ANA SAYFAKİTAPLARIM


  OKUNACAK KİTAP


  OKUNACAK KİTAP

  23/12/2021

  Mahmut Toptaş

  Üniversite öğrencileri tatile çıkarken “Hocam ben bu tatil boyunca bir tarih kitabı okumak istiyorum. Bana bir kitap tavsıye eder misiniz? Dediğinde, “Selçuklular ve Osmanlı tarihi gibi bir konulu kitap okuyacaksan onu uzmanına soracaksın. Yok tarihten ibret almak için okuyacaksan Kur’anı Kerim oku” diyorum.

  Yüz sene öncesinin tarihinden ibret almak için iki tarih kitabı okusanız, mesela Abdülhamid hanı incelemeye kalksanız, kitabın birisine göre “Kızıl sultan Abdülhamit han”dır. Öbürüne göre “Ulu hakan, Cennet mekan, Abdülhamid han” dır. Siz iki arada bir derede kalırsınız.

  Geriye gitmeye gerek yok. 12 Eylül 1980 darbesini araştırmaya kalksanız, o günün MGK raporlarını, Meclis zabıtlarını, gazeteleri, yazışmaları okusanız bu beş generalimiz, Allah’ın gök yüzünden gönderdiği ve yeryüzünde Türkiye’yi düzene koyduğu beş mübarek adam olarak karşınıza çıkar.

  On yıl sonraki hatıraları okursanız bu sefer de en kötü manzaraları okumuş olursunuz. Çünkü yazarlar insandırlar.

  On yıl önce yağ çektiklerinin şimdi yine aynı yağla ayağını kaydırmaya çalışırlar.

  Onun için Rabbimiz, en güzel örnek olayları, en güzel şekilde Kur’anı Keriminde bize peygamberlerin hayatından örneklerle haber vermiştir.

  Halkla ilişkilerden bir öğrenci bana da bir kitap tavsiye eder misiniz?

  -Kur’an okumanı tavsiye ederim. Mesela bir kısım insanlar vardır ki gördüğünden etkilenirler. “Göz görür, gönül çeker” demiş atalarımız.

  Kur’anın ilk inen ayetlerinden birinde “Elbiseni temiz tut” (Müddessir 4) buyurmuş. Daha sonra nazil olan ayette ise “Ey Ademoğulları, her mescide varışınızda güzel elbiselerinizi alınız…” (A’raf 31) buyuruyor.

  Yani insan içine çıkarken en güzel elbiselerimizi giyeceğiz. Buradan hareketle dükkanımız, dairemiz, tıraşımız ve de görünen her şeyimiz güzel olsun.

  Bazı arkadaşlarımız, bazı sloganlara tepki göstermek için “Biz, örtünmek için giyiniyoruz” diye bağırırken Kur’ana muhalif söz söylediğinin farkında olmaz. Güzel giyinen aynı zamanda giyinmiş de olur.

  Halkla ilişkiler kuran kişiler, bazı insanların görüntüye değer vermeyeceğini, “Ben görünüşe aldanmam” diyeceğini bildiğinden o güzel elbisesine sevgili peygamberimin sünnetidir diyerek güzel kokular sürerse ilişkisine o güzel koku da etki eder.

  “Kervan (Mısır'dan) ayrılınca babaları (Ya'kub): "Şüphesiz ben Yusuf'un kokusunu buluyorum" dedi. (Yusuf 94)

  “Kabuklu dane ve hoş kokulu (lar) vardır.” (Er-Rahman süresi 4)

  Rabbimiz, yediğimiz sebze ve meyvelerle ilişkilerimizin daha güzel olması için onlara tabii kokular vermiştir.

  İnsanlar da sizin ağız kokunuzu çekmek zorunda değiller. Onun için günde beş vakit namazda beş defa ağzımızı temizlemeye dikkat edelim ve efendimizin sünnetine uyarak güzel kokularımızı sürelim. Sıhhatiniz için tabii olanlara dikkat ediniz.

  Bazı insanlar da vardır ki, gördüğü veya kokladığından ziyade işittiklerine dikkat kesilirler.

  Konuşmanızda geçen kelimeler, bildiğiniz kelimelerin en güzel ve en yumuşaklarından olsun.

  Anlaşılır ve akıcı olsun.

  Tuzak kelimelerden, iğneleyici cümlelerden kaçının.

  Düşmanınız bile olsa kırıcı kelimeleri kullanmayınız. “Kılıç yarası iyileşir, söz yarası iyileşmez.

  Rabbimiz, yeryüzünün gelmiş geçmiş en zalim kralına iki peygamberini Musa ile Harun aleyhimesselamları gönderirken:

  “"Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt alır veya korkar." (Tâ-Hâ 44) buyurmuş.

  Kulağı delik olanlar, sözlere daha çok kulak kabartırlar. Onun için biz, kulakları da güzel kelimelerle doyuralım.

  Bazı insanlar da vardır ki, midesinin “Evet” dediğine gönül verirler.

  Görüştüğü ve konuştuğu insanların elbiseleri veya sözleri onun hatırında kalmaz. O, on sene sonra bile “O ne güzel yemekti” diyerek hatırlar o buluşmayı.

  “Halil İbrahim sofrası” kültürümüzün temel taşlarından biridir ve insani ilişkiler taşının temelini de İbrahim aleyhisselam atmıştır.

  Rabbimiz, Onun evine müsafir geldiğinde hemen buzağıyı kesip ikram ettiğini haber verir:

  “Hemen ailesine gidip semiz bir buzağı getirdi.” (Zâriyat 26)

  “Buzağıyı onlara yaklaştırdı ve "Yemez misiniz" dedi.” (Zâriyat 27)

  İsrafa kaçmadan, evimizdekilerin en güzellerini müsafirlerimize, dostlarımıza, komşularımıza ikram edeceğiz.

  Sevgili peygamberimiz: “Kim Allaha ve ahirete iman ediyorsa, ya hayırlı bir şey söylesin veya sussun. Kim Allaha ve ahirete iman ediyorsa, komşusuna ikramda bulunsun. Kim Allaha ve ahirete iman ediyorsa müsafirine ikramda bulunsun” buyurmuş (Buhari, Nikah ve Edeb)

  Bazı insanlarımız da vardır ki, dokunmak veya dokunulmak ister.

  Bu dokunmalar dostluğumuzun, sevgimizin maddi iletkenlerle ulaştırılmasıdır.

  Biz, buna da önem vereceğiz. Sevdiğimizin elinden tutmak, dostlarımızla karşılaştığımızda kucaklaşmak, tokalaşmak sünnetten adete dönüşmüştür. İyi de olmuştur. Ama sünnet olduğunu bilerek yaparsak sevab da kazanırız.

  Sevgili peygamberimiz “İki Müslüman karşılaştıklarında tokalaşırlarsa daha ayrılmadan, Allah onların günahlarını afveder” buyurmuş. (Ebudavud, Edeb, bab 153,hadis 5212, Tirmizi, İstizan, hadis 2728, İbni Mace, Edeb, hadis 3703)

  Özümüz güzel olsun, sözümüz güzel olsun, elbisemiz temiz ve güzel olsun, gül gibi güzel kokalım, ipek gibi dokunalım, cömertlik elbisesiyle dolaşalım.