ANA SAYFAKİTAPLARIM


  BÜYÜK YARIŞ (3)


  Her spor dalının kendine göre bir kıyafeti olduğu gibi dünyanın en uzun koşusu olan bu Cennete ve Allahın rahmetine olan koşunun da kıyafeti vardır.

  Kadın erkek her Müslüman, Kur’an ve Sünnetle belirlenen şekilde elbiselerini giyerek “Büyük Yarış” a katılır.

  Aldığı her nefes attığı her adım gibi yolunu kısaltır.

  Onun için nefeslerini boş işler peşinde tüketmemeye dikkat eder.

  Bu koşu aşksız, heyecansız olmaz.

  Sevdiklerini yaratan sevgiliye doğru koşan adam, iliklerine kadar heyecanla dolu olmalıdır.

  Ama heyecan strese dönüşmemelidir.

  Heyecanın da kalbe ve kaslara salgıladığı bir tat vardır ki o tadı maddi olan hiçbir şeyde bulamazsınız.

  Allahın kelamından bir tek ayet (Nahl süresi ayet 68) arının kulağına değince bin bir çiçek tatlanıp bala dönüştü.

  Zehirli otlar panzehire dönüştü.

  Sevgilinin yolunda ayağımız, kafamıza atom bombaları düşse Leyla’nın diyarındaki dikenleri bile seven Mecnun gibi yar yolunda yaralanmaları Cennete güle dönüşeceği inancıyla hareket eder ve aşkla şevkle sevdiğine koşar.

  Koşu yolunun kenarında her milletten Müslümanlarla Cennete doğru koşarken yine her milletten düşmanlar ona hakaret etseler, küfretseler o onların putlarına küfretmez ve Selam’la yoluna devam eder.

  O da onlara hakaret etmek ve küfretmek için dursa sevdiğine geç kalacağını bilir.

  Bin kafire küfretmek için harcanacak zamanı bir insanın imanına yardım etmek için harcanması koşunun hızlanması demektir.

  Kafirler, gidiş yolunda karşıdan gelen anarşistlerdir.

  Rabbimiz, bu dünya hapishanesinden cennete çıkan tünel olarak İslam dinini vermiş ve doğru yolun bu olduğunu, bu yoldan başka yollarla gelenin cennete alınmayacağını haber vermiş ama bazıları kendi kurallarına uyarak trafik anarşisti olduğu gibi dünya anarşisti oluyor ve dünyada her sene milyonlarca Müslüman’ı öldürme cinayeti işliyor ve Müslümanları korkutacağını sanıyor.

  Ebu-l âla el Maarri (v: 449/1057) Haçlı seferlerinin Halep civarına yaklaştığı kendi kasabasının da işgal edileceği habarleri yayıldığında

  “E Ubbad’el Mesihi yehafü sahbi

  Ene abidü men halakal Mesiha” /Benim arkadaşlarım, İsa(s.a.v.) ya tapanlardan mı korkacak. Ben, İsa (s.a.v.) yı yaratanın kuluyum.”diyerek kasabanın halkını yüreklendirir ve başarılı olurlar.

  Kainatı, ilmi ve kudretiyle kuşatan Allah yolu gösteriyor, nasıl koşulacaığının örenği olarak peygamberini gönderiyor ve bize de “Koş” diyor.

  Yol onun, yolcu onun, büyük şeytan, küçük şeytan hepsi onun.

  Öyle ise ters yoldan koşan Hak yolun anarşistlerinden Müslüman neden korksun?

  Yolun tersinden yürüyenleri de ikiye ayırıyor Rabbimiz:

  “Küfre koşanlar seni üz¬me¬sin. Onlar hiçbir şeyle Allah'a za¬rar vere¬mezler. Allah onlara âhirette bir pay vermemek ister. On¬lara büyük azap vardır.” (Al-i Imran süresi ayet 176 ) Bunlar kafirler.

  Bir de Müslüman olduğu halde dünyevi çıkarlarına zarar gelmesin diye kafirlerin arasında koşuşturanlar var:

  “Kalplerinde hastalık bulu¬nanların "Bize bir belâ gelmesin¬den korka¬rız" di¬yerek onların arasında ko¬şuşturduklarını görür¬sün. Umulur ki Allah bir fetih veya kendi katın¬dan bir emir ge¬tirir de içlerinde gizledikle¬rine pişman olurlar.” (Maide süresi ayet 52)

  Mekke’de hacı, Vatikan’da Katolik, Telaviv’de Siyonist görünümlü bu adamların ortak tarafı, iki yüzlü olmaları, günahtan korkmamalrı ve haram yemede yarışmalarıdır:

  “Size geldiklerinde "İman ettik" derler. Halbuki onlar küfürle girip kü¬fürle çı¬ktılar. Onların giz¬ledikle¬rini Allah daha iyi bilir.

  “ Onların birçoğunu gü¬nahta, düşmanlıkta ve haram yemede yarış¬tıklarını görürsün. Ne kötü şeyler yapıyorlar. (Maide süresi ayet 61,62)

  Devamı var.

  Not: Bu ayetlerin tefsirini telifim olan “Şifa Tefsiri” nden bir okuyuverin. Temin etmek için (0212) 5111085 nolu telefonla Cantaş yayınevinden isteyebilirsiniz.