ANA SAYFAKİTAPLARIM


  BİR ÖLÜM BİN DERS


  Doktor, felçli hastasının ayaklarını gıdıkladığında tepki vermiyorsa, hafif sivri uçlu bir aletle acıtmaya gidiyor.

  Eğer hasta tepki verirse doktor seviniyor, tepki vermiyorsa üzülüyor ve işinin daha zor olduğuna karar veriyor.

  Suçlu suçüstü yakalandığında hakim karşısında “Pişmanım” diyorsa hakim cezayı verirken bile suçluya merhamet duygusuyla bakıyor.

  Güvenlik güçlerine yakalanmayan suçlu kendi iç dünyasında yaptığından hoşnut değilse bu suçlardan vazgeçmesi mümkindir.

  Ama hani “Merd-i Kıpti, şecaat arz ederken sirkatin söyler” diye bir atasözümüz vardır.

  Yani, Kıpti (Firavun neslinden gelenler) in kahramanı, yiğitliğini anlatırken yaptığı hırsızlıkları anlatırmış.

  Öyle bir Kıpti toplumu oluşturmuşlar ki orada kahramanlık hırsızlığın büyüklüğüyle orantılı. Hırsızlığı ayıplamak gericiliğin ta kendisi olmuş.

  Hani günümüzde büyük hortumcu olmayanları derneklerine almayan adamlar gibi.

  Yaptığı kötülüklerden vicdan azabı çekerek yapmaya devam edenlerde hala hayat emaresi var demektir.

  Bir başka erkeğin evinde ölen bayan için yazılıp çizilenler, bize ister sağdan olsun ister soldan olsu, ister liberal, ister despot olsun insanlarımızın hepsinin insani kanunlara değil, ilahi kanunlara özlem duyduğunu ortaya koydu.

  Bu başkasının evinde ölüm olayını tartışmasız herkes hoş karşılamadı.

  Peki, eğer sizin kriterleriniz kanunlar ise, geçin Türkiye kanunlarını Avrupa kanunları ise yapılanda ayıplanacak hiçbir durum yok.

  Ama her nedense hiçbir kimse hatta bu tür suçları işleyenler bile yapılanın hoş olmadığını söylüyorlar.

  Bu durum yalnız bize has bir özellik değil.

  Batıda da en geniş karınlı adam bile hanımının başka evlerde gecelemesinden zevk almadığı gibi çaresizlikten susar.

  Bütün insanları Allah yarattığından her kadın ve erkek Allahın “Zinaya yaklaşmayınız” emrine yürekten boyun eğer.

  Uygulamada kusuru olsa bile doğrunun zinayı yasak olmaktan çıkaran kanun olmadığını, Allahın dediğinin en doğru olduğunu bilir.

  Hemen hemen her yazarımız, “Ölünün ardından kötü konuşulmaz” cümlesini kullanıyor.

  Peki, bu cümlenin sevgili peygamberimize ait bir hadis olduğunu biliyor muyuz?

  Yazarlarımızın birçoğunun bildiğine inanıyorum.

  Çünkü Müslüman toplumda büyüdüler.

  Kaynağını bilmeseler de İslam kültürünün etkisi altındalar.

  Sevgili peygamberimizin hadisinin değeri bir daha ortaya çıkıverdi.

  Efendimiz buyurur, “Ölülerinizin güzelliklerini, iyiliklerini anınız” (Ebu Davud, Sünen, K. Edeb, bab 50, hadis no 4900,Tirmizi, Sünen, K. Cenaiz bab 34, hadis no 1019)

  Sevgili peygamberimiz, yine buyurur, “Ölülere kötü söz söylemeyin, onların yaşayanları üzülürler.” (Tirmizi,K.Birr, babüşşetm, hadis no 1982)

  Sevgili peygamberimiz yine buyurur, “Ölülere kötü söz söylemeyin, onlar yaptıklarıyla buluştular” (Buhari, cenaiz, bab sebbül emvat 1306)

  Bu millet ölmemiştir, aydınlarımızda hayat emaresi vardır, ümidinizi kesmeyiniz.