ANA SAYFAKİTAPLARIM


  DİL, GÖNÜLÜN TELİDİR


  DİL, GÖNÜLÜN TELİDİR

  14/10/2022/Cuma/Milligazete

  Yavrusunu kaybeden annenin ağlayışı ile, yalandan ağlayanların etrafa etkisi aynı olmaz.

  Ananının gözünden damlayan bir damla, bütün yüreklerde yangın çıkarır.

  Sevdiğine kavuşanın sevinciyle alkış tutanların coşkusu da aynı olmaz.

  Kur?an okurken lafzının kurallarına uyan, manasını anlayan, anladığı mana, gönül dünyasında çiçekler açtırdıktan sonra dilinden gönüllere kelimeler, ballı süt ırmağı gibi akarken, manayı da yüklerse, dinleyenler üzerinde etkili olurlar.

  Günaha girenler, Allah?tan ümit kesmesin, ibadetle meşgul olanlar, kendilerini garantili görmesin.

  Kur?ani Kerim?de nice zalim ve kafirlerin imandan sonra tevbe ettiklerinde afvedildiklerini haber verir.

  Bilinmez, belki günahkarın pişmanlık iniltisi, kibirle tesbih çekenin şıkırtısından, Allah katında daha makbuldür.

  Bizim görevimiz, günahlarımızın afvını istemek için her günahkarın o günahtan vazgeçmesi için yollar arayıp uzaklaştırmaktır.

  Günahın her çeşidini işleyen bir Müslümanı, hiç bir zaman kafire kaptırmamaya dikkat edelim.

  Her kafirin canının cehennemde yanmaması için de kalbine İslam inancını yerleştirmeye gayret gösterelim.

  Hiç bir insanın ahiretteki durumu için karar vermeyelim.

  ?Kafirler Cehennemdedir, Müminler cennettedir? deriz ama peygamberler ve onların haber verdikleri hariç, hiç bir kimse için o cennetlik veya cehennemliktir demeyiz.

  İyi bilriğimiz bir Müslüman için, Husnü zanda bulunabiliriz. ?İnşaallah cennetliktir? deriz de ?kesin cennetliktir? demeyiz.

  O karar yalnız Allaha aittir.

  Basra körfezinde seyreden bir geminin üzerinde Basra?nın eşrafından bir adam, sofranın başında şarap içiyor, güzel sesli bir kadın da ona hem Ud çalıyor hem türküler söylüyordu.

  Gemide fakir ama dinine çok bağlı bir delikanlı vardı.

  Şarap içen adam, o delikanlıya: ?Sen de böyle güzel bir şey söyleyebilir misin?? dedi.

  Güzel sesli delikanlı;

  ???? ??????? ?????????? ??????? ????????????? ?????? ?????? ??????? ????? ??????????? ????????

  De ki: "Dünya malı azdır. Allah?tan sakınanlar için âhiret daha hayırlıdır. İplik kadar dahi haksızlığa uğratılmayacaksınız."

  ????????? ????????? ???????????? ????????? ?????? ???????? ??? ??????? ??????????? ?????? ?????????? ???????? ????????? ?????? ???? ?????? ??????? ?????? ?????????? ????????? ????????? ?????? ???? ???????? ???? ????? ???? ?????? ??????? ??????? ????????? ????????? ??? ?????????? ??????????? ????????

  ?Nerede olursanız olunuz, velev ki yükseltilmiş burçlarda olun, ölüm size ulaşır. Onlara bir iyilik isabet ederse "Bu, Allah tarafındandır" derler. Eğer onlara bir kötülük isabet ederse "Bu Sendendir" derler. De ki: "Bunların hepsi Allah?tandır." O kavme ne oluyor ki neredeyse hiçbir sözü anlamıyorlar? (Nisa süresi ayet 4/77-79)

  Adam, elindeki kadehi denize attı ve bu benim işittiğim en güzel şeydir, başka var mı?

  Delikanlı,

  ?????? ???????? ???? ????????? ?????? ????? ???????????? ?????? ????? ???????????? ?????? ??????????? ?????????????? ?????? ??????? ?????? ???????????? ?????? ????????????? ????????? ??????? ??????????? ??????? ?????????? ?????? ?????????? ????????? ??????????? (29)

  ?De ki: "O hak, Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen kâfir olsun. Biz, zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki, duvarları onları kuşatmıştır. Eğer su isterlerse yüzleri haşlayan erimiş maden gibi su ile yardım edilirler. O, ne kötü içecek ve ne kötü bir sığınaktır.

   (Kehf süresi ayet 18/29)

  Adam, şarabın geride kalanını da döktü denize, Udu kırdı ve ?Delikanlı, benim için bir kurtuluş var mı? Dedi.

  Genç adam: De ki:

  ???? ??? ????????? ????????? ?????????? ????? ???????????? ??? ?????????? ???? ???????? ??????? ????? ??????? ???????? ?????????? ???????? ??????? ???? ?????????? ??????????

  ?De ki: "Ey kendilerini israf eden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları afveder. Muhakkak O bağışlayandır, merhamet edendir.? (Zümer süresi ayet 39/53)

  Genci dinleyen adam, avazı çıktığınca bağırdı ve orada öldü. Gemidekilerde ona bakıyordu. (Vahıdi, Katlâ el Kur?an?dan naklen İbni Receb-i Hanbeli, Letaif-ül Mearif 1/370)

  Siz, bu ayetlerin manasını okudunuz.

  O genç ise, hem lafzını, hem anlamını bilerek, hem de etkilendiğini nağmelerine dökerek okudu.