ANA SAYFAKİTAPLARIM


  KADİR GECESİ


  Gece manasına gelen “Leyl” sûresini severiz. Ömrümüzün yarısının geçtiği geceleri severiz. Kur’an’ın ifadesiyle Allah’ın varlığına, birliğine, ortağı olmadığına bir ayet, delil, şahit olan geceyi severiz, (İsra 12). Dinlenme yerimiz (Enam 96), gece ibadetimizin daha etkili (Müzzemmil 16), Mevla’mız ve Leyla’mızla birlikte iken bize elbise ve bizi bürüyen (Nebe 10) geceleri severiz.

  Gecelerimizin adı Kadir gecesidir, Mi’raç gecesidir, Mevlit gecesidir, Bayram gecesidir. Gerdek gecesidir.

  Güneş doğar gibi Kur’an’ımız bu gecelerden birinde, Kadir gecesinde indi. Ay doğar gibi Peygamberimiz Efendimiz Mevlit gecesinde dünyaya geldi.

  "Kadir gecesinden" bahseden bu sûre, Mekke'de nazil olmuş, beş ayettir.

  Meali şöyledir:

  1- Biz Onu (Kur'ânı) kadir gecesinde indirdik.

  2- Kadir gecesinin ne olduğunu sana ne bildirdi?

  3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

  4- Rablerinin izniyle o gecede melekler ve Ruh (Cebrail) her türlü iş için art arda iner.

  5- Tan yeri ağarıncaya kadar bu gece selamettir.

  Bakara sûresinin 185'nci ayetinden anladığımıza göre, Kur'ân-ı Kerim Ramazan ayında indirilmiştir. Kur'ân'ın Kadir gecesinde indiğini bildiren bu sureye göre de Kadir gecesi Ramazan ayı içindedir.

  Peygamber Efendimiz: "Kim Kadir gecesini iman ve ihlasla ihya ederse, geçmiş günahları afvolunur" buyurmuştur. (Müslim, Sahih, K. Sıyam hadis no 203)

  Ramazan ayının son günlerinde inzivaya çekilmek cahiliye döne¬minde de biliniyordu. Ancak "Kadir gecesi" ifadesi ilk defa bu süreninin inmesiyle bilindi.

  Rabbimiz bu geceyi kıyamete kadar gelecek insanlara yol gösteren kitabı indirdiği için bu gecenin değerinin bin aydan (84 yıldan) daha hayırlı olduğunu bildirir.

  Dünya komünistlerinin fikir babalarından, Fransız Komünistlerinin başkanlarından Roqer Garodi ömrünün son yıllarında Kur'ân'ı okur, Müslüman olur ve "yıllardır aradıklarımı topluca buldum" der..

  Bir insanın değil bütün insanlık ailesinin hepsi bir araya gelseler ve insanlığın geleceği için bir araya gelseler, tekliflerini sunsalar ve bu toplantılar bin ay değil bin yıl sürse binlerce yılda akllarıyla bulamadıklarının tamamını kadir ge¬cesinde inmeye başlayan bu Kur'ân'da bulurlar.

  Onun içindir ki Kadir ge¬cesini ihya etmek demek insanlığın hukukta, siyasette, ticarette, öz¬gürlüklerini korumada, hak ve sorumluluklarını belirlemede en doğru kuralları koyan Kur'ân'ın iniş gecesini anmak, yeniden Kur'ân'ı okuyup yeni inmiş gibi ona sarılmak demektir.

  Bize ışık veren, ısı veren güneş olmasa bu dünya hayatımızda be¬denimiz zarar görür. Ama O, Allah'ın nuru Kur'ân, Kadir gecesinde doğmasaydı insanlık hala cehaletin karanlığında debelenir olacaktı.

  Kur'ânı indiren Allah (c.c)

  Kur'ân'ı getiren Ruh-ül-Kuds = Cebrail

  Kur'ân'ı alan Mühammed (s.a.v)

  Kur'ân'ı etrafa yayan Ashabı güzin (r.a)

  Bir ismi "Nur"' olan insanlığı aydınlatan Kur'ân, Allah'dan, Cebrail aracılığıyla Hz. Mühammed (s.a.v)'in gönlüne, O'nun dilinden ashabın gönüllerine nur halinde akıveriyor. Nur alıyorlar, Nur veriyorlar, Nurlu gözlerle bakıyorlar.

  İşte böyle bir geceyi şuurlu bir şekilde ihya etmek şuurları nurlandırmak demektir.

  "Biz O'nu Kadir gecesinde indirdik" buyuruyor.

  O, dediği Kur'ân'dır. Dühan sûresinin ilk ayetlerinde O'ndan kasdedilenin kitap olduğu açıklanmıştır. Bakara suresinin ilk ayetlerinde "İşte kitap" denilmektedir.

  Bundan sonra "Kitap" denildiğinde akla ilk önce Kur'ân gelmelidir. Diğer kitaplar Hadis kitabı, fıkıh kitabı, matematik kitabı, fizik kitabı, şiir kitabı v.s. gibi ilave kelimelerle açıklanmalı.

  Kitap denilince Kur'ân akla gelmelidir.

  Bu sureyi, Kadir gecesinin değerini bildirmek için indirdik manası da anlaşılabilir.

  Geçmiş ümmetlerin mücahitlerinin bin ayda kazandığı sevaba bu ümmet kadir gecesini ihya etmekle erişecektir. Çünkü geçmiş peygam¬berler ve ümmetler belirli zaman, mekan ve kavim için gönderilmişlerdi.

  Bu Kur'ân kıyamete kadar gelecek bütün insanlığa gönderilmiştir. Bu ümmette Bu Kur'ân'ı taşımakla, indiği geceyi ibadet taat ve Kur'ân okumakla geçirdiği için, kendinden sonra gelenlere Kur'ân'ı taşıdığı için, bir gecesi bin aydan hayırlı olmuştur.

  Peki, bu gece Ramazanın hangi gecesidir?

  Pek çok rivayet vardır. Ramazanın yirminci gecesinden sonuna kadar bütün gecelerdedir. Ancak bu ümmetin çoğunluğu yirmi yedinci gecesini benimsemiştir ve inşaallah öyledir.

  Ancak Abdullah b. Mesud'un; "bir senenin her gecesini ibadetle geçi¬ren Kadir gecesini ihya eder" sözü daha garantilidir.

  Atalarımızda; "Her geceyi kadir bil" demişler. Her gecenin hakkım verelim. "Her geleni Hızır bil" demişler herkese İslâmi kurallara göre davranalım.

  Rabbin rızası iyiliklerde gizlidir. Hangi iyilik yapılınca Rabbin rıza¬sını kazanacağız onu bilemediğimizden, herkese ve her şeye iyi davra¬nacağız.

  Karıncanın gönlünü alan Süleyman olur.

  Allah'ın gazabı da isyanlarda gizlidir. O'nun için hiçbir zaman kim¬seye kötülük yapmamaya ve Allah'a isyan etmemeye dikkat edeceğiz.

  Kadir gecesi öyle değerli ki, Melekler ve Cebrail O gece Rabbin iz¬niyle yeryüzüne inerler, Müminlere selam verirler ve Rabbimizin bildiği "Levhi mahfuzda" yazılı olan bir senelik işleri, Rabbimiz görevli melek¬lere Kadir gecesinde bildirir ve Melekler O bilgiyle inerler ve melekle¬rin selamı tan yeri ağarıncaya kadar devam eder.

  Her çağın şairleri, o kılı kırka yaran ve ondan ipek halı gibi şiir dokuyan şairlerimiz Kadir gecesinin kadrini bilmişler ve dile getirmişler.

  Ben de bu makalemde Cağaloğlunda hamallık yapan çok çok değerli dostum İbrahim Güleç’in yeni yazdığı ve ilk olarak bana lutfettiği “KADİR GECSİ” isimli şiirinden bir numune vermek isterim:

  “Bu gece kul için ihsandır Hakk’tan

  Arşa giden yoldur Kadir gecesi

  Dileğin ne ise iste Allahtan

  Arzuların bildir Kadir gecesi

  ……….

  ………..

  Köprü kurar kullar için Allaha

  Sebep olur affolacak günaha

  Belki ömrün vefa etmez bir daha

  Nasibini doldur Kadir gecesi”