ANA SAYFAKİTAPLARIM


  GÜVENLİĞİMİZ İÇİ


  Güllük ile küllük bir olmaz.

  Birinden güzel kokular gelirken öbüründen burunların direğini yok edecek kokular çıkar.

  Pislik kurutanlarla pislik üretenler de bir olmaz.

  Casiye süresinin 20 inci ayetinde Kur’anın bizim gözümüzü açan bize yol gösteren ve bize Rabbimizin bir rahmeti olduğunu haber verdikten sonra 21 inci ayetinde kötülük yapanlarla iyilik yapanların hem sağlıklarında hem de ölümlerinde denk olmayacaklarını haber verir.

  Gübre içinde gelişen....böcüler, gübre servetlerinin çokluğuyla bülbüle hava atabilirler ama hiç bir zaman bülbülün havasını koklayamazlar.

  Leş içinde gelişen kurtçuklar gökyüzündeki şahine “Yazık, bir çiğnemlik eti de yok” diyebilirler ama hiçbir zaman şahin kuşunun havada süzülürken tattığı huzuru anlayamazlar.

  Yine Casiye süresinin 23 üncü ayetinde “Hevasını kendisine ilah edineni gördün mü” buyurur.

  Kendisini yaratan, yaşatan, kan veren, can veren Allahın emirlerini tutmayı gericilik kabul eden, kendi görüşlerini ilahlaştıran ve o ilahına kurban olarak namusunu, şerefini sunanlar, bu hevaları uğruna can alanlar, namusları kirletenler, tüyü bitmemiş yetimlerin haklarını, ışıklı salonlarda viski olarak içenlerin cezasını Rabbimiz ahirette verecek ama bazan aleme ibret olsun diye bu dünyada da veriyor.

  Peki, ama bu pislikleri bu insanlar niçin yaparlar?

  Rabbimiz, Casiye süresinin 24 üncü ayetinde bunun sebebini Allaha ve ahirete inanmamak olduğunu “Hayat ancak şu dünyadaki hayatımızdır. Ölürüz ve diriliriz. Bizi ancak zaman yok eder dediler” diye ifade ederken “Dehr” kelimesi kullanılmış.

  Batının “Ateist” kelimesinin karşılığı olarak Araplar Kur’andan aldıkları “Dehriyyun” kelimesini kullanmışlar.

  Türkler ise Arapça aslında “Kafir” olan kelimenin harflerinde değişiklik yaparak ve yeni ma’na yükleyerek “Gâvur” demiştir.

  Bu gâvurluk başımızın belası bizim.

  Adamın ahiret inancı olmazsa yapamayacağı kalmaz.

  Bir insandan cebindeki para daha değerli hale geliveriyor.

  Devlet adamının gözünde bir varil petrol, bir buçuk milyon insanın canından daha değerli hale gelebilir.

  İmanın güvenliği olmazsa güvenlik aletleri de işe yaramaz.

  Çünkü güvenlik aletlerini de o icat edip satıyor

  Ticari taksi şoförünü öldüren adam bu şoförün cebinde az para olabileceğini bildiği halde o para onun gözünde bir insandan daha değerli.

  Biri beş bin için adam öldürürken, onun büyüğü de beş milyar veya beş trilyon için öldürür.

  Rabbimiz, Maide süresinin 32 inci ayetinde “Haksız yere bir adamı öldüren bütün insanları öldürmüş gibidir” buyurur. Sevgili peygamberimiz de “Müslüman bir insanın öldürülmesinden, insansız bir dünyanın yok olması Allah katında daha ehvendir” buyurmuş. (Tirmizi,Diyat 5,İbni Mace,Diyat,1)

  Bu imanla büyüyen İmamı Gazalinin hocası, İma-ül Harameyn-el Cüveyni (H.419-478) “Bir damla kanla bir dünya tartılsa kan ağır gelir”der. (el-Ğıyasi s:256) Aynı ma’nayı İmam Gazali de el-Müstasfa 1/314 de tekrarlamış. Aynı kültürden sulanan Mehmet Akif Merhumda:

  “Bütün dünya için bir damla kan çoktur”diyorlar, sen,

  Şu ma’sum ümmetin seller akıttın hûn-i pâkinden” deyivermiş.

  Biz, onun bunun hevasına göre takılmanın bedelini ağır ödedik.

  Gelin hep birlikte Rabbimizin koyduğu kurallara uyalım da dinimiz, aklımız, canımız, malımız, namusumuz, neslimiz güven içinde olsun.