ANA SAYFAKİTAPLARIM


  EVRENSEL DEĞERLER
  Altı milyar insan mektep arkadaşıdırlar. Dünya mektebinin tavanında yanıp sönen yıldızlar, durmadan dönen ay ve güneş bizlere göz kırparlar.

  Dağlar, mektebin duvarları gibidir.  Denizler okulun havuzu gibidir. Biz altı milyar insan aynı güneşte ısınır, aynı denizde yıkanırız.

  Hiç birimizin havuzu bütün insanlığın sığacağı kadar değildir.

  Hiç birimizin elektriği bütün dünyayı aydınlatacak kadar değildir.

  Hiç birimizin gece lambası bütün evlerin gece lambası olacak kadar değildir.

  Ama denizler, güneş ve yıldızlar herkesin yüzeceği kadar, herkesin aydınlanacağı kadar, herkese gece lambası olacak kadar yaratılmışlar ve bunların karşılığında elektrik faturası, deniz masrafı istenmiyor bizden.

  Allahın koyduğu tabiat kanunlarına denk bir kanun koyamadı insanlık ailesi.

  Ama Allaha inat kanunlar koyarak kendi havuz kadar aklını deniz gibi gördü, kendi gece lambası kadar ışıldayan aklının ışığını güneşe rakip kabul etti ve Allahla savaşa girdi bazıları.

  Biz, Rabbimizin tabiat kanunlarından yararlanırken Kur’andan da ayrılmamaya dikkat edelim.

  Güneş herkese aynı şekilde ısı ve ışık verir ama bizler yaşımız, kilomuz, sıhhatimiz oranında yararlanırız.

  Bir taraftan tabiat ayetlerini okurken aynı anda şeriat ayetlerini de okumamız gerekmektedir.

  Kur’an ayetleri bu tabiat nimetlerinin paylaşımını kurala bağlamıştır. Bu kurala uyulmazsa, cimriler “dünyayı dolaşan nimetler yorulmuşlardır, dinlensinler” diye kendi kasalarında toplamaya giderler.

  Ekonomik dengeyi kendi çıkarları doğrultusunda bozanların duyguları bozulur.

  Bütün paraları kendi kasasına yutturan adam, afyon yutmuş adam gibi doğruyu eğri görmeye başlarlar.

  Açlıktan inleyen insanların iniltisinden zevk almaya başlarlar.

  Kanının emilmesine itiraz edenleri terörist ilan ederek vurmaya başlar.

  Dünyayı satın aldıklarına inanırlar ama karşılık olarak ömürlerini verdiklerini bilmezler.

  Fiziki hayatımızın güzel ve sıhhatli olması için Rabbimiz in tabiat kanunlarına uymaya çalıştığımız gibi, sosyal hayatımızın da güzel ve sıhhatli olması için Kitabı olan Kur’ana uymamız gerekir.

  Kur’ana uymayıp da kendi hevalarına uyarlarsa, tabiat kanununa aldırmayıp kış gününde çıplak gezip hastalanan veya zehir yutup hastaneye koşan gibi olur.

  Çağımızda toplumun şikayet ettiği, siyaset – mafya ilişkileri, fuhşun yaygınlaşması, can ve mal güvenliğinin kalmaması, hırsızlık, yankesicilik, banka içi boşaltmalarının artması sosyal hayatımızın çıban çıkarmasıdır.

  Ameliyatlarla çıbanların alınması çare değil.

  Ciğer rahatsız olunca vücut devamlı pislik üretiyor. Ciğerin tedavi edilmesi gerekir.

  Kur’an ayetlerini okumak, anlamak ve tatbik etmek ibadet olup iki dünyamızı da güzelleştirdiği gibi tabiat ayetleri olan fizik, kimya, biyoloji, yer bilimi, gök bilimi, deniz bilimi ...vs. tabiatın tefsirini yapan bütün ilimlerle bir mümin olarak ilgilenmekte farzı kifayeyi yerine getirmek olduğundan ibadettir ve iki dünyamız içinde saadettir.

  Bilginin gücüyle dağlar deliniyor. Demire binip gökyüzünde uçuyoruz. Denizaltında yüzüyoruz. Dünyanın öbür ucundakiyle yüz yüze konuşabiliyoruz.

  Bir milletin her iki ayetide ayakta tutması, iki kanatlı kuşun uçması gibidir. Tek kanatla uçulmadığı gibi yalnız tabiat kanunlarıyla yetinen, teknolojinin zirvesine yükselmeye çalışan milletler ahlaken alçalıyorlar.

  “Ayetlerimizi onlara, ufuklarda ve kendi içlerinde göstereceğiz ki, onun (Kur’anın) hak olduğu onlara apaçık belli olsun. Rabbinin her şeye şahit olduğu yetmez mi?” (Füssılet 53)

  Tabiat, Rabbimizin yarattığıdır. Şeriatta, Rabbimizin indirdiği Kur’anın kanunlarıdır.

  İnsanlar tabiat kanunlarına uyumlu hareket ettikleri sürece rahat edip sıhhatlerini koruyorlar.

  İlmi gelişmeler her geçen gün insanları tabiata döndürmekte.

  Sentetik, plastik sanayinin devleri, kendi evlerinde ağaçtan, yünden, pamuktan, topraktan yapılmış malları kullanmaktalar.

  Kullandığı malzemenin tabii olmasına özen gösteren insan, bir gün gelir, okuduğu kitabın da ilâhi olasına dikkat eder.

  Evrensel insani değerleri ararken evreni yaratan Rabbimizin evrensel İslâmi değerleriyle buluşuverir.

  Evrendeki bütün insanları kuşatacak kadar geniş “Evrensel Değeri” ancak evreni yaratan koyabilir.