ANA SAYFAKİTAPLARIM


  KADINA POZİTİF AYIRIMCI


  Kadınlara pozitif ayırımcılık yapma fikrini ortaya atanlar asıl kadının beceriksizliğini ilan edenlerdirler.

  “Bunlar, siyasette, ticarette, sanatta.. ve diğer alanlarda beceriksizdirler. Bunlara ayırımcılık yapalım da yanımızda bulunduralım” mantığıyla hareket etmekteler.

  “Eşitlik istiyoruz” diyen kadınlarımız da sanki beceriksizliklerini tescil ettirmek için bu “Pozitif ayırımcılık” a taraftar oluyorlar.

  “Siz de dört yüz metre yarışına katılın ama başlangıç noktasından yüz metre ilerden başlayın” aşağılamasına katlanıyorlar.

  “Siyasette size dörtte bir kontenjan tanıyoruz, kota uyguluyoruz” hakaretine sıkıca sarılıyorlar.

  Kontenjan kararı veren erkekler, bir kere kadınlardan üstün olduklarını kabul ettirmiş oluyorlar.

  “Yüzde yirmi beş kontenjanı kabul etmiyoruz daha fazlasını istiyoruz” talebi, baskıcı erkekleri sevindirir.

  Kendilerini verici makamında görüp kadınları da dilenci makamında görmeleri onları mutlu eder.

  “Biz, erkeklerden hiçbir şey istemeyiz. Hakkımızı, bir ismi de Hak olan Cenabı Hak’tan isteriz ve onun bize tanıdığı hakları da kendimiz almasını biliriz” diyebilen kadınlar tarihe şanla şerefle adlarını yazdırmışlar.

  Bu konuda Mehmet Zihni efendinin “Meşahirunnisa/Meşhur kadınlar” ansiklopedisini okuyabilirler.

  Bu günkü sistemde dünyanın her yerinde, bin konuda eşitsizlik esareti içinde kıvranan kadınlarımızdan çok az bir kısmı Cenabı Hakkın verdiği Haklardan iki tanesi kendilerine yanlış öğretildiği için iki tane hakkımı kaybetmemek için bin halkalı esareti tercih ederim mantığıyla hareket edebiliyorlar.

  Ferid kam merhum:

  “Garabetin bu da bir nev’idir ki insanlar

  Hakikatı bulayım der de başka yolda yürür

  Tesadüf eylese ezkaza bir gün

  Hakikat onlara, onlar hakikata tükürür” deyivermiş.

  “Hakikat”ın Türkçe karşılığı gerçektir.

  Gerçeği görelim:

  Nüfusun yüzde ellisinin üzerinde olmalarına rağmen kadınlarımız niçin kendileri parti kurmazlar?

  Kurulmuş partiden kontenjandan aday olmayı kadın hakkı olarak isteyerek kendilerini küçültürler?

  Parti kuracak paramız yok diyenler mesela bağımsız aday olabilirler.

  Kadınlara pozitif ayırımcılık konusunda Türkiye’nin durumu Avrupa ülkelerinin ilerisindedir.

  Avrupa’da kadın aday koyan partilerin kazanma şansının kötü olduğunu bildiklerinden az koyuyorlar.

  Durum aynen Türkiye de aynıdır.

  Kadın Başbakan oldu bu ülkede ama seçmenin yarısından fazlası kadın olan bu ülkede o Başbakanın partisi şimdilerde yerlerde sürünüyor.

  Öyle ise biz, kadın-erkek hepimiz, hak belirlemede yedi milyarın eşit hakka sahip olduğunu, herkesin görüşünün kendini bağladığını, ancak bizi yaratan, yaşatan ve yöneten Cenabı Hakkın belirlediği hakların hepimizi bağladığını ve kimsenin bize hak verme yetkisine sahip olmadığını, hak yemediğimiz gibi hakkımız da yedirmeyeceğimizi çok iyi bilmeliyiz ve kimseden hak istememeliyiz.