ANA SAYFAKİTAPLARIM


  KOPYA ÇEKMEK SERBEST  13 Torunuma, beş yavruma, sonradan damat ve gelin olarak katılan beş yavrumla beraber on kuzum ve eşimle beraber 25 kişilik bir sınıf oluşturarak, haftada bir gün sevgili peygamberimizin hayatını Kur’an-ı Kerimden takip ediyoruz.

  Altı haftada hepimizin evine ders sırası geliyor.

  Kimin evinde ders yapılıyorsa akşam yemeği onun evinde yeniyor.

  Küçük yaşta olan beş tane torun, ev sahibi tarafından bir saat, öbür odada eğlendiriliyor.

  Bir kaç hafta sonra yazılı imtihan yapılır.

  Birinci gelenler, gücümüzle orantılı olarak takdir, tebrik, aferin, çam sakızı, para veya başka bir şeyle ödüllendirilirken katılan herkese ödül ihmal edilmez.

  Siz de yapabilirsiniz diye yazdım.

  İmtihan sorularını da örnek olsun diye sunuyorum, cevaplarını yazmaya çalışınız.

  Kopya çekmek serbest.

  Sorular:

  1-                  İlk vahiy nerede geldi.

  2-                  İlk inen beş ayetin manalarını yazınız.

  3-                  Peygamber efendimiz Cebrail aleyhisselamı görüp  ilk vahyi aldığında kendinde bir ürperme meydana geldiğinde durumu Hazreti Hatice’ye söylediğinde Hazreti Hatice ne söylemişti?

  4-                  İlk beş ayetten anladıklarınızı yazınız.

  5-                  “Oku” emrinden sonra Kalem süresinde nelere dikkat etmemiz isteniyor?

  6-                  Okumaya ve kaleme hakim olmaya dikkatimizi çektikten sonra neden güzel ahlaka dikkat çekiyor?

  7-                  Kalem süresinde kimlere itaat edilmeyeceğini bildiriyor yazınız.

  8-                  Kalem süresinde 16-33 ayetleri arasında kapitalistlerin kötü durumu nasıl açıklanıyor?

  9-                  Dünyanın tamamına İslam’ın tebliğinde en önemli hazırlıklardan biri olan “Sabır” konusunda Rabbimiz Kalem süresinin 48 inci ayetinde ne diyor?

  10-           Okuyan, yazan, tebliğ hizmetini dünyalık karşılığında yapmayan, ahlaklı Müslümanlardan  Müddessir süresinde istenenler nelerdir.

  11-           Müddessir süresinin 3,4 ve 5 inci ayetlerinde önce Allah’ın en büyük olduğunu, elbiselerin tertemiz olması gerektiğini ve her türlü kötülükten uzak kalınması emrini açıklayınız.

  12-           Müddessir süresinin 43, 44,45 inci ayetlerin anlamını yazınız.

  13-           Müzzemmil süresiyle birinci ayette “örtüye bürünme” içine kapanma, aktif olmayı bu gün nasıl anlamamız gerekir?

  14-           Tecvide uygun olarak, manasını anlayarak, anladığını amele/eyleme geçirerek okumayı emreden “Tertil” ayetinin anlamını yazınız.

  15-           Gece ibadet ve gece Kur’an okumaya dikkat çeken Müzzemmil süresindeki ayetlerin anlamlarını yazınız.

  16-           Kelime-i tevhidin ilk defa geçtiği 9 uncu ayette dikkat çeken iki şeyin ne olduğunu yazınız.

  17-           İslam’ı kabulün zorlamayla olmayacağını Bakara süresinin 256 ıncı ayetinden önce Müzzemmil 19 da dileyen bu yolu seçer diyen ayetin anlamının tamamını yazınız.

  18-           Irkçılık taassubunu kıran, ekonomik ve askeri gücün Hak karşısında mağlub olacağını anlatan, kafire yardım eden kafirin de aynı cezaya çarptırılacağını söyleyen Mesed veya Tebbet diye bildiğimiz süreden anladığınızı yazınız.

  19-           Herkesin kendileri gibi birisini yücelttiği bir anda A’lâ süresinde Rabbin “Yüce Rabbinin adını tesbih et” emri üzerine hemen secdede üç defa söylemeye başlamasının bize ne anlattığını yazınız.

  20-           A’lâ süresinin 8 inci ayetinde emir ve yasakların iman edenlere kolay olacağı haberinden ne anlıyorsunuz?

  21-           Kafirlere “Eşkıya” diyen 11 nci ayetin anlamını ve neden dendiğini yazınız.

  22-           Geceyi giderip gündüzü getiren, erkeği ve dişiyi yaratan Allah, ilk dönemlerde verici olmamız gerektiğine Leyl süresinin 5 inci ayetinde dikkatimizi çektikten sonra 6 ıncı ayette “Güzeli tasdik ederse” diyor ne alıyorsunuz?

  23-           Leyl süresinde cimrinin işinin zor olacağını anlatan ayetin mealini yazınız.

  24-           Yardım eden yalnız Allah rızası için verirse Allah’ın rızasını kazanır diye haber verilen kişinin Hazreti Ebubekir olduğu söylenir. Hazreti Ebubekir kaçıncı Müslümandır?

  25-           Kafirler için “Eşkıya” diyen ayetle, Müslümanlar için “Etkıya” diyen ayetleri ve eşkıya ile etkıya’nın özellikleri nelerdir yazınız.

   

   

   

  HEPİMİZ İNSANIZ, HEPİMİZ MÜSLÜMANIZ

  Afganistan’da öldürülen Müslüman sayısı bir milyonu aştı.

  Rus Hıristiyanları ile Amerikan Hıristiyanları Müslüman öldürmede birleşiyorlar.

  Bir milyon Müslüman’ın adını sayarak “Hepimiz filanız” deme imkanımız yok.

  “Biz, Hepimiz Müslümanız” demekle tepkimizi gösteriyoruz.

  Doğu Türkistan’da ölenler için isimlerini sayarak değil “Biz, Hepimiz Müslümanız” diyerek feryadımızı ayyuka çıkarırız.

  Ukrayna’da ölenler için “Biz, Hepimiz İnsanız” deriz.

  Ama bir de bakıyorsunuz ki Haçlı ordularının içinde Müslüman adında insanlar da var.

  Yemen ordusunda, Suud ordusunda, Ürdün ordusunda, Mısır ordusunda, İran ordusunda, Türk ordusunda son seksen yıl içinde subay olarak görev yapanlarımızdan kaç tanesi dinimize düşman olanlar üzerine saldırı yaptı?

  Kaç tanesi kaç tane Müslümanı öldürdü?

  Biz, birbirimiz öldürüyoruz Muaaaz.

  Muaaaaz, aaah Muaz, baban sana ne güzel bir isim vermişti.

  Medine’nin ilk Müslüman olanlarından, İkinci Akabe biatına katılan Muaz bin Cebel, 18 yaşında Müslüman olduktan sonra Kur’an ve Sünnetin inceliklerini en iyi kavrayanlardan oldu.

  Muaz, sen ise İngilizcenin inceliklerini öğrendin.

  Basından öğrendiğim kadarıyla IŞİD’in öldürme kararı verdiği insanların cezasını infaz için kamera karşısında duran ve İngilizce konuşan da kusursuz İngilizceyle konuşuyormuş.

  Ortak tarafınız kusursuz İngilizce konuşmak.

  Muaz, sen Amerikan yapısı F16 ları çok iyi kullandığın gibi, seni yakanlar da kameraların en kalitelisini, en profesyonel bir şekilde kullanarak çekimini yapmışlar

  Muaz bin Cebel, Bedir, Uhud, Hendek harplerine katıldı.

  Hazreti Ömer zamanında yeni Müslüman olan Filistinlilere Kur’an öğretirken vefat etti.

  Ya sen nerede, ne iş yaparken yakalandın Muaaaaz!

  Amerika’nın ürettiği F16 ya atlayıp Haçlı ordularının Orta doğuda hatalı hatasız ayırt etmeden Müslüman öldürenler arasında yakmak isterken yakıldın.

  Halbuki sen, sevgili peygamberimizin, “İki Müslüman kılıçlarıyla karşılaşsalar, öldüren de ölen de ateştedir” dediğinde Ravinin, “Ya Rasülellah, öldüreni anladık, ölenin suçu ne ki ateşte olsun?” dediğinde, “Öldürülen de arkadaşını öldürme konusunda hırslı idi” buyurmuş. (Buhari, Sahih, Kitab İman, hadis no 30)

  Sen bu hadisi bilmeliydin.

  Müslümanın hatası amelde, kafirin hatası temelde.

  Buhari, bu hadisi Sahihinde bir kaç yerde kaydetmiş ama Kitab’ül İman bölümünde Hucurat süresinin dokuzuncu ayetini başlık yaptıktan sonra vermesi Allah’a isyan edenin inkar eden gibi olmadığını açıklamak için iman bölümüne yazmış.

  Allah’a isyan edenlerle inkar eden saldırgan kafirleri denk kabul etmeyelim.

  Hepimiz insanız, hepimiz Müslümanız.

  Allah, mü’min olarak ölenlere rahmet eylesin.