ANA SAYFAKİTAPLARIM


  KURT KANUNU


  Şair Esmai anlatıyor: Çölde ihtiyar bir kadına rastladım. Kadının önünde ölmüş bir koyun ve sırt üstü yatmış bir kurt yavrusu vardı.

  Benim bakışımdan kadın “Ne oldu garibine mi gitti?” dedi. Ben de “Kurtla koyunun hikayesi nedir?” dedim.

  Kadın “Biz bir kurt yavrusu bulduk. Onu evimize getirdik. Bu kuzuyla beraber aynı anneden süt emerek büyüdüler. Kurt büyüyünce koyunun karnını parçaladı” dedi.

  Ben de ona “Bu konuda bir şiir söyledin mi? deyince,

  Kadın “Koyunu parçaladın bizi acılara saldın

  Sen koyunla sütkardeşiydin

  Söyle bana senin kurt yavrusu olduğunu sana kim söyledi” dedi. (Beyhaki, Şuab-ül İman 7/454, hadis 10973)  Gençler ava çıkarlar ve bir sırtlanın izini sürerler.

  Sırtlan bir eve sığınınca ev sahibi kılıcını alır ve avcılara ”Bu sırtlan benim eve sığınmıştır. Çekilin gidin” der.

  Ev sahibi zayıf kalan bu sırtlana sabah, öğle ve akşamları süt vererek besler.

  Sırtlan kuvvetlenince ev sahibine saldırır ve onu parçalayıp kanını emer.

  Bunu işiten amcaoğlu “Layık olmayana iyilik yapan işte kanıyla karşılık bulur” diye bir şiir söyler.

  Beyhaki, Şuab-ül İman 7/453 hadis 10966, Şerişi, Şerhu makamtı Hariri, 23 ncü makame.

  Bazen iyilikle kötülüğü ayırt etme zorlaşabilir.

  Soğukta donmak üzere olan bir farenin üzerine ineğin biri pislediğinde fare buna çok kızmış “Zor günümde buda yapılır mı” demiş ama onun hoşlanmadığı şey, onu donmaktan kurtarmış ve üzerini kar kaplamış kış geçinceye kadar da gıdası olmuş.

  Bahar mevsiminde biri gelip üzerini açıverdiğinde “Dünyada iyilikseverler eksik değilmiş beni bu kapandan kurtarıverdi” derken pisliğin üzerini açan tilki fareyi bir lokmada yutuvermiş.

  MÜSLÜMAN KANUNU

  “İyiliğe karşı iyilik her kişinin işidir, kötülüğe karşı iyilik er kişinin işidir”

  “İyilikle kötülük denk değildir. Kötülüğü en güzel olanla gider. O zaman birde bakmışsın ki seninle arsında düşmanlık olan kişi sanki sıcacık bir dost oluvermiş.” (K.Kerim Fussilet 34) Bu ayetin tefsirini “Şifa tefsiri 7/24” inden bir okuyuverin.

  Peygamber efendimiz, “Layık olana da olmayana da iyilik yap.

  İyilik, layık olana isabet ederse o zaten layıktı. Eğer layık olmayana iyilik isabet ederse o zaman sen, iyilik yapmaya layık bir insansın” buyurmuş. (Şihab, Müsned 1/436, hadis no 747)