ANA SAYFAKİTAPLARIM


  DUA


  Değerli hocalarımızın okuduğu, Kurandan, hadislerden ve Salihlerden iktibas edilen dualardan bir demetini Türkçeleştirerek size sunuyorum.

  Duanın kabulü için dilin yaptığı duaya gönlün de katılması şarttır.

  Dilinizle yaptığınız duaya gönlünüzün de katılması için mananın bilinmesi gerekir.

  DUA

  Tenimize can ve akıl veren Allahımıza hamdolsun.

  Canımıza can katan havayı, tüplerle satılmasına izin vermeden, her yere bol miktarda çiçek kokularıyla gönderen Rahman’ımıza şükürler olsun.

  Yanan ciğerlerimizi su ile söndüren, acıkan midelerimizi topraktan çıkardığı sayısız nimetlerle doyuran ve giydiren Razzak’ımıza senalar olsun.

  Bize Kur'anı gönderen, onunla doğru yolu gösteren Hadi’mize, yağmur damlaları, ağaç dalları, çiçek yaprakları, kum taneleri, kar taneleri sayısınca hamdolsun.

  Ahlakı Kuran olan, bize örnek kılınan, taharetten ticarete, ibadetten siyasete kadar her şeyi nasıl ve niçin yapacağımızı öğreten, Muhammed Mustafa’ya, ashabına, ehli beytine, ve onları izleyenlere salatü selam olsun.

  Allahım, canımız sana, tenimiz kıbleye yönelsin.

  İşlerimiz toplu olsun, aşlarımız tatlı olsun.

  Günah kirlerimizi rahmetinle temizle.

  Muhabbetimiz, Kur’an Kerim ve Muhammet Mustafa üstüne olsun.

  İşlerimizin önü iman, sonu iman, en sonumuz en hayırlı an olsun.

  Görüşümüz ve duruşumuz sana layık değilse de senden başka sığınağımız yok Rabbimiz.

  Allahım, faydasız ilimden, ürpermeyen kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten sana sığınırız.

  Allahım, bize peygamberimizin istediğinden ver, istemediğinden verme.

  Allahım, yaşamamız hayırlıysa uzun ömür, ölümümüz hayırlıysa kısa ömür isteriz.

  Rabbimiz, az verip şaşırma, çok verip taşırma.

  Allahım, gözümüz hep aydın olsun, gönlümüz nur ile dolsun, yolumuz hep sıratı müstakim olsun.

  Allahım, aklımız başımızda olarak, gözümüz görerek, kulağımız duyarak, dilimiz zikrini söyleyerek ölmek istiyoruz nasip et.

  Bizi bize bırakma.

  Yaratılmışların şerrinden bizi koru.

  Düşmanımızı güldürme, dostlarımızın başını eğdirme.

  Sapmaktan, saptırmaktan bizi koru.

  Hayatımız mutlu, geleceğimiz umutlu olsun

  Kötülere uzak, iyilere yakın eyle.

  İşimizi dağıtma, başımızı ağrıtma.

  İçimizi dışımızı bir ve nur eyle.

  Akıllı, imanlı, bilgili, tatlı dilli, güler yüzlü eyle.

  Yiğitlerimiz gür, insanlarımızı özgür olsun.

  Gözlerimizi, kulaklarımızı, gönüllerimizi bütün güzelliklere açık eyle.

  Gönlümüzde takva, dilimizde hikmet, huyumuzda vefa ve sadakat olsun.

  Yolumuz Hak, yaşamımız adalet, önderimiz Muhammed olsun.

  Dalaletten hidayete, cehaletten hikmete, fakirlikten servete çıkar bizi.

  Küsleri barıştıran, ayrıları kavuşturan, ülkeleri birleştiren eyle.

  İyiliği emreden, kötülüğü yasaklayan, mümin ve muhlislerden eyle.

  İyiliğe de kötülüğe de sabredenlerden eyle.

  Her halinde şükredenlerden eyle.

  İlimle zengin eyle, Hılimle süsle, takva ile yücelt, sıhhatimizi koru.

  Allahım, Borç batağından, düşman istilasından, yangından, sel baskınından koru bizi.

  Allahım, bizi bize bırakma. Senden sana sığınırız.

  Bizi, düşmanın gözünde büyük, kendi gözümüzde küçük eyle. Kibirli kılma.

  Allahım, Müslümanların kalplerini barıştır. Sevgi ver ve sevgilerini yarıştır.

  Bizi doğru yola ulaştır.

  Allahım, seni sevmek ve sevilmek istiyoruz.

  Seni seven Resulünü ve bütün kullarını sevmek ve sevilmek istiyoruz.

  Seni sevenleri sevdir, sevmeyenlerin kalbine de sevgi indir.

  Allahım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, bunamaktan, yatalak olmaktan, katı kalplilikten, gafletten, zilletten, fakirlikten, kâfirlikten, münafıklıktan, şöhretten, gösterişten, şehvetten, her türlü hastalıktan sana sığınırız.

  Allahım, dinimizde dünyamızda, ailemizde, malımızda, canımızda, tenimizde iffet ve afiyet isteriz.

  Allahım, bizi Salihlerle beraber kıl,

  Bizi ve neslimizi namaz kılanlardan eyle,

  Çocuklarımızı gözümüzün nuru eyle.

  İki dünyamızı güzel eyle.

  Müslüman olarak ölmeyi nasip eyle.

  Allahım, Kuranla yaşamayı, İmanla ölmeyi, Cennette Rasülünle komşu olmayı nasip eyle.

  Not: Bu duayı kesip işyerinizin veya evinizin bir yerine asarsanız, ileriki günlerde arama zahmetine katlanmazsınız.