım gönlümüzü gönlümüzce

  Hem söyleşelim, hem halleşelim, hem koklaşalım

  Ömür denen yolu kolayca aşalım

  Asıl vatan olan cennete ulaşalım

  Hayat yolunda baldan tatlı sözlerle söyleşelim.

  Arada bir biber de sürersek dilimize

  Kızgınlıkla kırarsak yoldaşımızı

  Aşina etmeyelim kimseyi sırrımıza

  Tadımız çıksın aleme adımız çıkmasın.

  Fakirlik paçadan akarken bile gıkımız çıkmasın.

  Sabırla fakirlikten helva yapalım

  Herkes zengin bilsin fakirliğimiz ortaya çıkmasın.

  Gam dağlarını yükleseler sırtımıza gam yemeyelim

  Bela denizlerine sürseler ağzımıza gem almayalım

  Yarım ekmeğimizi bölüşelim yem almayalım

  Helal yollardan kazanınca azmayalım

  Çocuk gibi çıplak kalınca kızmayalım

  Şımardıkça çığlıklarımızı,

  Bunaldıkça feryatlarımızı fezaya salmayalım.

  Dert yükünün altında “aaah” demeyelim

  Dertlerin dermanını verene dönüp “ya Allah” diyelim.

  O, yardımından bizi mahrum etmesin

  Hiçbir zaman muhtacına muhtaç etmesin.