ANA SAYFAKİTAPLARIM


  HARİCİ MANTIĞINA AYETLERLE KARŞILIK VERMEK


  HARİCİ MANTIĞINA AYETLERLE KARŞILIK VERMEK

  07/10/2022/Cuma/Milligazet

  Mahmut Toptaş

  İkrime b. Ammar der ki: ?Bana, Ebu Zümeyl, Abdullah b. Abbas?tan bu konuda kendine şöyle dediğini anlattı:

  -Hariciler yurtlarında (Nehrevan?da) altı bin kişilik bir orduyla toplandığı zaman ben Hz Ali?ye ?Ya Emiral-Mü?minin, öğle namazını acele etmeyip de öğle sıcağı geçene kadar tehir etsen. Belki şu heriflerle bir daha konuşsam. Çünkü ben onların sana isyanından korku içindeyim.? dedi.

  Sonra İbni Abbas (r.a.) çok güzel iki kat elbise giydi. Zaten kendisi gayet güzel bir zat idi.

  İbni Abbas der ki: Kalkıp bu adamların yanına geldim. Beni görünce ?Merhaba İbni Abbas, bu elbise ne böyle!? dediler.

  ?Bu elbise güzel diye mi böyle alaycı şekilde soruyorsunuz. Ben Peygamberin üzerinde elbiselerin en güzelini gördüm.? deyip sonra onlara:

   

  ???? ???? ??????? ??????? ??????? ??????? ???????? ??????????? ??????????????? ???? ????????? ???? ???? ?????????? ???????? ??? ?????????? ?????????? ????????? ?????? ???????????? ???????? ????????? ?????????? ???????? ??????????? ?De ki: "Allah'ın kulları için çıkardığı temiz, hoş ziynet ve rızklardan bir kısmını haram kılan kimdir?" De ki: "Bunlar, dünya hayatında iman edenlerindir. Kıyamet gününde ise yalnız onlarındır." Bilenler için ayetlerimizi böylece açıklıyoruz.? (A?raf suresi ayet 7/32) ayetini okudum.

  Onlar da ?Seni buraya hangi hizmet getirdi?? dediler.

  Ben de: ?Ben size müminlerin emiri Ali?nin ve Peygamberin arkadaşlarının yanından geliyorum. Onun ashabından aranızda hiç kimse görmüyorum. Geldim ki onların söylediklerini size aktarayım, sizin görüşlerinizi de onlara ulaştırayım. Siz Peygamberin hem amca oğlu olan hem de damadı olan bir zattan neyin intikamını alıyorsunuz?? dedim.

  Onlar birbirine bakıp sonra ?İbni Abbas?la konuşmayın zira Allah cc. Bu gibiler hakkında:

   ???? ???? ?????? ?????????

  ??Doğrusu onlar hasım bir toplumdurlar.? buyuruyor. (Zuhruf ayet 43/58) dediler.

  İçlerinden biri ?Peygamberin amca oğlu ile konuşmamıza bir engel yok.? dedi.

  Onlar da:

  -Biz Ali?den, üç özellik sebebiyle intikam alacağız.

  Birincisi, Ali Allah?ın dininde insanın hakemliğini kabul etti. İnsanların Allah?ın hükmünde ne müdahelesi var ki.

  İkincisi: Ali Şamlılarla hem harp etmeyi helal sayıp çarpıştı, ama onları ne esir alıyor ne de kalan mallarını ganimet sayıyor.

  Eğer onlarla savaşmak helal ise esir alınıp köle yapılması da helaldir. Yoksa esareti haram olanla harp de olmaz.

  Üçüncüsü de: Hakem vesikasından ?müminlerin emiri? kelimesini sildirdi. Ali Müminlerin emiri değilse müşriklerin emiridir.? dediler.

  Ben de ?başka itiraz noktanız var mı?? dedim. ?Bu yeter!? dediler. Ben de:

  -Peki, bensize Allah?ın kitabı ve Peygamberin sünnetinden bunların cevabını bulup çıkarırsam siz fikrinizden dönüp cemaate katılacak mısınız?? dedim onlar da ?dönmemize ne engel olur?? dediler.

  Ben de onlara: 1- Sizin onun ?Allah?ın dininde hakem tayin ettiği? ithamınıza gelelim.

  Ben Allah?ın kitabında Allah?ın

  ??? ???????? ????????? ???????? ??? ?????????? ????????? ?????????? ?????? ?????? ???????? ???????? ???????????? ????????? ?????? ??? ?????? ???? ????????? ???????? ???? ????? ?????? ???????? ??????? ??????? ??????????? ???? ?????????? ??????? ?????????? ???? ?????? ?????? ???????? ????????? ??????? ???????? ????? ??????? ?????? ?????? ?????? ????? ???????????? ??????? ?????? ????????? ??????? ??? ??????????

  ?Ey iman edenler, ihramlı iken avı öldürmeyin. Sizden biri bilerek avı öldürse cezası; sizden iki adil kişinin hükmüyle, öldürdüğü avın dengi bir hayvanı Ka'be?de kurban olarak kesmek veya fakirleri doyurmak veya buna denk oruç tutmaktır. Bu yaptığının cezasını tatmak içindir. Geçmişte olanları Allah afvetti. Kim geçmişe dönerse Allah ondan intikamını alır. Allah güçlüdür, intikam sahibidir.? (Maide süresi ayet 5/95) buyurduğunu görüyordum.

  Buradaki hüküm hacda avlanan bir tavşan ve benzeri irilikteki hayvanların kıymeti dört dirhemlik bir şey hakkında bile Allah bu konuda hüküm verme yetkisini insana bırakıyor.

  Dilese bu konuda istediği hakem gibi hakem tayin ederdi.

  Hem Allah:

  ?????? ???????? ??????? ??????????? ??????????? ??????? ???? ???????? ????????? ???? ????????? ???? ???????? ?????????? ????????? ??????? ??????????? ????? ??????? ????? ???????? ????????

   ?Eğer aralarının açılmasından korkarsanız, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. Eğer aralarını sulh etmeyi isterlerse, Allah aralarında başarı kılar. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir. Her şeyden haberdardır.? (Nisa süresi ayet 4/35) buyuruyor.

  Ne dersiniz bu konuda Kuran?dan delilinizi çıkarttım mı?? dedi. ?Evet? dediler.

  2- Ben onlara Siz ?Ali hem savaştı hem de esir alıp köle yapmadı.? diyorsunuz. Evet esir almadı, zira sizin Anneniz olan Hz Aişe?yle savaştı. Allah (cc):

  ?????????? ??????? ???????????????? ???? ???????????? ????????????? ?????????????? ???????? ???????????? ?????????? ??????? ???????? ??? ??????? ??????? ???? ?????????????? ????????????????? ?????? ???? ?????????? ????? ??????????????? ?????????? ????? ?????? ??? ?????????? ??????????

  ?Peygamber, müminlere canlarından daha evladır. Peygamber hanımları müminlerin anneleridirler. Zevil erham (Yakın akrabalar) birbirine, Allah'ın kitabında mü'min ve muhacirlerden daha evladır. Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız bunun dışındadır. Bunlar kitapta yazılmıştır.? buyuruyor. (Ahzab süresi ayet 33/6)

  Şimdi siz ?Aişe, anamız değil? diyorsanız, kesin kafir oldunuz. Eğer o ?anamızdır? diyorsanız onu esir almanız size asla helal olmaz.

  Şimdi siz bu konuda iki ayrı sapıklık içerisindesiniz. Nasıl buna da delil getirdim mi?? deyince ?Evet.? dediler.

  Ben ?Adından müminlerin emiri kısmını sildirmesi iddianıza gelelim. Siz bilmiyor musunuz ki Hudeybiye sulhü yapıldığı gün Rasulullah ile Süheyl b. Amr arasında yapılmıştı.

  Rasulullah (sav): ?Ya Ali, şu vesika Muhammed Rasullah?ın üzerinde anlaşmaya vardığı vesikadır.? diye yaz? Buyurunca Mekkeliler ?Biz senin peygamber olduğunu bilsek seninle harp etmezdik. Yazacaksan seninle babayın adını Muhammed b. Abdillah diye yaz!? diye itiraz edince Nebi (sav): ?Allah?ım sen biliyorsun ki ben senin Rasulünüm!? buyurup sonra antlaşma yapılan sayfayı aldı ve ?Rasulullah!? kelimesini bizzat eliyle silip ardından ?Ya Ali ?Bu vesika Muhammed b. Abdillah?ın üzerinde anlaşmaya vardığı vesikadır.? diye yaz.? buyurdu.

  Vallahi bu olay Peygamberi peygamberlikten çıkartmamış idi. Bu da tamam mı?? dedi. ?Evet? dediler.

  Ebu Zümeyl der ki: Haricilerin üçte biri fikirlerinden geri döndü, üçte biri, Küfe?ye geri gidip harbe katılmadı. Geri kalanları da bu sapık fikirleriyle savaşa katılıp öldürüldü. (Zehebi, Tarih?ül İslâm, M. Can tercemesi, Cantaş yay. 6/340)