ANA SAYFAKİTAPLARIM


  BİZİ BİLENLERE SELAM, B


  Bizler, her sözü duyan, en güzeline uyan insanlardanız.

  Bizler, içini Hak için, dışını halk için süsleyenlerdeniz.

  Bizler, “Keşke” demeyen, yapılan yanlışı düzelterek yoluna devam edenlerdeniz.

  Bizler, milyar dolar kazansa kalp grafiği yükselmeyen, milyar dolar kaybetse kalp grafiği düşmeyen “Allah verdi Allah aldı” diyenlerdeniz.

  Bizler, dünyanın bütün ajanları, kiralık katilleri üzerimize geldiğinde onların hepsinin gücünün Rabbimizin gücü karşısında sinek pisliği kadar değeri olmadığını bilenlerdeniz.

  Bizler, bütün hücreleriyle, benliğiyle Rabbin rızasına kilitlenenlerdeniz.

  “Karıncanın gönlünü kazanırsam Süleyman’a (a.s) layık olurum, bir köpeğe su verirsem Ashabı Kehfe arkadaş olurum. Bir deveye yem verirsem Salih aleyhisselamla beraber olurum. Bir kediyi okşarsam Ebu Hüreyre (R.A) ile olurum” diyerek hareket edenlerdeniz.

  Bizler, bütün bunları yaparken hiçbir zorluğa boyun eğmeyen, yolu denize uğrasa Musa gibi dalanlardanız.

  Bizler, yolu hapse uğrasa Yusuf gibi orayı medreseye çevirenlerdeniz.

  Hak yolunda iken ateşe atsalar İbrahim gibi ateş içinde gülistanı görenlerdeniz.

  Bizler, İbrahim’in ateşini gözyaşıyla söndürmeye koşanlardanız.

  Bizler, Yusuf’un yırtılan eteğini yüzünüzün derisiyle kapatmaya çalışanlardanız.

  Bizler, bütün insanlara Hz. Ademin çocuğudur gözüyle bakanlardanız.

  Bizler, bütün köpeklere Ashabı Kehfin köpeğinin neslindendir diye merhamet edenlerdeniz.

  Bizler, her geceyi kadir, her geleni Hızır bilenlerdeniz.

  Bizler, arabaya binse Leyla’ma götürür diye, tabuta girse Mevlâ’ma götürür diye sevinenlerdeniz.

  Bizler, güneşin gelişi gibi gelenlerdeniz. Zalime de, mazluma da, katile de, maktüle de, güllüğe de, küllüğe de ışık verenlerdeniz.

  Bizler, küfrün karanlığını giderenlerdeniz. Kuytularda sinen küfür gölgelerinin boyunu kısaltanlardanız.

  Bizler, gri bölgelerde hem Mümin hem kafir kıyafetinde dolaşanlardan değiliz.

  İslam’ın nuruyla aydınlanan ve de aydınlatmaya çalışanlarsınız.

  Bizler, güneş gibi, karşılık istemeden her türlü eşkıyanın gönlüne girip, küllüğü kurutup güllüğe dönüştürenlerdeniz.

  Bizler, örnek ve önder olarak Hz. Muhammed sallallahü aleyhi ve sellemi seçenlerdeniz.

  Bizler, gavura itaat etmektense ölmeyi tercih edenlerdeniz.

  Bizler, “Katlimiz şehadet, sürgünümüz seyahat, hapsimiz halvettir” diyen ve bu direnişle dünyaya medeniyetin ne olduğunu öğreten, Viyana kapıları önüne vardığında Ezan-ı Muhammedi ile “Hayye alel felah/ Haydin kurtuluşa” diye çağıran bir dinin müminlerindeniz.

  Bizler, “Müminler her sözü duyarlar, en güzeline uyarlar.” (Zümer suresi 17) ayetine uyarak her şeyin güzel tarafını görenlerdeniz.

  Özümüz, sözümüz, davranışlarımız güzel olsun ki, iki dünyamız güzel olsun.