ANA SAYFAKİTAPLARIM


  MAFYA İLE MEDYA YÖNETİYOR


  MAFYA İLE MEDYA YÖNETİYOR

  20/12/2017

  Birleşmiş Milletlere bağlı 193 ülkeden 15 i Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesidir.

  Kudüs’ün statüsü konusunda Amerika’nın aldığı kararın haksız olduğunu, Birleşmiş Milletlerin aldığı kararlara aykırı olduğunu Amerika kelimesi kullanılmadan karara varılmış.

  15  ülkenin 14 ü bu karara imza atmış ama Amerika veto etmiş.

  Bu güne kadar İsrail aleyhine alınan her kararı veto eden Amerika bu kararı da veto etmiş.

  Bu 15 ülkeden yalnız Kazakistan, Senegal ve Mısır devletinin halkı Müslüman, diğerleri İngiltere, Fransa, Çin, Rusya, Uruguay, Bolivya, Etiyopya, İtalya, Japonya, İsveç ve Ukrayna halkı içinde Müslüman olsa da çoğunluğu Müslüman değil.

  Yani bu Kudüs kararıyla Amerika, on bir Müslüman olmayan devleti de karşısına almıştır.

  Hatta ABD temsilcisi bayan Nikki Haley, “Bu karar bize hakarettir, bunu unutmayacağız” diye de tehditler savurur.

  Hani dünyaya demokrasiyi taşıyordunuz.

  193 ülke İsrail aleyhine bir iş yapma değil, kınama kararı alsa Amerika kınamadığını ilan eder.

  Güvenlik Konseyinin 14 nün aldığı bir tek oy geçersiz kılarsa buna Mafya Usulü denir.

  Ve dünya mafya usulüyle yönetilir.

  Mafyanın emrindeki Medyanın bu haksızlığı da savunurken “Amerika, Birleşmiş Milletler kuruluş kanununa göre hareket etmiştir, kuruluş kanunları da Çin, Rusya, Fransa, İngiltere ve Amerika’ya bu hakkı vermiş” diyebilirler.

  Belalı Beşli bir araya geliyor, birbirlerine verdikleri zararları sayıyor ve bundan sonra birbirimize zarar vermeyelim, beşimizin dışında kalanlara zarar verelim diye anlaşıyorlar ve kendilerini de güven altına almak için 193 üyeden farklı bir konuma koyuyorlar.

  Belalı Beşliden herhangi birinin himayesindekiler aleyhinde karar alınırsa hemen hamisi devreye giriyor ve o kararı veto ediyor.

  Onun için 193 devlet, bu Belalı Beşlerden birinin müttefiki, stratejik ortağı…adı altında yıllık haracını ödeyerek kendini koruma altına alma tarafına gidiyor.

  Bu Belalı Beşlerden hiç birinin aleyhine, hiçbir şekilde, hiçbir zaman karar alınamaz, çünkü belalının veto ahkkı vardır.

  Belalı Beşlerden herhangi birinin onayıyla, herhangi bir devlet, dünya devletlerinden birinde yaptığı büyük çaplı baskın, soygun, katliam gibi olaylarda  yine Güvenli konseyinin on dördü aleyhte karar çıkarsa bile onaylayan devlet tarafından veto edildiği zaman geçersiz sayılır.

  “Ooooo o zaman bunların işi tıkırında” denemez.

  Dünyada yaşıyorlar. Kudüs olayında 14 de bir kaybeden Amerika ne kadar veto ederse etsin, 14 devletin halkı tarafından nefretle karşılanacaklar.

  193 devletin halkı bunlara ve bunların koruması altında talan ve soygun yapanlara diş bileyecekler.

  Onun içindir ki Amerika’nın temsilcisi “Bunu unutmayacağız” diyerek kendi üzerlerine nasıl bir nefret tohumları saçtıklarını görerek bağırmıştır.

  Kaç tane mafyanın saltanatı üçüncü nesle ulaşmış?

  Eh atalarımız bizi uyarır: “Rüzgar eken fırtına biçer”