ANA SAYFAKİTAPLARIM


  BAŞARILI OLACAKLAR
  Her doğan çocuk borçla doğuyor. Altmış yıl önce de bu böyle idi halen de öyle olmaya devam ediyor.

  Yetkililerimiz, İMF den borç para isteyeceklerine, Türk uyruklu insanların, Amerika bankalarında yatan paralarını geri istese, ihtiyacımız karşılandığı gibi, ihtiyacı olan dost ülkelere de yardım edebiliriz.

  Limon satarken siyasilere yaklaşıp Limuzin alma başarısını elde etmek yalnız bizim ülkeye özel bir durum desem doğru olmaz.

  Çünkü bizimkiler bu tür dalaverelerin eğitimini dış ülkelerden alıyorlar.

  Dünyanın her tarafından, dolarlarla kaçanlar Amerika’yı boyluyorlar. Eğer bir tanesini geri gönderirse daha sonra gelecek hırsızlara güvenli bir yatak olmayacağından geri göndermez. Ancak parasını başka ülkelerde saklarda Amerika’ya kaçarsa, Amerika onu sınır dışı eder ve “Al götür” der.

  Gerçi Amerika da teknik bir hata yaptı bazı hainlerin getirdiği paranın cazibesine kapıldı ve paraları hain sahiplerine vermedi. Bunun üzerine yeni hainler paralarını Amerika’ya taşımamaya başladı ve ekonomik krizi tetikleyenlerden biri de bu teknik hata oldu.

  “Yolsuzluklara, yoksulluğa hayır” diye yollara dökülen işçi, esnaf, çiftçi ve memurlarımız, bütün bu pisliklerin kaynağı olan dinsizliğe, imansızlığa da bir hayır diyebilse.

  Rabbimiz, Cehennemde yanacak insanların özellilerini veriyor: İslâma sırt döner, serveti tekelinde toplar, sabırsız, zarar gördüğünde feryat eder, servete kavuştuğunda cimrilik yapıp kimseye vermez. (Mearic süresi 17-21)

  Bütün bu yolsuzluklar bizde mi var? Hayır. Bizimkiler bütün bu yolsuzlukları batıdan öğrendiler.

  Çok yakın bir zamanda İngilizceyi bilen ama Haram helal nedir bilmeyenlerimiz bunu öğrenecekler ve gereğini yapacaklar. Polisiye tedbirler yetersiz kalır.

  Onun için herkesin gönlüne iman yerleştirmekten başka çıkar yolumuz yok. Yine Mearic süresinin devam eden ayetlerinde Namazını kılmaya devam eden, kazandığı malda fakirlerin hakkı olduğuna inanan ve haklarını verenler, Kıyamet gününe inananlar, Rabbin azabından korkanlar müstesna der (Mearic, Ayet 22-27)

  Dünyanın en zengin 225 insanının servetinin yalnızca yüzde 4’ü bütün dünyadaki insanların gereksinimlerini karşılayacak ölçekte imiş. (Hıfzı Topuz, Globalleşme içinde bilimsel araştırmalar, Adam Sanat,1998 s:6)

  Altı milyar insanın hakkı 225 kişi tarafından, kalem oyunlarıyla gasbediliyor. Rabbimiz Kalem suresinde “Aralarında gizlice konuşan, aranıza fakir girmesin” diyen, Rabbimin verdiği varlığı kendi kasalarında tutmak için planlar kuranların Hak tarafından varlıklarının ellerinden alındığını haber verir.

  Zorbalarla harami zenginler tarih boyunca beraber çalışmışlar. Birisi yer altı dünyasını, öbürü yer üstü siyasetini yönetmiş.

  Günümüzde eğitimi engelleyenleri, Müslümanları aşağılayanları görüp de ümitsizliğe düşmeyin.

  Peygamberi ateşe atanları gördük biz Kur’an-ı Kerim’de.

  Karşılarına çıkıp Hakkı haykıranları İbrahim (s.a.v.) gibi ateşe atmışlar.

  Yusuf (s.a.v.) gibi hapse tıkmışlar. Musa (s.a.v.) gibi şehirden kovmağa denizde boğmaya çalışmışlar İsa (s.a.v.) gibi çarmıha germeye çalışmışlar, ama başarılı olan hep Hak yolunun yolcuları olmuş.