ANA SAYFAKİTAPLARIM


  BU GECE İBADETİNİZ YAZMAK OLSUN


  BU GECE İBADETİNİZ YAZMAK OLSUN

  28/10/2020

  Mahmut Toptaş

  Çarşambayı Perşembeye bağlayan gece, sevgili peygamberimizin dünyayı teşrifinin yıl dönümü.

  12 Rabiu’l-Evvel 571  yılında doğan  Mekke’de doğan, Allah rasülü, güneş takvimine göre 1449, ay takvimine göre 1482 yıl önce Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahü aleyhi ve sellem Abdullah ile Amine’den dünyaya getirilmiştir.

  Kırk yaşında iken Rabbimiz tarafından seçilerek elçi olarak görevlendirilmiştir.

  İlk inen ayetler, bir toplumun ıslahının eğitimden geçeceğine işaret eden Alak süresinin ilk beş ayetleridir.

  Şimdi siz, bu gece yatsı namazınızı kıldıktan sonra şu sorulara kopya çekerek cevaplar vererek gecenizi ihya etmeye çalışınız:

  1-               İlk vahiy nerede geldi.

  2-               İlk inen beş ayetin manalarını yazınız.

  3-               Peygamber efendimiz Cebrail aleyhisselamı görüp  ilk vahyi aldığında, kendinde bir ürperme meydana geldiğinde, durumu Hazreti Hatice’ye söylediğinde, Hazreti Hatice ne söylemişti?

  4-               İlk beş ayetten anladıklarınızı yazınız.

  5-               “Oku” emrinden sonra Kalem süresinde nelere dikkat etmemiz isteniyor?

  6-               Okumaya ve kaleme hakim olmaya dikkatimizi çektikten sonra neden güzel ahlaka dikkat çekiyor?

  7-               Kalem süresinde kimlere itaat edilmeyeceğini bildiriyor, yazınız.

  8-               Kalem süresinde 16-33 ayetleri arasında kapitalistlerin kötü durumu nasıl açıklanıyor?

  9-               Dünyanın tamamına İslam’ın tebliğinde en önemli hazırlıklardan biri olan “Sabır” konusunda Rabbimiz Kalem süresinin 48 inci ayetinde ne diyor?

  10-           Okuyan, yazan, tebliğ hizmetini dünyalık karşılığında yapmayan, ahlaklı Müslümanlardan  Müddessir süresinde istenenler nelerdir.

  11-           Müddessir süresinin 3,4 ve 5 inci ayetlerinde önce Allah’ın en büyük olduğunu, elbiselerin tertemiz olması gerektiğini ve her türlü kötülükten uzak kalınması emrini açıklayınız.

  12-           Müddessir süresinin 43, 44,45 inci ayetlerin anlamını yazınız.

  13-           Müzzemmil süresiyle birinci ayette “örtüye bürünme” içine kapanma, aktif olmayı bu gün nasıl anlamamız gerekir?

  14-           Tecvide uygun olarak, manasını anlayarak, anladığını amele/eyleme geçirerek okumayı emreden Müzzemmil süresindeki 4 nolu “Tertil” ayetinin anlamını yazınız.

  15-           Gece ibadet ve gece Kur’an okumaya dikkat çeken Müzzemmil süresindeki ayetlerin anlamlarını yazınız.

  16-           Kelime-i tevhidin ilk defa geçtiği 9 uncu ayette dikkat çeken iki şeyin ne olduğunu yazınız.

  17-           İslam’ı kabulün zorlamayla olmayacağını Bakara süresinin 256 ıncı ayetinden önce Müzzemmil 19 da dileyen bu yolu seçer diyen ayetin anlamının tamamını yazınız.

  18-           Irkçılık taassubunu kıran, ekonomik ve askeri gücün Hak karşısında mağlub olacağını anlatan, kafire yardım eden kafirin de aynı cezaya çarptırılacağını söyleyen Mesed veya Tebbet diye bildiğimiz süreden anladığınızı yazınız.

  19-           Herkesin kendileri gibi birisini yücelttiği bir anda A’lâ süresinde Rabbin “Yüce Rabbinin adını tesbih et” emri üzerine hemen secdede üç defa söylemeye başlamasının bize ne anlattığını yazınız.

  20-           A’lâ süresinin 8 inci ayetinde emir ve yasakların iman edenlere kolay olacağı haberinden ne anlıyorsunuz?

  21-           Kafirlere “Eşkıya” diyen 11 nci ayetin anlamını ve neden dendiğini yazınız.

  22-           Geceyi giderip gündüzü getiren, erkeği ve dişiyi yaratan Allah, ilk dönemlerde verici olmamız gerektiğine Leyl süresinin 5 inci ayetinde dikkatimizi çektikten sonra 6 ıncı ayette “Güzeli tasdik ederse” diyor ne alıyorsunuz?

  23-           Leyl süresinde cimrinin işinin zor olacağını anlatan ayetin mealini yazınız.

  24-           Yardım eden yalnız Allah rızası için verirse Allah’ın rızasını kazanır diye haber verilen kişinin Hazreti Ebubekir olduğu söylenir. Hazreti Ebubekir kaçıncı Müslümandır?

  25-           Leyl süresinde kafirler için “Eşkıya” diyen ayetle, Müslümanlar için “Etkıya” diyen ayetleri ve eşkıya ile etkıya’nın özellikleri nelerdir yazınız.

  Geceniz ve tüm geceleriniz hayırlı olsun, Allah’a kul, Rasülüne ümmet olma şerefimizi Allah’ımız artırsın, eksiltmesin.

  Her gecenin sabahını yeniden uyanışımıza vesile kılsın. Amin.