ANA SAYFAKİTAPLARIM


  PEYGAMBER EFENDİMİZE SA


  Son günlerde sevgili peygamberimize karşı çok sinsi bir düşmanlık sergilemeler yapılıyor ve bunu da din adına yapıyorlar.

  Camilerde değerli hattatlarımız tarafından yazılan, “Allah, Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan, Hüseyin” isimlerine itiraz edip “Allaha ortak mı koşuyorsunuz?” diyorlar.

  Türkiye’ye iltica eden ve vatandaşlık hakkını da alan Kerküklü değerli bir hoca efendi, Türkiye’deki durumu görünce “Bunların aynısı Bağdat’ta da vardı. Bir Cuma günü İmam Minbere çıkınca müezzin ezan okumaya başladı ve “Eşhedü enne Muhammeden Rasülüllah” deyince bir gurup genç “Mescidler Allah içindir ,Allahla beraber hiçbir kimseye dua etmeyin” ayetini okudular ve tepkilerini gösterdiler.

  Ayetlerin manasını sebebi nüzüllerini çok iyi bilen hoca efendi hutbe okumaya şöyle diyerek başladı “Ben bu gün size Feth süresinin son ayetlerinin manasını anlatacaktım; Ancak ayetin başı “Muhammedün Rasülüllah” diye başlıyor. Ne yapayım, şimdi ben caminin dışına çıkayım ve ayeti dışarıda okuyup sonra camiye girip size anlatayım mı?” deyince gençler yanlışlarını anladılar”

  Bizim yerlilerimiz de “Allahı anmazsınız, ama peygambere salatü selam getirirsiniz, böylece Peygamberi Allahın önüne geçirmiş olursunuz” derler.

  Bunlar, konuşmaktan okumaya fırsat bulamadıkları gibi, konuştuklarının ne manaya geldiğini de düşünmeye yetenekleri yok.

  Okumaya zamanları olsaydı Ahzab süresinin 56’ıncı ayetinde “Şüphesiz Peygambere, Allah ve melekler salât ederler. Ey iman edenler, siz de ona çokça salâtü selâm getiriniz” ayetinden dersalır ve peygamberimize salâtü selam getirmenin Allah emri olduğunu bilirlerdi. İnşirah süresini okusalardı cehaletlerini ilan etmezlerdi.

  Salât: Allah’tan rahmet, Meleklerden istiğfar, müminlerden dua manasına gelir.

  Konuştukları üzerinde düşünselerdi yine cahillik yapmazlardı. Peygamberimize getirilen her salatü selam, “Allahümme” ile başlar. Yani salatü selam getiren bir Müslüman, her okuyuşunda “Ey Allahım” diye başlar. Önce Allahın adını zikreder ve Allah’tan rahmet diler.

  Rasülüne itaati kendisine itaat gibi kabul eden Rabbimizdir. “Allahın Rasülüne itaat ediniz” emri Kur’anı Kerimde çokça tekrarlanmıştır.

  Hiçbir insanın Allahı incitmeye gücü yetmezken Rabbimiz “Şüphesiz Allahı ve rasülünü incitenlere Allah dünyada ve ahirette lanet etti ve onlar için alçaltıcı azap vardır “ buyurur. (Ahzab 57) Devam eden ayette de Mümin erkek ve mümin kadınları incitenlerin büyük bir günah yüklendiğini haber verir.

  Allahın emirlerini yerine getirmemek, Rasülüne itaat etmemek, Müminlerin ibadetleri hafife almak bütün bunlar incitme olaylarıdır.

  Beş vakit namazımızın son oturuşlarında bizler salâtü selâma devam ettiğimiz gibi namaz dışında da devam edelim ve Allahın izniyle Rasülünün şefaatine nail olalım.