ANA SAYFAKİTAPLARIM


  SİYONİST REHABİLİTASYO


  Firavun’nun köleliğinden kurtaran Musa aleyhisselama karşı gelen, Samiri’nin altından yaptığı buzağıya tapınıp Musa aleyhisselamın ilahını inkar eden bu Siyonistler.

  Kendi ırklarından olmasına rağmen sırf doğru yola çağırdığını için Yahya aleyhisselamı kendilerini köle gibi kullanan Romalı askerlere teslim ederek öldüren millet.

  Bu güne kadar kendilerine acıyıpta ülkesine alan milletlere ihanet ederek kendilerini cezalandırılmasını sağlayan millet.

  Kendisini öldürmeye teşebbüs eden Yahudiler için hazreti İsa aleyhisselam “Siz ey yılanlar, siz ey engerek nesli! Cehennem hükmünden nasıl kaçacaksınız? Bunun için işte, size peygamberler, hikmetli adamlar ve yazıcılar gönderiyorum; siz onlardan bazılarını öldürecek ve haç’a gereceksiniz; ve bazılarını havralarda dövecek ve şehirden şehire kovacaksınız ki, salih olan Habil’in kanından, ma’betle mezbah/ kesimhane arasında öldürdüğünüz Barahiya oğlu Zekariyya’nın kanına kadar, yeryüzünde dökülen her salih kan üzerinize gelsin. Doğrusu size derim: Bütün bu şeyler bu neslin üzerine gelecektir.” Demiş.

  Bu bölüm şu anda bütün dünya kiliselerinde; Katolik, Ortodoks ve Protestan ayırımı yapılmadan okunmaya devam eden Matta incilinin 23/33-36 dan alınmıştır.

  Tarih boyunca Peygamberleri, salih insanları öldüren, Kabilin kendi kardeşi Habil’i haksız yere öldürmesi nedeniyle yeryüzüne akıtılan ilk kan kurumasın, ırmağa, nehire dönüşsün diye imanlı, izzetli, iffetli, namuslu, şerefli insanları öldüren, Ma’betle mezbahı / boğazlama evini birbirine yakın yapan, havraları işkence hane yapan bu Yahudilere, günümüzde okunan İncil: “Yılan nesli, hem de engerek yılanı nesli” diyor.

  “Tarihte dedelerinin yaptığından torunlar sorumlu tutulmaz” denebilir.

  Peki, bu gün Filistin’de bir çocuk öldürmediklerinden emin misiniz?

  Bu gün altın veya dolarda oynama yapmaları nedeniyle size zarar vermediklerinden emin misiniz?

  Son elli yılda Birleşmiş Milletlerde ve Avrupa ülkelerinde altına imza attıkları sözleşmelerin bir tanesine bağlı kaldıklarını örnek olarak gösterebilir misiniz?

  Sirklerde aslanlarla gösteri yapanları, yılanlarla sarmaş dolaş olanları gördünüz.

  Tarih boyunca bir tek Siyonistle sarmaş dolaş olupta sokulmayan, zarar görmeyen bir tek insan veya devlet gösterilebilir mi?

  Amerika’ya nasıl zarar verdiğini Ford fabrikasının sahibinin yazdığı kitap Türkçeye de terceme edildi.

  İngiltere, bir zamanlar ülkede bir tek Yahudi’nin kalmaması için emir verdiğini Googl amcadan öğrenebilirsiniz.

  Hitlere yaptıklarının ve Hitlerin yaptığının üzerinden bir asır geçmedi.

  Öyle ise Birleşmiş Milletler derhal bir araya gelmeli ve bu Siyonistlerin hepsinin tedavi edilmesi için bir komisyon kurmalı ve nasıl tedavi edileceklerine onlar karar verdikten sonra faaliyete geçmeli.

  Ancak bu komisyon üyeleri çalışma esnasında bir Siyonistin ölüsünden dahi uzak tutulmalı yoksa mikrop bulaşabilir.

  Rabbimiz buyurur: “…..On¬lara zillet ve mes¬kenet damgası vu¬ruldu. Al¬lah'ın gazabına uğradılar. Bu, Allah'ın âyetlerini inkâr etme¬leri, hak¬sız yere Ne¬bi¬leri öldür¬me¬leri nedeniyle¬dir. Bu, isyan et¬meleri ve haddi aşmaları ne¬de¬niyledir.” (Bakara süresi ayet 61)