ANA SAYFAKİTAPLARIM


  DİLLERE DOKUNAN YANAR


  Çünkü diller, Allahın ayetlerinden bir ayettirler.

  Bu sütunlarda “İnsanlar, bilim ve tecrübe yoluyla yiyecek, içecek, giyecek ve barınakta tabiata döndüğü gibi sosyal, siyasal, hukuksal hayatta da İslam’a dönecektir” demiştim.

  Dönüş başladı.

  Yıllarca bazı insanların dillerini yok etmek siteyenler, başarısızlıklarından yorulunca hak verme durumuna geçerek kasılarak haksızlıklarını kapatmaya başladılar.

  Yıllar öncesinde bir kitap okumuştum.

  Kitap bir seyahatname idi.

  Osmanlı ulemasından Bağdatlı Abdurrahman Efendi, Güney Afrika’yı irşad için gönderilir.

  Gemi, okyanusta yolunu kaybeder ve birkaç gün saonra Brezilya’ya varır.

  Kaptan bazı ihtiyaçların giderilmesi için burada biraz kalınacağını duyurur.

  Gemiyi görmeye gelen insanlar arasında öğle vakti garip hareketler yapan insanları görür Abdurrahman Efendi.

  Bunların ne yaptığını sorar. Bunların Müslüman olduklrı ve namaz kıldıkları bildirilir.

  Abdurrahman efendi böyle namaz olmaz der.

  Onlar da biz bu kadarını biliyoruz, öyle ise burada kal ve öğret derler. Böylece on iki sene orada kalıverir.

  Diyanet işleri yayınları arasında yayınlanan bu eser aynı Kitabevi tarafından ikinci baskısı yapıldı.

  Orada okuduğuma göre Brezilyanın köylerinden birinde bir zenci yakalayan köylüler, iyilik olsun diye zenciyi önce suda yıkamışlar beyazlaşmadığını görünce taşlarla deriyi sürterek siyahlığını gidermeye çalışırken deriyi yaralamışlar.

  Anadolu Ajansının Newyork çıkışlı bir haberi, 19/12/2003 tarihli gazetelerin hemen hepsinde göze görünecek ve dikkat çekecek yerlerde yayınlanmıştı.

  24/Nisan /1989 günü yani sevgili peygamberimizin Mekke’den Medine’ye hicret ettiği gün Cidde’de Müslüman olan ve Muhammed Şerif adını alan şarkıcı Jermaine Jackson’un kardeşi olan Mıchael Jackson'ın da Müslüman olduğunu, Amerikan New York Post gazetesi ve Fox News internet sitesi dünyaya duyurunca o güne kadar dünyanın en büyük pop şarkıcısı olarak ünlenen şarkıcı bir günde adı Yahudi basın ajansları yoluyla tacizciye çıkıverdi ve sonunda bu sene ilaçla öldürüldüğü doktor raporlarıyla ortaya koyuldu.

  İşte o Michael iken Mikail olan şarkıcı, Hıristiyan ve Michael iken tenini beyazlara benzetmek için servetinin bir çoğunu harcadı ama yine de siyah olarak öldü.

  Zencinin yüzünü en etkili sabunlarla yıllarca yıkasanız beyazlaştıramazsınız. Ama İklimin, çevrenin, yeme ve içme maddelerinin değişmesiyle birkaç asır sonra neslinde değişim olabileceği gibi, diller de zorlamayla değiştirilemez. Çünkü dillerimizin ve renklerimizin farklılığı da Allahın varlığına ve birliğine birer ayet/delildirler.

  Rabbimiz buyuru: “Gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin değişik olması O’nun âyetlerindendir. Şüphesiz bunda alimler için âyetler vardır.” (Rum süresi ayet 22)

  Dedelerinin maymun olduğunu iddia edenlerin "Konuşma da sonradan hayvan seslerini ve tabiattaki diğer sesleri taklid ederek gelmiştir" diyenlere karşı Allah kelamı Kur'an-ı Kerîm'de isimlerin ilk insan Hazret-i Adem'e öğretildiği (Bakara 31) haber verilmekte.

  Bu ayetin haberi doğrultusunda olarak Max Müller'de: Bütün dünya dillerinin dört yüz tane ana kökü vardır ki bunlar hiçbir eşyanın sesine veya taklidine benzemez. İnsan hançeresinden çıkmıştır ve insana şuurla beraber dil ve söz de verilmiştir diyor. (M.Şekip, Ruhiyat S. 107)

  6 milyar insanın rengi, yüz şekli farklı, aynı ana ve babadan dünyaya gelen kardeşlerin bile sesi de şekli de farklıdır. İşte bu farklı¬lık ona işarettir. Menekşeye niçin morsun? karanfile niçin kırmızısın? denmediği gibi, insanlar dilleri ve renklerinin ayrılığı nedeniyle ayıp¬lanmazlar.

  İşte alimler için bunda da ibretler, deliller vardır. “Alimler için” denili¬yor. Zira bu kadar apaçık delilleri görüp de Allah'ın varlığına, birliğine inanmayıp onu kabul etmeyen insana alim dememek gerekir.

  Renkleri ve dilleri yok etmeye çalışarak hem kendini hem karşısındakileri, hem de kendi tarafındakileri yoran, soyan, soğana çevirenlere akıllı, alim, bilgin, entel demek kelimelere yazık etmektir.