ANA SAYFAKİTAPLARIM


  BATININ SONBAHARI BAŞLA


  Irak’ta Baas partisi iktidara geldikten sonra Saddam’ın zulmünden şikayetler başladığında bizler, Saddam’ın zulmünün sona ermesi için elimizden ancak dua gelebiliyordu ve dua ediyorduk.

  O günlerde Rusya, Saddam’ı destekliyordu.

  Derken Saddam’da iş olduğunu anlayan batı ve Amerika’da desteklemeye başladı ve İran’la Irak arasında harbi başlattılar.

  Sekiz yılda bir milyondan fazla Müslüman ölürken batıyla beraber halkı Müslüman olan ülkelerin yöneticileri de Saddam zalimine destek verdiler.

  Derken bunun görevi bitince Rusya göz yumdu ve Irak işgal edildi.

  Irak’ta halkın çoğunluğu Sünni olmasına rağmen yönetimi Şiilere teslim etti.

  Bin yıldır kardeş gibi yaşayan Müslümanlar arasına Sünni-Şii çatışması bırakıverdi, yönetimi ve silahları da Şiilerin eline verdi.

  Eşkıya, adamlarını gönderir, kervanı soydururmuş. Kervancılar da o dağlarda adaletiyle ünlü baş eşkıyaya durumu bildirirler ve mallarının iadesini isterlermiş. Baş eşkıya hemen onları toplar malları iade ederken en değerli malları ücret olarak alırmış. Kafile ayrıca kendi gönüllerinden hediyeler verirler ve gittikleri yol boyunca eşkıyanın adaletini anlatır giderler ve o eşkıyaya düa ederlermiş. Aslında o soyguncular, çeteye yeni katılan ve eşkıya başının gönderdiği kişilermiş.

  Suriye konusunda yönetimin sağlam Müslümanların eline geçmesi ihtimali olduğundan hala Şii bile denemeyecek durumda olan zalim Nusayrileri köstekleme tarafına gitmiyorlar.

  Bir yıldır zalimin zulmünü uzaktan gözetleyerek, sağlam Müslümanların adreslerini zalime haber vererek, halkın önderlerini yok edip daha ılımlı, batı yanlısı insanları tespitle uğraşıyorlar.

  Öyle veya böyle Hafız Esed’ın nesli Suriye’den yok olacak.

  Bu konuda hiçbir ülkenin tereddüdü yok.

  Rusya ile Amerika bu konuda anlaşmış durumdalar da yerine kimlerin geleceği konusunda arayış içindeler.

  Bakın, Mısır’da tahrir meydanında başarılı olanlar, masa başında hala oyalanmaya devam ediliyorlar.

  Aslında bu başarılı Müslümanları ılımlı hale getirme, iğdişleştirme çalışmaları devam ettiği için rejim değişikliği uzatılıyor.

  Ama ne yaparlarsa yapsınlar kafirin kara düşünceleri herkes tarafından bilindiği için ılımlılar değil kafire yıllarca hizmet edenler bile kafire yaranma imkanının olmadığını bildiklerinden her geçen gün işleri zorlaşmaya devam ediyor.

  Kendi ülkelerinde dünyaya gelen, onların eğitim kurumlarında okuyan, onlar gibi yeyip içenler bile onlardan iğrenmeye başladılar.

  Yaprak dökümü başlayınca sonbahar gelir.

  Onun için batının sonbaharı yakında başlayabilir.