ANA SAYFAKİTAPLARIM


  BARAK HÜSEYİN OBAMA ÖRNEĞİ


  BARAK HÜSEYİN OBAMA ÖRNEĞİ

  Konferanstan sonra işçilerimizden birinin evinde çan sohbeti olur genelde.

  Avrupaya ilk gelenlerden birine sordum, Torosların eteğindeki o kuş uçmaz, kervan geçmez, elektrik gelmez, para uğramaz köyünden Avrupa'ya gelirken buralarda camiler açacağınız, Kur'an kursları yapacağınız hiç aklınızdan geçti mi? Dediğimde,

  “Neden sen hocam, bir sene çalışacağım gözüme kestirdiğim tarlayı ve bir çift de öküz parasını aldım mı bir gün bile durmam diyerek gelmiştim ama dönemedim.

  Ekmek ihtiyacı gibi önce Cuma namazı ihtiyacımız, sonra cami ihtiyacımız derken bu günlerde Avrupanın tamamında beş binin üzerinde cami yapılıvermiş” diyor.

  “Neye niyet neye kısmet” denilen şey işte budur.

  Televizyonlarda İslam aleyhinde yapılan yayınlara bakarak ümitsizliğe düşmenin anlamı yok.

  Müslüman Türklerin sicili Avrupada temizdir.

  Avrupa basınının Türklerle ilgili haberlerinde sicilleri temiz değil ama Avrupalılar da geri zekalılar gurubu değiller.

  Yirmi yıldır komşusu olan Türkten hiç bir zarar görmediği gibi hiç bir Avrupalıdan görmediği yardımı da görmüştür.

  Devleti yönetenler, Müslüman Türklerin suç oranının diğer Avrupa ülkelerinin suç oranının altında olduğunu bilirler.

  Avrupanın her şehrinde otuz yıldır yaşayan ve suça karışmayan insanımızın sayısı dikkat çekecek kadar fazladır.

  İlk nesilde suç oranı sıfıra yakınken ikinci nesilde biraz artmasına rağmen, Avrupada doğup Avrupa da büyüyüp Avrupa eğitiminden geçen üçüncü neslin suçlarından dedeler utanmaya başladı ama yine de onların suç dosyası Avrupalı yaşıtlarına göre yine azdır.

  Onun için gazete ve televizyon bombardımanının fazla etkisi yoktur.

  Camilerimize ve bazı derneklere karşı yapılan saldırıların arkasında Avrupa halkının değil, Avrupadan intikam almaya çalışan siyonistlerin parmağı vardır.

  Kirli oyunlar peşinde koşanların da iki bin yıldır başarılı olmadığı meydandadır.

  Onun için fazla karamsarlığa meydan vermeyin.

  Türkiye'de iken Kur'an okumasına izin verilmeyenler, Avrupada açtıkları Camilerde Kur'an okumasını öğrendiler.

  Umutsuzluğa kapı açmayın.

  Kenyanın bir köyünden fakir ve hakir görülen bir zenci Amerika'ya gidiyor.

  Okumaya başlıyor. Beyaz tenli okul arkadaşıyla evleniyor, oğlu oluyor, adını Barak Hüseyin koyuyor ve Hüseyin, Amerika Devletinin Cumhurbaşkanı oluyor.

  Durumunuzu ve konumunuzu hiç bir zaman küçümsemeyin.

  Yedi milyarın ötesinde yaratılmışların hepsine iyilikler düşünün ve gücünüzle orantılı olarak bir şeyler yapmaya başlayın.

  İlk rüzgarı siz estirmeye başlayın.

  İlk adımı siz atın.

  İlk işaret fişekini sizi parlatın.

  Hakka isyan eden, halka zulmeden ve de ıslahı mümkin olmayana ilk kurşunu da siz sıkın.

  Göreceksiniz, hatırınıza ve hayalinize gelmeyen başarıların öncüsü siz olacaksınız ve o güzel hareket devam ettiği sürece siz ölseniz bile amel defteriniz kapanmayacak.