ANA SAYFAKİTAPLARIM


  HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ


  HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ

  25/11/2021

  Mahmut Toptaş                                                                    

  Zor günler, kahramanların ortaya çıktığı günlerdir.

  Geminin sağlamı ve kaptanın ustalığı, fırtınalı denizde belli olur.

  Uçağın kalitesi, pilotun mahareti türbülansta ortaya çıkar.

  Son günlerde ve bütün sene boyu haberler ve açık oturumlar, midenin ihtiyacının karşılanması için yapılıyor.

  Politikacılar birbirlerini geçmişte yaptıkları ekonomik yanlışlarla yıpratıyorlar.

  Üniversiteden katılanlar da onlara destek veya köstek konuşmaları yapıyorlar.

  Sevgili peygamberimizin 23 yıllık peygamberlik hayatı hep zorluklarla geçmiş.

  Peygamberliğinin yedinci yılında Mekke Parlamentosunun önemli üyelerinin de Müslüman olması üzerine endişeye kapılan Mekke Parlamentosunun güçlü üyeleri Muhassab denilen terde toplantı yaparak Muhammed aleyhisselamı öldürme kararı üzerinde konuşurlarken bunun tehlikeli olduğunu ve Beni Haşim ile Abdulmuttalib oğullarıyla uzun bir çatışmaya girebileceklerini düşünerek ondan vazgeçerler ve Müslüman olanları Muhasara altına alıp ekonomik ve sosyal boykot kararı alırlar.

  Peygamberimizin amcası Ebu Talib’in mahallesine sığınan “Müslümanlarla konuşmak, alış-veriş yapmak, kız alıp-vermek, yardım etmek yasaktır” anlamına gelen bir kararı, resmi gazete gibi Kabe’nin içine asarak yayınlarlar.

  Ambargo tam üç yıl sürer.

  Konuyu etraflıca anlatmayacağım.

  Ben bu konuyu araştırırken sevgili peygamberimizin ekonomi ile ilgili söyledikleri ve yaptıklarına baktım.

  Peygamberimiz, bu konuyla ilgili tek kelime söylemiyor.

  Alenen Müslüman olmayan ama hep peygamberimizi destekleyen amcası Ebu Talib’in bu konuyu anlatan uzun bir Kasidesi var.

  Kaside, kısa zamanda yayılmış, etraf kabilelere hatta Şam’a kadar ulaşmış.

  O günlerde gazete görevini de yapıyordu şiirler.

  Mekke’de bu boykot kararı alanlar, gittikleri her yerde ayıplanmaya başlamışlar.

  Sevgili peygamberimiz, 23 seneyle o üç sene arasında ayrım yapmadan, insanların gönlüne hitap ederek, Bağdat’ı, Mısır’ı, Şam’ı fethedecek, Bizans imparatorluğu ile Pers imparatorluğunun zulmüne son verecek insanların yetişmesi için çalışmış ve ekonomisi sağlam, askerleri eğitimli ve silahları çok olanların zulüm tahtlarını devirmişler.

  Keşke her akşam, politikacılarımızla bilim insanlarımızın konuşma konusu Eğitim Bakanlığı olsaydı.

  Ekonominin bu hale gelmesinden herkes içten ve dıştan da olsa karşı tarafı sorumlu tutuyor.

  Karşı taraf dediğimiz de insan.

  Spekülatörler, vurguncular, onlara yol gösteren bilim adamları, politikacılar, göz yumanlar…hepsi anadan suçsuz olarak dünyaya geldiler.

  Eğitim yoluyla bembeyaz beyinlerini kararttılar.

  Maddeci ve materyalist eğitimden geçen insanlarımız, insan ticareti yapıyor dünyamızda.

  Çalıştığı yerde teknolojinin sırlarını satıyor düşmana.

  Önemli bir buluş için çalışırken, bir de çalıştığın adamdan kuşkuyla iş yapıyorsun.

  Teknoloji casusu yakalandığında ceza veriyorsun.

  Ama o casusu, bu eğitim yetiştirdi.

  Bundan sonra konuşmalarımız, sohbetlerimiz, tartışmalarımız, tekliflerimiz, konferanslarımız, seminerlerimiz, filmlerimiz, tiyatrolarımız, tenkit değil, teklif içerikli olsun da alim, İmanlı, edepli, vicdanlı, irfanlı, izanlı, liyakatli insan yetiştirmek için çalışalım.