ANA SAYFAKİTAPLARIM


  BİZ SEÇİMİMİZİ YAPTIK


  BİZ SEÇİMİMİZİ YAPTIK

  19/02/2019/Salı/Milligazete

  Biz, seçimimizi dünyaya gelmeden yaptık.

  Rabbimiz, bütün ruhlara, “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diye sorduğunda “Evet, sensin bizim Rabbimiz” diyerek seçimimizi yapmışız.

   Bazı insanlar, “Ben hatırlamıyorum” diyebiliyorlar, ama insan ruhu bu dünyaya gelince, hava gibi, ekmek gibi, su gibi tapınacak birini de arıyor.

  Tarihin en derinlerinde Allah’a iman ettiği takdirde nefsinin çıkarlarına aykırı emir ve yasaklarla kendini sınırlayacağını anlayınca kendine yaratılmışlardan bir tanrı bulduğunu put tanrılar çöplüğündeki isimlerden biliyoruz.

  Tarhe mal olan put tanrılar Vedd, Süva’, Yeğus, Yeuk, Nesr, Ad, Semud, Firavun, Nemrut, Buda, Lat, Menat, Uzza, Ebucehil gibiler, insanların ruhunun ihtiyacını karşılamışlar.

  Günümüzde ise Trump, Putin, Jinping….gibi kendi gibi insanların akıl salgılarını bize dayatanların değerleriyle tatmin olmaya çalışıyorlar.

  Hani bunlar, ekmek ve kuzu eti bulamayınca açlıktan ölmek yerine fare eti yiyenler gibidirler.

  Rabbimizin emir ve yasaklarına uyarak ruhlarını tatmin etmek yerine, Rabbimizin yarattığı insanların ürettiği değerlere uyarak tatmin olmaya çalışıyorlar.

  Biz, din olarak İslam’ı,

  Kitap olarak Kur’an-i Kerimi,

  Peygamber olarak sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellemi seçmişiz.

  Ahireti kazanmak için, dünyayı satmayı seçmişiz.

  Haram sokaklarında dolaşmak yerine helal caddesini seçmişiz.

  Bütün insanlığın cehennem çöplüğüne atılarak israf olmaması ve cennete gitmeleri için canımızı da malımızı da feda etmeyi seçmişiz.

  Şirke karşı tevhidi seçmişiz.

  Kafirliğe karşı İslam’ı seçmişiz.

  Ahlaksızlığa karşı İffeti,

  Zinaya karşı nikahı,

  Diktatörlüğe karşı istişareyi,

  Kötülüğe karşı iyiliği,

  Cimriliğe karşı cömertliği,

  İsrafa karşı iktisadı,

  İhanete karşı emaneti,

  Zulme karşı adaleti,

  Tembelliğe karşı çalışmayı,

  Yalana karşı doğruluğu,

  Kibre karşı tevazuu,

  Tahammülsüzlüğe karşı sabrı,

  Sömürüye karşı infakı/dağıtmayı seçmişiz.

  İrademizi, yalnız ve yalnız bizi yaratanın iradesine teslim etmeyi seçmişiz.

  Şeytanın yoluna karşı “Sırat-ı Müstekıymi” seçmişiz.

  Yılkı atlarını yakalayıp yük taşımak için kullanmak istediklerinde ele avuca sığmayan bu atlara yemyeşil otlarla yaklaşırlar ve ele geçirdikten sonra ağzına gemi taktıkları gibi arabaya koşarlar ve yük taşıttırırlar.

  İradesini Allah’ın iradesine ram eden bir Müslümanın o özgürlüğünü elinden alıp, ağzına gem takmaları için nefsinin hoşlandığı, haram makam, servet ve şöhret seçeneklerini sunarak gemi ağzına taktıkları gibi iradesini elinden alırlar ve istediklerine yönlendirirler.

  Onun için Allah’ın iradesine ram olan irade  ve ihtiyarımızın dizgininden tutup, sırat-ı Müstekıymden ayrılmamaya çalışıyor ve günde beş vakit namazımızda “İhdina’s-sırat el-Müstekıym/Bize doğru yolunu göster, bizi bu yolda sabit kıl, anlamında Rabbimizden yardım istiyoruz.

  Biz, seçimimizi yaptık.

  Bizden oy isteyenler, bizim isteklerimize uygun söz söylesinler ve sözlerine uygun davransınlar.