ANA SAYFAKİTAPLARIM


  NE OL NE OLMA


  Kur’an-ı Kerimde geçen Kün/ol, Künü/olunuz, lâ tekün/olma, lâ tekünü/olmayınız kelimelerinden sonra gelen emir ve yasaklara baktığımızda, ne olup ne olmayacağımızın en önemlilerini görmüş oluruz.

  Rabbimiz, Rabbani ol (Âl-i Imran 3/79) buyurmuş.

  Öyle ise biz, Şeytani olmamaya çalışacağız.

  Yiyeceğimiz, içeceğimiz, giyeceğimiz, göreceğimiz, duyacağımız, tutacağımız, tadacağımız her şey Rabbimiz tarafından yaratıldığına göre, beş duyu organımızdan içimize giren ve çıkan her şey Rabbimizin kurallarına uygun olmalı.

  Şükredenlerden ol (A’raf 7/144)

  İnsanların elinden yiyip de dirseğinden ısıranlardan olma.

  Paramızla çay içtiğimiz kahvenin garsonuna bile teşekkür ederken, bizim tenimizi, canımızı, kanımızı ve dünyamızı yaratan Allaha niçin şükür etmeyelim?

  Secde edenlerden ol (Hıcr 15/97)

  Para, makam, şöhret, şan peşinde koşarken ciğeri beş para etmezlerin önünde eğildikten sonra “Yiğidin alnı yere gelmez” teranesiyle kendini avutanlardan olma.

  Adil ol (Nisa 4/135)

  Zalim olma. Adaletli olabilmek için adaletin ölçüsü olarak Allahın koyduğu ölçüleri al.

  Sadıklarla beraber ol (Tevbe 9/119)

  Parçalananlar gibi olma (Âl-i Imran 3/105)

  Kafirlerle beraber olma (Hud 11/42)

  Allahın (dininin) yardımcısı ol (Saf 61/14)

  Kafirlere yardımcı olma (Kasas 28/86)

  Bu ayet bu günlerde biraz daha dikkatle okunmalıdır. Birkaç dolar için kafirlerin yanında yer alıp Müslüman öldürme operasyonlarına katkıda bulunanlar, biraz daha dikkatli davranmalılar.

  Kafirlerin önde gideni olma (Bakara 2/41)

  Haine yardımcı olma (Nisa 3/105)

  Allah yolundan alıkoyanlardan olma (Enfal 8/47)

  Dünyanın her tarafında resmi veya resmi olmayan okul, mektep, üniversite, medreselerin programlarına kadar müdahale eden, dini asli şekliyle öğretenlere bin türlü karalar çalarak yaralayan ve yok etmeye çalışan kafirlerin önde ideni olma.

  Kafirin tuzağı için sıkıntıya girme (Neml 27/70)

  Plan, program, strateji, taktik, tuzak, dalavereleri ne olursa olsun. Tevekkülle yoluna devam et.

  Sabırsız olma (Kalem 68/48),

  Ümitsiz olma (Hıcr 15/55)

  Dünyanın her yerinde, dağlarında, şehirlerinde, kürsilerinde, saraylarında, kulübelerinde, Şehadet getirip şahit olanlardan ol (Hac 22/78)

  Müminlerden ol (Enam 6/27)

  Müşriklerden olma (Enam 6/14)

  Kafirlerin dünyevi imkanlarına bakarak, Allahın ayetleri konusunda Şüphecilerden olma (Âl-i Imran 3/60)

  Allahın ayetlerini yalanlayanlardan olma (Yunus 10/95)

  Allahı unutp kendini de unutanlardan olma (Haşr 59/19)

  “Kendini bilen, Rabbini bilir.” Kişinin kendini bilmesi için kendini yaratanı bilmeli ve kendi hakkında yaratanın verdiği bilgilere kulak vermeli ki, kendini tanıyabilmeli. Yoksa gafillerden olur. Gafillerden olma (A’raf 7/205)

  Kur’ana kulak ver ve öğrendiklerini uygula.

  İşitmeden “İşittik” diyenlerden olma (Enfal 8/21)

  Yaptıklarını Allah için yap, Gösteriş için iş yapanlardan olma (Enfal 8/47)

  Tartıyı eksik tartanlardan olma (Şuara 26/181)

  Konuşurken, dinlerken, alırken, satarken, insanları değerlendirirken ölçüyü kaçırma.

  Sözünden dönenlerden olma (Nahl 16/91-92)

  Allaha verdiğin sözden başlayarak, Müslüman-kafir her kime söz vermişsen ve bu sözlerin İslâm’ın kurallarına uygunsa sözünü yerine getir.

  Şımarık olma (Enfal 8/47)

  Sahip olduğun makam, para, rutbe, güç seni şımartmasın. Hepsi geçicidir. Seninle beraber kabre girecek olan iman ve ameli salihi çoğaltmaya bak.

  Baki olan Allah’tır.