ANA SAYFAKİTAPLARIM


  DİKKAAAAT! BAŞÖRTÜSÜ TU


  Bir ülke düşünün, orada Tıp Fakültesi açılmasına izin verilmiş ama mezun olanların Doktor olarak tayin edilmesine izin verilmemiş.

  O ülkede motor üretecek fabrika yapılmasına izin verilmiş fakat motorun satılmasına izin verilmemiş, “Biz, Amerika’dan alacağız” denmiş.

  Çiçek tarlaları yapabilir, ekebilir ama satamazsınız “Biz çiçeği Hollanda’dan ithal edeceğiz” denmiş.

  Böyle bir ülke olmadığı için hayali bile muhal denebilir.

  Peki, İktidarla muhalefet, başörtüsü konusunda meydanlardaki konuşmalarıyla anlaşmış durumdalar.

  Yakın bir zamanda bir araya gelip başörtüsü konusunu çözecekleri umudunu veriyorlar.

  Başörtüsü mağdurlarında bir sevinç var.

  Çıkacak kanuna göre öğretmen olacak ama öğretmenlik yapamayacak.

  Doktor olacak ama devlet hastanelerinde doktorluk yapamayacak.

  Devletin hiçbir kurumunda görev alamayacak.

  “Olsun, yinede biz razıyız” diyen bir gurup var.

  İşkence hanede boynundan sıkılarak işkence edilen adamı sırayla sıkanlardan biri hafif gevşetiverdiğinde o zalim, mazlumun gözünde dünyanın en sevimli yaratığı olurmuş.

  Seksen sene başörtüsü kavgası verildi bu ülkede.

  Kavganın tarafları da Müslüman.

  Hala bu yıl bile hanımı başörtülü Cumhurbaşkanının atadığı, hanımı başörtülü, kendisi İmam-Hatip mezunu Rektörün Üniversitesinde öğrenciler, başörtüsüyle Üniversite kampüsüne alınmamakta.

  Kraldan ziyade kral olan Müslümanlar ürettik.

  Kendi gücümüzü küçümsedik, celladımızdan medet umar hale geldik.

  Farz edin ki başörtüsüyle Üniversiteye girme kanununu çıkartma gafletine düştük.

  Ondan sonra başörtüsü davası duracak mı?

  Liselere de başörtüsüyle girme mücadelesi seksen sene devam edecek.

  İlköğretimi 12 yıla çıkaracaklar ve başörtüsü mücadelesi yeniden başlayacak.

  Bir gün onu da kazandınız, bu sefer mezun olanların devlet dairelerinde çalışma kanunu mücadelesi başlayacak.

  Doğru yoldan bir defa çıktın mı ondan sonraki bütün yollar yanlıştır.

  Allahın dediğini bırakıp kendin gibi kulların dediğine göre hayatını belirlemeye katlın mı yedi milyar yanlışı uygulayamadan göçüp gitmek var.

  “Müslüman insanların yaşadığı bu ülkede başörtüsünü takanlar, diledikleri okulda diledikleri kıyafetle okusunlar ve kazandıkları her memuriyete kendi kıyafetleri ile gitsinler ve görevlerini yapsınlar” desek gerici olacağımızdan ben onlara en fazla Amerikan karşıtı sosyalistlerimizin eline para geçtiğinde ilk önce yerleşeceği yer olan Amerika’daki uygulamayı getirmelerini, hem sağcılarımızın hem solcularımızın örneği olan Amerika’nın uygulamasını, diyenin dilediği kıyafetle okuyup memur olmasını kanunlaştırmalarını ve böylece daraltılan göğsümüzün biraz nefes almasını sağlayarak bizden teşekkür yerine oy almalarını teklif ediyorum.