ANA SAYFAKİTAPLARIM


  BAŞÖRTÜSÜ “İKNA ODALARI


  Başörtüsü konusunda “İkna Odaları” yaygın şekilde devam ediyor.

  Eskiden Üniversite önlerinde kurulan uyduruk odalarda iknaya çalışılırlarken şimdi anneler, babalar ve çevre, ikna konusunda kendileri görev almış durumdalar.

  Türkiye’de en büyük patron devlettir.

  Her sene yüz binlerce insana iş vermektedir.

  Ve devlet dairlerinde başörtüsüyle çalışmanın önü açılmadığından açılması konusunda tek kelime edilmediğinden, başörtüsünü savunma konusunda kendini yalnız Üniversitede okumaya özgürlük şeklinde kilitleyenlerimiz de başörtülü memure konusu aklına bile gelmemektedir.

  Her olumsuz olayın ardında Amerika’yı görenler, Amerika’da başörtülü olarak görev yapıldığını bildiği halde laik dayatmacıların “Türkiye’nin şartları başka. Türkiye Amerika veya İsveç değil ki. Halkımız cahil” mantığını bizin aydınlarımız ve siyasilerimiz de konuşmasalar bile içselleştirmişlerdir.

  Birçok üniversitede öğrencilerin başörtüsü sorunu olmamasına rağmen öğretim üyelerinin sorunu devam etmektedir.

  Rektör yardımcısı, “Rektörümüz, öğrencilere izin veriyor ama çalışanlara izin vermiyor” dedi.

  -Neden? Dediğimde

  - Mevcud hükümet tarafından bu durum yadırganmıyor, gelecek hükümette de yerini sağlamlaştırıyor” diye cevap veriyor.

  Bence bu yorum biraz eksik.

  Dilde başörtüsünü savunan, yazı yazan, yürüyüş yapan birçok insanımızın hanımı kapalı olsa da kızı ve gelini açık.

  Hatta ikna odalarının kurulduğu dönemde bir İmam-Hatip Lisesinin önünde başörtüsü nedeniyle boykot yapan öğrenci ve velilere konuşma yapan bir hükümet yetkilisi “Bakınız, şu boykotu desteklemek için karşınızda duran zatın kızı filan fakültede başı açık olarak okuyor ama sizi kışkırtmak için burada sizin başörtünüze sahip çıkıyor” diye bağırıyor.

  Kendisini güçlü iktidar sayan bu hükümet, başörtülü milletvekili adayı koyuyor ama en sona veya en sondan ikinci sıraya koyuyor.

  İşte bu durum üniversite önünde kurulan ikna odasından daha ikna edici bir durumdur.

  Aynı fakülteden mezun iki kızdan ikisi de sahipleri dindar olan bir özel kuruluşa iş için müracaat ediyorlar.

  Açık kız, hemen işe alınıyor ve normal bir ücret ödüyorlar. Kapalı kızı almamak için asgari ücretten çalışması halinde alabileceklerini söylüyorlar.

  İşte bu da ikna odalarından daha etkili bir karanlık odadır.

  İkisini de aynı ücretten işe alan işadamımız ise açık kızı işyerinin vitrinine koyuyor, kapalı kızı depoda görevlendirerek ikna odasına kapatıyor.

  Yani “İkna Odaları” öbür mahalleden bizim mahalleye taşındı ve çok katı bir şekilde uygulanıyor.