ANA SAYFAKİTAPLARIM


  OKUL MÜDÜR VE ÖĞRETMENLERİNE


  OKUL MÜDÜR VE ÖĞRETMENLERİNE

  15/02/2019/Cuma/Milligazete

  Allah rahmet eylesin. Ahmet Hamdi Savlu, Konya İslam Enstitüsünde bizim felsefe hocamızdı.

  Aslında kendisi Tefsir dalında Ankara İlahiyat Fakültesinde merhum Profesör Dr. Tayyip Okiç hoca efendiden doktorasını tamamlamıştı ama hiç tefsir dersine girmedi ve felsefe derslerinde İmanı, İslamı, Kur’an-i Kerimi, cihadı, mücahidi ve çağdaş cihat tekniklerini de öğretirdi.

  İlk derste, felsefeyi anlatır, felsefenin temel taşı olan dört adamı ve dört ekolün düşüncelerini öğretir ve “Bütün imtihanlarda bu dört sorudan imtihan edileceksiniz, ders kitabının geri kalan taraflarını okuyarak zaman israfı yapmayınız, onun yerine Kur’anı ve manasını okuyunuz” derdi.

  Onun öğrencilerinden birinin öğretmenlik yaptığı şehirdeki kahramanlıklarını duyduğumda öğretmeni aradım, buldum ve başarısının sebeplerini öğrendim.

  “Beni, okuldaki hocalarım fazla doldurmuş. Önümde kimsenin duramayacağı kanaati oluşturulmuş. Ben de ilk tayinimde komünist bir müdürle karşılaştım. Din dersini seçen olmadığından derslere giremeyeceğimi bana bildiren müdüre “Din dersi ihtiyari ise, din dersi almak istemeyenler dilekçe versinler, dedim kabul etmedi. Israrıma rağmen kabul etmeyince müdürü korkutarak kabul ettirdim ve okulun tamamı din dersine girdi.” Demişti. Nasıl korkuttuğunu bana anlattı.

  Önce müdürler dikkat etsinler. Bir zamanlar yönetmeliğe göre “din dersi ihtiyaridir” cümlesini Türkiye genelinde “din dersi okumak isteyenler dilekçe versin” diye uyguladılar ve din dersini okutmadılar.

  Halbuki aynı cümle “din dersi okumak istemeyen öğrencilerin velileri dilekçe versinler” diye uygulansa idi belki İstanbul’da yüzde iki dilekçe veren olabilirdi. Diğer illerimizde on binde bir bile çıkmazdı.

  Şimdi bile seçmeli derslerin tamamını bütün öğrencilerle tedrisata devam eden okullar olduğu gibi bazı il ve ilçelerde müdürün özel gayreti ile “seçen olmadı” mazeretiyle okutulmadığı biliniyor.

  Okutulmaması yolunda özel gayret gösterilen illerin ve ilçelerin müdürleri görevi kötüye kullanmaktan denetlenirse bu milletin çocuklarına kıyımın önüne geçilmiş olur.

  Öğrencilerin eğitim yolunu kesen o türden müdürlere, önce öğretmenlerin müdahalesi gerekir. Müdürlerin ayak oyunlarını boşa çıkarmaları lazım.

  Gelelim asıl konumuz olan, Ahmet Hamdi Savlu metoduna..

  Her dersin bel kemiğini oluşturan bölüm vardır. Onun üzerinde durulmalı.

  İman, İslam, Kur’an, Sünnet, İmanın altı şartı, İslam’ın beş şartı, kırk beş dakikalık dersin bir saniyesini boşa vermeden tatlı dil, bal gibi söz, anlaşılır, hatırda kalır sözlerle, güzel örneklerle öylesine aşıkane anlatılmalı ki, o öğrenci, hocasını bir ömür boyu unutamamalı.

  Haftanın ders programına uyunuz. Konu başlığımız budur deyiniz, deftere de o konunun işlendiğini yazınız ama öğrenciyi fazla ilgilendirmiyorsa, İslam’ın bilinmesi gerekenlerinden değilse, hemen asıl biraz yukarda yazdığım esasları tekrar anlatmaya, her birinin imtihanda on alabilecek seviyeye gelmesini sağlamaya çalışınız.

  Savlu hocamız, “Dersimiz Existansiyalizm” der, biz ezberlediğimiz için o konuya girmeden hemen “Bu gün size mayın tarlasından nasıl geçilir onu anlatacağım” der ve Müslümanlara kurulan kanun tuzaklarına yakalanmadan başarılı olmanın yollarını gösterirdi.

  Evde ders çalışmasını  değil sınıfta ders dinlemesini ve anlattıklarınızın da bir hayat boyu uygulanmasını sağlamalı.

  Daha önce bir çok il ve ilçemizde “Bütün İlimler İslamidir” adıyla verdiğim konferanslarda söylediğim gibi bütün ilimlerin kanununu koyan Allah celle celalühtür.

  Onun için Coğrafya hocası okutacağı ülkeleri, dağlarını, ovalarını, derelerini tepelerini yaratanın kim olduğunu da anlatmalı.

  Kimyanın kanunlarını, fizik kanunlarını, biyolojik olayları yaratanın kim olduğunu da anlatmalı.

  Aslında elimiz, dilimiz, gözümüz, kulağımız, ayağımız, aldığımız nefesimiz…her an bize yaratıcımızı hatırlatmalı.

  Eğer bu sağlanırsa, haram yenmez, yalan denmez, cana kıyılmaz, taciz, tecavüz ortadan kalkar, güvenlik aletlere ve alet mafyasına bırakılmaz, herkesin imanı, güvenlik görevlisinden daha doğru görev yapar.