ANA SAYFAKİTAPLARIM


  G20 BİLSİN Kİ, RABBİMİZİN HAZİNELERİ BİTMEZ


  G20 BİLSİN Kİ, RABBİMİZİN HAZİNELERİ BİTMEZ

  15/09/2023

  Mahmut Toptaş

  Dünün haberleri, bu günün haberleri, yarının ve yarından sonraki senelerin siyasi haberlerinin tamamına yakını, açlık ve atom bombası üzerinedir.

  Kendilerini gelişmiş ülkeler diye bildiren 20 ülkenin başkanlarının her sene yaptıkları toplantının özü, özeti açlık ve kitlesel imha silahları.

  İnsan sayısını azaltmak için, ?fakirleri, açlıkla mı öldürelim yoksa kitle imha silahlarıyla mı öldürelim? tartışması devam ediyor.

  Ama ?Barış? kelimesi daha fazla kullanılarak iç dünyalarının katran karasını kullanarak kapatıyorlar.

  Peki iki senedir, Ukrayna buğdayının milyonlarca tonunun taşınması çalışmaları sürerken ?Afrika?ya gideceği? söylendiği halde yetkililerin ifadesine göre zengin ülkelere taşınmış.

  Bunun ifade ettiği mana, ?Açlıkla halledelim? dir.

  Bunlar gibi düşünen Çinli bir bilgin, iki bin yıl önce ?Bir insanın 25 dönüm tarlası ve beş çocuğu olsa, adam ölünce beş çocuğa beşer dönüm düşer.

  Beş çocuğun beşer çocuğu olsa, adam ölünce birer dönüm düşer.

  Onun beş çocuğuna da iki yüz metre kare düşer ve böylece devam ederse dünya da, bu insanlara yetmez olur? diyerek o günün ukalalarına bir rapor sunar.

  Dünya, şu anda sekiz milyara yettiği gibi seksen milyara da yeter ama yeter ki, insanlar aç gözlü ve sömürgen olmasınlar.

  Rabbimizin yarattığı, bizim ?Toprak Ana? dediğimiz yeryüzünün doğurduğunu,  bilim insanları daha sayımını bile tamamlamış değil.

  İlk zamanlarda insanlar, ısınma işini odunla yaparken, o günün aklı küt bilginleri, dünyadaki ağaç sayısını, dikim sayısını  ve tüketim oranını hesapladıktan sonra,  ?50 yıl sonra kürdan bulamayacağız? dediği günlerde, yerin altında kömür ışıldayıverdi ve ağaçlar bayram etti.

  Aklı küt bilginin biri de aynı hesabı kömür üzerinden yaparken petrol bulundu.

  Aynı kafa petrolün tükenme hesabını yaparken gaz sızıverdi.

  ?Gaz da biteceeek? diye kargalığa özenen küt akıllıların çenesi kapanmadan, rüzgar ve güneş enerjisine geçildi.

  Rabbimiz istemedikçe güneş enerjisi bitmez.

  Mekke?de sevgili peygamberimiz, cehennem selinin önünden insan kurtarmaya çalışırken, Mekke Daru?n-Nedve/parlamentosunda Ebucehilin teklifiyle Müslümanları yok etme ve ambargo uygulama işiyle uğraşıyordu.

  Kazanan kim oldu?

  Mekke fethedildi, Ebucehilin oğlu ünlü bir mücahit oldu.

  Karun, mal biriktirmede dünyanın sembolü.

  Haman, halkı Firavuna kul köle etmede bu günkü ifadeyle siyaset sosyolojisinde en önde idi.

  Firavun, ezilmiş başlar üzerinde gezinen, tarihe erkek çocuk katili diye geçen despot kral idi.

  Ama Musa aleyhisselam, gece ve gündüzünü önce cehenneme akan kafirlik selinin önünde insan toplamaya başladı, sonra Firavunun zulmünden korumaya yöneldi ve o başarılı oldu.

  Halbuki günümüz ilim adamları felaket tellallığı yerine geleceğin imanlı, edepli, liyakatli, başarılı, çalışkan, paylaşan?insan yetiştirmeyi seçseydiler, bu dünya sekiz milyara da seksen milyara da, kıyamete kadar gelecek insan, karınca, fil, hamsi, balina gibi yaratılan her şeye  yeterdi.

  O parası gelişmiş, insanlığı gelişmemiş 20 ülkenin yöneticilerine rapor hazırlayan bilim adamları,

  Onlara yolun yanlış olduğunu,

  Açlığı önlemenin açları öldürmekten geçmediğini,

  Onların ufkunu karartmaktan vazgeçmelerini,

  Kendilerini yaratana götüren yolu açmalarını söyleselerdi.

  Gökte ve yerde Rabbimizin hazinelerinin olduğunu haber verir bize Kur?an-i Kerim.

  Hazreti Adem?den bu güne kadar kaç milyar insan geçti, ne kadar israf ve kirletme yaptı ise, dünyanın yalnız bir karış yüzeyinden yedi, içti ve bu dünyadan göçüp geçti.

  Adem aleyhisselamın çocuklarının, Mekke?de, Bağdat?ta, Mısır?da, İstanbul?da, Vatikan?da, Waşington?da, Londra?da, Pekin?de, Paris?te, Moskova?da, Rey?de, Tokyo?da?yapacakları toplantıların ilk ve birinci maddesi:

  Kula kulluğu önlemek olmalıdır.

  Toplantı salonunun giriş kapısının üstüne  ve o şehrin gökyüzüne lazer ışınlarıyla:

  ????? ???? ???????? ??? ????????? ?????? ????? ??????? ????????? ?????????? ?????????????? ????????????????? ????? ??? ??????? ???????

  ?Yeryüzünde kıpırdayan hiç bir şey yoktur ki, rızkı Allah'a ait olmasın. Onların duracak yerlerini de, emanet bırakıldıkları yeri de bilir. Hepsi apaçık bir kitaptadır.? (Hud süresi ayet 11/6)

  Bu ayet bütün dillerle gökyüzünden okunmalı ve bize düşenin çalışmak ve her konuda adil olmak olduğu bildirilmelidir.

  Ne demek,  B. Milletler kriteri, Avrupa kriteri, Çin kriteri ile bütün dünyayı ateş alanı ilan etmek?

  Dünyaya geldiğinde, teninde, canında, ana sütünde, hepimizin Rabbinin damgası olan insanın, Rabbinin kriterlerine uyarak bu dünyalarını güzel eylediği gibi, ölümden sonraki hayatını da güzel eylemek için kararlar almalılar.

  Bu kararlara katılmayanların iknaına çalışılmalı ve ölünceye kadar da kimseden umut kesilmemeli.