ANA SAYFAKİTAPLARIM


  MÜCAHİDİN DİN PARFÜMLÜ TUZAĞI


  MÜCAHİDİN DİN PARFÜMLÜ TUZAĞI

  31/07/2017

  Halkın din bilgisinin yokluğundan yararlanan Profesyonel din tacirleri, tarih boyunca hep olmuştur.

  Dine inanmayan biri,  yaşlı bir çınar ağacına birçok eski çaput bağlar. Ağacın dibine de yapmacık bir mezar yapar ve adına da “……. Baba” der ve oturur.

  Çocuğu olmayanlar, olup ölenler, milletvekili seçilemeyenler, doktordan çare bulamayanlar, kısmeti bağlananlar, köşe dönemeyenler, köşeyi fazla döndüğü için evini bulamayanlar “…….. Baba”yı ziyarete koşarlar, adaklar kesilir, paralar atılır. Simsar da geçinir gider.

  Bütün bunların dine uygun olmadığını bilen, bunun bir çeşit putperestlik solduğunu söyleyen, gayreti diniyyesi yerinde, mücahit biri, yaptığı nasihatlerle halkı ikna edemeyince baltayı alır ve ağacı kesmeye gider.

  Simsar onu karşılar. Kesmesini engellemeye çalışır. Kavgaya tutuşmuşlar. Mücahit, haklılığın da verdiği güçle o iblis herifi tuttuğu gibi yere vurur.

  İblis herif “Bana vurma. Kazancımın yarısını sana vereyim. Sende fakirlere, yetimlere, öğrencilere, yollara, hastahanelere,  Kur’an hizmetlerine, İslam’ın iktidar olmasına yardım edersin.” der, Mücahidi ikna eder.

  İblis herif günlük hâsılatın yarısını her gün getirip verir.

  Kırk gün sonra para getirmemiş. Birkaç gün bekler para gelmez.

  Mücahit eline baltayı alır ve yürür. İblis herif onu karşılar. Kavgaya tutuşurlar. İblis onu alt eder ve “ilk gelişinde samimi idin. Sen haklı olduğun için beni yenmiştin. Şimdi haklı ve samimi değilsin. Para için geldin onun için yenildin” der.

  Cehennemin kendine çektiği en büyük günah, Şirktir.

  Allah’ın yarattıklarından herhangi birinin sözünü, kuralını, kuvvetini, ilmini, Allah’ın önüne geçirmenin adıdır Şirk.

  Yaratanla yaratılanı denk kabul etmek de, yaratılanın fikrini, yaratanın ayetinden daha değerli görmek de şirktir. Yani Allah’a ortak koşmaktır.

  Cehennemin kendine çektiği günahlardan biri de haram lokmadır.

  Ahirette cehenneme düşmeye sebep olur, bu dünyada iyi işleri yapmaya engel olduğu gibi hep kötülerle beraber olmayı ve kötülük yapmayı insanın gözünde güzel gösterir.

  Ahiret yurduna bu dünyadan gidilir. Denizdeki gemi gibi yürüyeceksin dünya üstünde.

  Gemi, denizin üzerinde ama denizi içine almıyor. Denizi içine alırsa batar.

  İnsan da ahiret yolculuğunda dünyanın bütün imkanlarını meşru olarak kullanarak at gibi üzerine binerek ahirete doğru yol alacak.

   Binek çalıntı olmayacak.

  Başkasının kanı, alın teri, gözyaşı üzerinde gemisini yüzdürmeyecek.

  Helalından, temizinden elde ettiklerini paylaşmasını bilecek.

  Daha çok zekat verebilmek için daha çok çalışacak.

  Alan el değil, veren el olmaya çalışacak.

  Bütün çalışmalarına rağmen fakir kalırsa, zerre kadar alnını kırıştırmadan, ezilmeden, büzülmeden, isyan etmeden imanını, vakarını koruyacak.