ANA SAYFAKİTAPLARIM


  EN ÖNEMLİLER ÖNE ALINIR


  EN ÖNEMLİLER ÖNE ALINIR

  23/02/2018

  Siyasal öğrencilerine Kur’an-i Kerimin genel kurallarını ve ona dayalı olarak sevgili peygamberimizin aile, komşuluk, çarşı, fuar, cami, ev, meydan ve meclislerde insanlara muamelesinin, Yahudiler, Hıristiyanlar ve dehriyyun/ateistlerle münasebetlerini anlatıp iç ve dış temaslarının nasıl olduğunu anlatıyordum.

  Hukuk öğrencilerine onların o sene okuduklarının İslam’a göre nasıllığını anlatırken, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri de haftada bir ders istediler.

  O yıllarda derslere katılan bir öğrenciyle görüştüm evvelki gün.

  Okulu bitirdikten sonra hastahane açtığını biliyordum.

  Yirmi yıl sonra yolum o semte düşünce onu da göreyim dedim ve gittim.

  Odasında bulunan doktorlara beni anlatıyor: “Hocama bize sohbet yapması için davete gittik. Konuları da biz belirledik ve gündemde olan mezhepler konusu, Mevlana-İbni Teymiyye.. gibi o günün çok konuşulan konularını bize anlatmasını istedik.

  Hocam da bize “Bu konularda yazılan kitapları okumayın.

  Kimi merak ediyorsanız onun hakkında yazılanları değil, o adamın kendi yazdığı kitabı okuyun.

  Başkasının bir başkası hakkında verdiği kararla siz de idam veya berat kararı vermeyin.

  Sonra onların evliya veya eşkıya olmasından bize  zarar da yok fayda da yok.

  Biz, çağımızın eşkıyasına karşı çıkmakla görevliyiz, evliyasına destekle görevliyiz.

  Ben, size faydalı olanları anlatacağım. İmanın altı şartını, İslam’ın beş şartını anlatırken Allah’ın Esma’ül Husnasını anlatırken adaleti, hakimiyyeti, ekonomiyi, muhabbeti, kahhariyeti…anlatacağım.

  Sizin bilgi hazinenizin direncini artırmak gerekir.

  Hiçbir kimseye faydası olmayan bilgilerle beyninizi doldurmak, abur-cubur yiyeceklerle mideyi doldurmaktan daha tehlikelidir.

  Kıyamete kadar eğitim metodumuzda kılavuzumuz Kur’an’dır.

  Ayetlerin iniş sırasına baktığımızda, toplumun ihtiyaçlarının sıralamasını da öğrenmiş oluruz.

  Hani bazı filmlerde yeni Müslüman olan birini sünnet etmek için dağa doğru kaçan yeni Müslümanı sünnet etmek için köylülerin baltayla, kasap bıçağıyla, orakla, tırpanla adamın üzerine yürümeleri gibi bir şeyi seyrettik.

  O güldürü olsun diye çekilmiştir ama biz de az buz gülünç işler yapmıyor değiliz.

  Erkek çocuklarımızı sünnet ettirmek Sünnettir ama Müslüman olma şartlarından biri değildir.

  Necran Hıristiyanları toplu halde Müslüman oldular ama, o genç ve yaşlı adamların toplu sünnet olduğu konusunda hiçbir hadis yoktur.

  Genelde insanlık aleminde ve özelde İslam aleminde birinci derecede sorun, terör ve açlık değildir.

  Terör ve açlık, imansızlığın, zayıf imanın, İslami bilgi eksikliğinin, amel-i salih yokluğunun ve dayatılan kapitalist hayat tarzının doğurduğu gayri meşru ikizidir.

  Onun için, vaazlarımızı, sohbetlerimizi, derslerimizi, seminerlerimizi, konferanslarımızı,

  Açık ve edepli bir dille,

  Herkesin anlayacağı şekilde,

  Akılda kalacak hayattan örneklerle,

  Kimsenin şahsiyetini hırpalamadan,

  En önemli ihtiyaç olan Ayetleri ve Hadisleri, eğitim borsamıza her gün sunalım ve nasibi olanlar hisselerini her gün alsınlar.

  Geçmişte yaptıklarını anlatanlardan olmayın. Her günün yiyecek ve içeceği olduğu gibi her günün ibadeti, siyaseti, cihadı, tebliği vardır.

  İstanbul’a geldiğim 1981 yılından bu güne kadar, özellikle Üniversite Öğrencilerine yaptığım sohbetlere hiç ara vermediğim gibi 28 Şubat 1997 yıllarında haftalık sohbet sayısını artırdım.

  Kur’an, ilim ayetiyle başlar, iman, amel/yaşam biçimi ile devam eder ve takva ile sona erer.

  Bu dördüne sahip olanın, kalemini kıracak, kılıcını bükecek, kimse çıkamaz.