ANA SAYFAKİTAPLARIM


  MEVLANA’DA CİHAT ANLAYIŞI


  MEVLANA’DA CİHAT ANLAYIŞI

  Mevlana, bütün insanlara Hz. Ademin çocuğu oldukları için Ademoğlu olarak bakar. Ancak Ademi, Nuh’u, İbrahim’i, Musa’yı, İsa’yı (sallallahü aleyhim) yaratan, onlara inanmayan kafir Ad, Semud, Nemrut ve Firavunu helak eden Allah’a (c.c.) ve onun kitabı Kur’ana inanmayanları, hayvanlardan daha aşağı kabul eder ve Kur’an’dan: “Sanki onlar arslandan kaçmış eşeklerdir.” (Müddesir 49-50)

  Ayetini verdikten sonra dinime düşman olanların öldürülmesini şöyle ifade eder:

  خر  نشايد  كشت  از  بهر  صلاح ــ جون  شود  و حشى  شود  خونش  مباح

  "Vakıa inanların salahı için eşekleri öldürmek caiz değildir. Ancak o eşek vahşileşecek ve insanlara saldıracak olursa kanı mubah olur." (Mesnevi Şerhi: Tahir’ül Mevlevi Beyit 3309)

  Gözlerini ve kulaklarını Hakka karşı kapayanlar için Allah (c.c.): “Onlar hayvanlar gibidir hayvanlardan da aşağıdır” buyurur. (K. Kerim A’raf süresi ayet 179)

  Çünkü hayvanlar insanları tanımasalar da Rabbini tanırlar. Kafirler ise, her çeşit karpuz kabuğunu tanırlar ama Rabbini tanımazlar.

  İnsanların kanını emen bit, pire, sivri sinek öldürüldüğü gibi insanların dinini bozan, canını alan ve kanını emen Kâfirlerin de öldürüleceğini Mevlana şöyle açıklar:

  يس  جو  وحشى  شد  ازان  دم  آدمى ــ كى  بود  معذور  اى  يارسمى

  لاجرم  كفار  راشد  خون  مباح ــ همجو وحشى  ييش  نشاب  وررماح

  جفت  وفر  زندا  نشان  جمله  سبيل ــ زنكه  بى  عقلند ومرود  وذليل

  "Allah ve Peygamber sözüne karşı vahşileşen, onu dinlemez ve dinletmez hale gelen bir insan ey ali dost; nasıl ma’zur görülür?

  Şüphesiz vahşileşmiş düşman kafirlerin kanı da, ok atanlara ve mızraklara karşı mubah olmuştur.

  Muharip kafirlerin karıları, çocukları esir edilir. Çünkü o kafirler akılsız, merdud ve zelil mahluklardır.” (Mesnevi Şerhi: T. Mevlevi Beyit 3311-13)

  “Kılıcın resmini görse korkardı, o Mecusi, Budist, Yahudi, Hıristiyan bütün kafirlerin dostu idi. Müslüman dinini esas almazdı, hümanizmi esas alırdı” diyenlere ve dünyadaki bütün kültürleri yok sayan ancak Mevlana gibi Yunus gibi yok sayılamayacak değerleri de kendi kültürü doğrultusunda tefsir ederek, yok etmeye çalışan Unesko yetkililerine şu mısralarını ithaf ediyor Mevlana:

  من  نمى  كردم  غزا  از  بهر  آن ــ تاظفر  يابم  فرو  كيرم  جهان

  كين  جهان  جيفة  ست  ومردار  ورخيص ــ برجنين  مردار  جون  باشم  حريص

  سك  نيم  تايرجم  مرده  كنم ــ عيسى  يم  آيم  كه  تازنده  كنم

  زن  همى  كردم  صفوف  جنك  جاك  تار  هانم  مرشمارا   از  هلاك

  زان  نمى   برم  كلوهاى  بشرــ تامرا  باشد  كرو  وفرو  حشر

  زان  همى  برم  كلوى  جندتا ــ زان  كلوها  عالمى  يابدرها

  "Ben Muzaffer olup dünyayı zapt eylemek için gaza etmedim.

  Bu dünya cifedir, murdardır, kıymetsizdir, böyle bir murdar için ben nasıl haris olabilirim.

  Köpek değilim ki ölü perçemi koparayım. Ölü diriltmek, insanlara manevi hayat vermek için gelmiş bir İsa’yım.

  Sizi helak olmaktan kurtarmak için cenk saflarını yarıp yırttım.

  Bana kuvvet ve devlet olsun diye insanların boğazını kesmiyorum.” (Mesnevi Şerhi: T.Mevlevi Beyit12200-205)

  برسرا  اغيار  جون  شمشير  باش ــ  هين  مكن  روباه  بازى  شير  باش

  آتش   اندر  زن  بكر  جون  سيند ــ زنكه  آن  كركان  عدو  يوسفند

  "Din düşmanı olanların başına kılıç ol. Sakın tilki oyununa ve onun gibi yaltaklanmaya kalkışma. Aslan ol ve aslan gibi heybetli ve cesaretli ol."

  “O kurtlara ateş saç ve yüzerlik tohumu gibi yak. Çünkü o kurtlar, Yûsuf düşmanıdır.” (Mesnevi Şerhi: T. Mevlevi Beyit 4113-15)

  بر  سر  شرطربح  جستسن  اين  غراب ــ تومبين  بازى  بجشم  نيم  خواب

  "Karga suratlı ve kara yüzlü olan şeytan, satranç oyununda gayet çevik ve kurnazdır. Sen onun oyununa yarı uyur gözle bakma." (Mesnevi Şerhi: T. Mevlevi Beyit 4118)

  كفت  من  تيغ  از  يى  حق  ميزنم ــ بندهء  حقم  نه  مأمور  تنم

  "Hz. Ali buyurdu: Ben Allah rızası için kılıç vururum. Hakkın kuluyum, cesedin emrine tabi değilim." (Mesnevi Şerhi: T. Mevlevi Beyit 3778)

  Bin tane masum kuzuya acımak için bir tane kurdu öldürmek zaruri olduğu gibi, ıztıraptan kurtulsun diye çürük kurtlu dişin çekildiği gibi, sebze ve meyveler boy versin diye zararlı otların yolunduğu gibi;

  صد  هزاران  سر  بريد  آن  دلستان ــ تاامان  يابد  سر  اهل  جهان

  “Dünya ehlinin başı rahat etsin diye o gönül alan Peygamber bir çok müşrik kafası kesti” der Mevlana. (Mesnevi Şerhi: T. Mevlevi Beyit 3857)