ANA SAYFAKİTAPLARIM


  GAVUR VEYA KAFİR KELİMESİNDEN RAHATSIZ OLANLAR!


   GAVUR VEYA KAFİR KELİMESİNDEN RAHATSIZ OLANLAR!

  15/09/2022

  Mahmut Toptaş

  Bacaklarının uyuşmasından rahatsız olanlar, doktora gittiklerinde doktor önce diz ve ayaklarının refleksini kontrol eder.

  Eğer ayaklarda veya dizde güçlü bir tepki görürse rahatlar ve tedavinin daha kolay olacağını söyler.

  Ama yapılan testlerin hiç birine tepki göstermezse işin zor olduğunu anlar.

  1839 yılında ?hasta adam? dedikleri Osmanlıya, kanunlarını dayatmışlar ve ?Bundan sonra, gavura gavur denmeyecek? maddesini de ekletmişler.

  Bu maddeyi ekleten batı insanlarının hepsinin fıtratının İslam olduğunu gösterir.

  Türkiye?de kendini Şamanist, komünist, ateist, deist gibi adlarla yaftalayanlarımızdan birine, bir adam ?Kafir veya Gavur? dese, kanı beynine sıçrar veya mahkemenin yolunu tutar.

  Bu rahatsız olma durumu, kendisini ?istliklerden biriyle tanımlayan kişinin iç dünyasının bu kafirliği kabul etmediğini gösterir.

  Yani bunlarda canlılık işaretleri var demektir.

  ?Gavur? kelimesinin 1811 yılından beri İngilizcesi ?Giaour? muş.

  Lord Byron?un (1788-1824) bir şiiriyle girmiş İngiliz diline ve ?İnfidel? kelimesinin yerine çökmüş.

  Byron?un Şiirinde Hasan, Leyla ve bir de Gavur geçtiğinden ?Gavur/Giaour? kelimesi de böylece girmiş İngilizceye.

  Gavur kelimesinin ne anlama geldiğini öğrenmek için atalarımızın nasıl kullandığı deyim ve Atasözlerine bakmalı.

  Atalarımız:

  Gavurdan vefa zehirden şifa olmaz.

  Gavurdan dost, domuz derisinden post olmaz.

  Gavurun ekmeğini yiyen, gavurun kılıcını sallar.

  ?Gavur oğlu, gavur oğlu gavur?

  ?Gavurdan dost olmaz?

  ?Gavurun tembeli keşiş, Müslümanın tembeli derviş?

  ?Gavur gemisi gibi yan gidiyor?

  ?Gavur olmak? dinden çıkmak, ihtiyarı küfr etmek.

  ?Gavur etmek? mecazen heba ve heder etmek.

  ?Gavurdan dönme? Mühtedi (Müslüman olan)

  ?Gavurca? Gavura layık tarz ve surette, Hıristiyan dil ve yazısı, Müslüman?canın gayri.

  ?Gavurluk? Küfür, Hıristiyanlık, Allah?ı inkar etmek, Nasraniyyet, Mecazen hıyanet, zulüm ve ğadr?

  Hüseyin Kazım Kadri, ?Türk Lügatı? isimli eserinde Arapça kafir kelimesinden veya Farsça ?Gibr? veya ?Gevr? kelimelerinden bozularak ?Gavur? haline geldiğini söyledikten sonra Hıristiyan, Allah?ı inkar eden, dinsiz manalarına geldiğini söyler.

   ?Bürhan-ı Katı? da ?Gevr? in Ateşe tapanlara denildiğini, Hindistan?da bir kabile adı olduğunu, Bengalde harap halde olan bir şehrin adı olduğunu söyler.

  Pars Tuğlacı, ?Okyanus 20. Yüzyıl Ansiklopedik Türkçe Sözlük? isimli eserinde ?Gâvur? maddesinde Müslüman olmayan, özellikle Avrupalılar (Hıristiyanlar) için Türkler tarafından kullanılan bir hakaret sözü.? Dedikten sonra ?mecazen merhametsiz, inatçı, insafsız ve kötü adam? dedikten sonra bazı deyimleri veriyor:

  ?Gavur etmek? Boşuna harcamak, yerinde harcamamak.

  ?Gavurluk? Müslüman olmamak, mecazen: Zalimlik, kötülük, insafsızlık, gaddarlık.? Der.

  Ziya Şükün, ?Ferheng-i Ziya? isimli eserinde ?Gebr? maddesinde Şeyh Sadi?den bir beyit verir:

  ?Ey Kerimi ki ez hızane-i ğayb

  Gerb-u, Tersa vazife hordari?

  Yani, Ğayb hazinesinden Mecusi ve Hıristiyanları rızıklandıran Kerim!

  Gebr ve Gevr kelimaleri aynı manaya gelir.

  Gevr kelimesi Türkçeye geçerken Gavur oluvermiş.

  Talat Onay, ?Mazmunlar? isimli eserinde, ?Gebr? maddesinde, Nef?i nin bir şiirini vermiş:

  ?Be hakkı Kirdgar-ı Mün?ım-ü bahşende kim

  Mürebbi-i Müselman ü, Yehud ü, Gebr u, Tersa?dır?

  Yani, Nimet verici ve yargılayıcı, Allah hakkı için ki, o zatın lütfu, Müslümanı, Yahudi?yi, Mecusiyi, ve Hıristiyanı besleyip yetiştirici, maddi ve manevi kemale eriştiricidir.

  Gelin hep birlikte sekiz küsur milyar insan olarak Rabbimize kulak ve gönül verelim:

  ???????? ???????? ????????? ???????? ???????? ??????? ??????? ?????? ???????? ????????? ??? ????????? ???????? ??????? ?????? ???????? ?????????? ????????? ???????? ???????? ??? ???????????

  ?Sen, her türlü şirke meyletmekten arınmış olarak, yüzünü dine doğrult. Allah'ın fıtratına (yaratmasına) ki, insanları onun üzerine yarattı. Allah'ın yarattığını değiştirmek yok. İşte doğru din budur. Ancak insanların birçoğu bilmezler.? (Rum süresi ayet 30/30, 43, Yunus 10/105)

  Ve vicdanımızın sesini dinleyip söylenmesini bile istemediğimiz kafirlikten, imana topluca geçelim.