ANA SAYFAKİTAPLARIM


  HAYDUTTAN REHBER OLMAZ


  Hacca gidipte Kâbe imamının ardında kıldığı namazı tekrar yeniden kılan Müslüman insanlarımız var.

  Türkiye’de birbirinin ardında namaz kılmayan Müslüman cemaatlerimiz var.

  Herkes kendi cemaatinin ardında namaz kılmayı tercih edebilir.

  Herkes kendi şeyhini Kutub ilan edebilir.

  Herkes kendi usulünü/metodunu en iyi kabul edebilir.

  Ama kendinden başka bu dünyada birçok hatalı Müslüman olduğunu bilmeli ve onların da hatalarından dönmeleri için buluşmanın, görüşmenin, tanışmanın, danışmanın şart olduğunu unutmamalı.

  Yalnız Kelime-i şehadete inanmış bir Müslüman’ın, din düşmanı bütün kafirlerden daha değerli olduğunu unutmamalı.

  Çeçenistan’dan Filistin’e kadar, Pakistan’dan Amerika’ya kadar binlerce çeşit İslami hareket önder ve tabileri şunu bilmeliler ki kendilerini tekfir ederek kâfir nitelemesi yapan o samimi ama bilinçsiz kardeşleri, kâfirliğin en alt derekesinde duran dinime karşı Haçlı seferleri başlatanlarla bir değildir.

  “Benim Müslümanlığımı kabul etmeyen bir İslami cemaate ben yardım etmem” mantığıyla hareket eden Şii kardeşim, şunu iyi bil ki o seni tekfir eden kardeşini döven, öldüren, yerinden yurdundan eden azılı din düşmanı katiller ordusu seni de sıraya koymuş durumda.

  Yemen’deki Husilerle Suudiler yüz yıldır hiçbir sınır kavgası yapmadan bu günlere geldiler.

  Amerika, Irak’taki direnişçilerin en güçlü, en sebatlı olanların sırım gibi sağlam, ceylan gibi atak Yemenli delikanlılar olduğunu görünce Yemene saldırmaya karar verdi.

  Önce Suudu kışkırttı ve kuzeyden savaşı başlattı.

  Ardından “el-Kadie arıyorum” diyerek Yemene girdi.

  Suud’la Yemenli Husiler arasında mezhep farkı var ama ikisi de Kâbe’ye dönerek namaz kılıyorlar ve ikisi aynı de Kuranı okuyorlar ve bu güne kadar da kavga etmiyorlardı.

  Şimdi Müslümanlar boğazlarından geçmediği için bölüp parçalamak ve sonra yutmak isteyenler aramıza fitneyi sokuveriyorlar.

  Osmanlının parçalanışını gözleriyle gören Mehmet Akif merhum bizi uyarıyor ve:

  "Medeniyyet!» size çoktan beridir diş biliyor;

  Evvelâ parçalamak, sonra da yutmak diliyor,

  ………..

  Görmüyor gittiği yanlış yolu, zannım, çoğunuz...

  Size rehberlik eden haydudu artık kovunuz!" diyor.

  Bizi birbirimize düşüren haydudu kesinlikle aramızdan kovmamız gerekir.

  PKK nın arkasında Amerika ve İsrail olduğunu Genelkurmay Başkanlığı yapmış Orgeneraller ve Başbakanlık yapmış siyasiler söylediği halde hala bunlara danışarak PKK yı durdurmaya çalışanlar, Şeytana “Cennete nasıl giderim?” diye soranlardırlar.

  Rabbimiz buyurur: “Zalimlere meyletmeyin, sonra size ateş do¬kunur. Sizin Allah’tan başka dostlarınız yoktur. Sonra yardım olunmazsınız.” (Hud süresi ayet 113)

  Sevgili peygamberimiz “Lâ testedıyû bi nâr-il müşrikin/ Müşriklerin akıl ışığıyla aydınlanmayın, yani Müşriklere akıl danışmayın” buyurmuş.

  (Buhari, Tarih-u Kebir 1/455, 1459 nolu hadis, Beyhaki Süneni Kübra 10/127 hadis no 20909, Ahmet Müsned, Enes bin Malik’den, Nesai, sünen 5/455, Deylemi, el Firdevs, Kurtubi, Ali Imran süresi ayet 118)