ANA SAYFAKİTAPLARIM


  DİRENCİMİZİ TAKVA İLE T


  İçimizde iyiliği emreden olduğu gibi kötülükleri aklımıza düşüren de var.

  İç dünyamız, dünyanın en büyük harp meydanıdır.

  Harpler, belirli bir zaman dursa da bizim içimizdeki harp can bedenden ayrılıncaya kadar sürer.

  Onun için Rabbimiz, bizi koruyucu peygamberler göndermiş ve neyi nasıl yapacağımız konusunda kitaplar indirmiş.

  En son ve en mükemmel kitap olarak da Kurman-ı Kerimi indirmiş.

  “Gül güzel ama yanında diken var” demişler.

  Dikenlerden korunmanın yolları da gösterilmiş.

  Pıtrak dikeninin çok olduğu yerde ayakkabı olmadan yürürken, insanın ayaklarına diken batmaması için bütün vücudu dikkat kesilir ve vücudunun her parçası göz olurya, işte bu dünya hayatında elini, dilini, belini, gözünü, gönlünü ve ayaklarını haramlara dokundurmadan ömrünü geçirmeye “Takva” denir.

  Dünya dikenlerinin en şiddetlisi atom bombası değil, kanımızı kalbimizi, gözümüzü, gönlümüzü yaratan ve her saniye yaşamımızı devam ettiren Allaha kul olmayı bırakıp kendimiz gibi yaratılan birine kul olmak, insan içim en tehlikeli durumdur.

  Gönülden şirki söküp atmanın ve kula kul değil, Allaha kul olmanın adıdır Takva. (Fetih 26)

  Allahın verdiği organlarla Allaha isyan etmek büyük günahlardan sayılmıştır

  İsyandan sakınmak ve Allaha itaatkar olmaktır Takva. (Maide 65,A’raf 96)

  İçini Hak için, dışını halk için süslemektir Takva.

  Kur’an takva sahibi insanlara yol gösterir. (Bakara 2)

  Gündüz vakti gözünü kapattıktan sonra: “Her yer karanlık” diye bağırana güneş fayda vermediği gibi, gönlünü Kur’an’a kapatana da Kur’an fayda vermez.

  Kula kul olanlar, sahip oldukları makam ve mevkilere güvenerek haram yiyenler bir gün geliyor bu dünyada bile güvendiği dağlara karlar yağıveriyor.

  Etle tırnak gibi olduğu insanlar tırmalamaya başlarlar.

  Bulunduğu yerden aşağılara düşünce, dostların bir çoğu dağılıverir.

  Onun için Allahı ve Allah dostlarını dost edineceğiz.

  Diğerlerinin de Allah dostu olması için çalışacağız.

  Allah takva sahibi insanlarla beraberdir. (Nahl 128)

  Sizi her zaman her yerde gören ve koruyan Allah’tan sakınınız.

  Siz nerede olursanız olun O, sizinle beraberdir. (Hadid 4)

  Takva üzerine olana Allah, iyiyle kötüyü ayırdetme özelliği verir. (Enfal 26)

  Midesini haramla dolduranlardan iyi işler beklemek safdillik olur. Hazineyi hortumlayanların yakayı ele vermeleri gönül gözlerinin paradan başka bir şey görmemelerinden kaynaklanır.

  Takva sahibi insan ise her gün gönlünü cilalar. Midesine haram lokma almaz.

  Rabbin huzuruna günde beş defa gelerek namazını kılar.

  Müslümanlarla aynı yöne dönmenin, omuz omuza vermenin eğitimini yapar.

  Her gün yanyana geldiği insanın malını hortumlayamaz. Hortumculara ve onlara arka çıkanlara bakınız. Onlar insan içine çıkmayan insanlardırlar.

  Takva sahibi Müslüman, hortumlamadığı gibi, Allahın kendisine lütfettiği rızıkdan ihtiyaç sahiplerine verir.(Bakara 3)

  Allahın Kur’anda bildirdiği Cennet, Cehennem, kıyamet v.s. gibi şeyleri görmediği halde iman eder. Her insanın meçhulü kurcalama meyli vardır. Takva sahibi insan bu ihtiyacını Rabbinin bildirdiklerine inanarak giderir. Allaha iman etmeyenler de kendilerine çeşitli hurafeler uydururlar.

  Takva sahibi Müslümanlar, Allahın gönderdiği bütün peygamberlere ve İndirdiği kitaplara inandıkları için ayrı dinden olan bütün insanların kendisinde birleşebileceği insandır.

  Takva sahibi Müslüman, ahirete iman ettiğinden her işinin kendisi için ahirette ya bir gül veya bir ateş olarak karşısına çıkacağına inandığından güllü işler yapmaya ahiretini gülistana çevirmeye çalışınca bu dünyası da güzel olur ve iki dünyada da kurtuluşa erer.