ANA SAYFAKİTAPLARIM


  ENGEREK YILANLARI


   ENGEREK YILANLARI

  Siyonist işgalci İsrail Eğitim Bakanı Bennett, “Eğer bizim topraklarımızın bize ait olmadığını iddia ediyorsanız İncil'i değiştirmelisiniz” demiş ve Trump’tan memnuniyetini ifade ederken Filistin’in kendilerine ait olduğunu çarmıha gerdikleri Peygamberin muharref kitabından delil getirmiş.

  Kur’an göre Yahudiler, Hazreti İsa aleyhisselamı öldürmeye teşebbüs ettiler ama ona benzer birini haça gerdiler, İsa aleyhisselamı öldüremediler, asamadılar. (Nisa süresi ayet 4/157)

  Peki, muharref İncil’de sizler için ne dediğine de baktın mı?

  “Siz ey yılanlar, siz ey engerek nesli! Cehennem hükmünden nasıl kaçacaksınız?

  Bunun için işte, size peygamberler, hikmetli adamlar ve yazıcılar gönderiyorum.

  Siz  onlardan bazılarını öldürecek  ve Haç’a gereceksiniz; ve bazılarını  havralarda dövecek  ve şehirden şehire kovacaksınız ki, salih olan Habil’in kanından, ma’betle  mezbah/ kesimhane  arasında öldürdüğünüz  Barahiya oğlu  Zekariyya’nın  kanına kadar, yeryüzünde dökülen her salih kan üzerinize gelsin.

  Doğrusu size derim: Bütün bu şeyler bu neslin üzerine gelecektir.”

  Bu bölüm şu anda  bütün dünya kiliselerinde,  Katolik, Ortodoks  ve Protestan ayırımı yapılmadan  okunmaya devam eden Matta incilinin 23/33-36 dan alınmıştır.

   Tarih boyunca Peygamberleri, Zekeriyya aleyhisselam dahil bir çok peygamber ve salih insanları öldüren, Kabilin kendi kardeşi Habil’i  haksız yere öldürmesi nedeniyle  yeryüzüne akıtılan  ilk kan kurumasın, ırmağa, nehire dönüşsün diye  imanlı, izzetli, iffetli, namuslu, şerefli  insanları öldüren,

  Ma’betle mezbahı/boğazlama evini  birbirine yakın yapan,

  Havraları işkence hane yapan  bu Yahudilere, günümüzde okunan İncil: “Yılan nesli,  hemde engerek yılanı nesli” diyor.

  Muharref  İncil öyle diyor. Peki bende katılayım mı aynı ifadeye? Veya bizde katılalım mı bu tür hitaba?

  Bizim kriterimiz Allah’ın kitabı Kur’an ve onun elçisinini Sünnetidir.

  Kur’anı kerim, 18 ayetinde “Ey insanlar...” diye başlar.

       5 ayetinde “Ey Adem’in çocukları....” diye başlar ve bugün yedi milyar insanı Adem aleyhisselâmın çocuğu olarak görür ve insan olarak hitap eder. “Ey engerek yılanları, maymun çocukları, sağmal inekler” demez.

       12 ayette “Ey ehli kitap ..” diyerek Yahudi ve Hıristiyanlara kitabı seven, sayan, sahip olan insanlar olarak bakar ve son kitaba imana davet eder.

       6 ayette “Ey İsrail oğulları.....” diyerek başlar.

  İsrail, Ya’kub aleyhisselâmın adıdır. Yani Kur’an bize edeb öğretir. Yahudilere ve bir kısım Hıristiyanlara “Ey peygamber çocukları” diyerek çağırmamızı ister.

  Hıristiyanlar, onlara “Engerek yılanları”  diye diye onlar da yılan olup çıktılar.

  Biz, yine de “Ya beni İsrail/Ey İsrail oğulları” demeye ve Yakup aleyhisselamın oğlu olduklarını hatırlatmaya devam edeceğiz.

  Anlamamakta ısrar ederlerse, Selahaddin-i Eyyubi diliyle de konuşan insanlarımızı çıkaracaklarını hatırlarından çıkarmasınlar.