ANA SAYFAKİTAPLARIM


  SEKİZ MİLYARDAN BİRİYİZ


  SEKİZ MİLYARDAN BİRİYİZ

  30/08/2022

  Mahmut Toptaş

  Kainat/Evren hakkında bilgi veren ilim adamları, bildikleri büyüklük ve uzaklıkları anlatacak rakam da bulamadıklarından ?Şu kadar milyon veya milyar ışık yılı? gibi ifadelerle  bizi bilgilendiriyorlar.

  Eskilerin ifadesiyle ?Zerreden kürreye kadar? yani en küçükten en büyüğe, mikrodan makroya kadar her şeyden bir tanesinin insan tarafından yaratılmadığını bildiriyorlar.

  İnsan, Rabbimin verdiği akılla, keşfediyor ve tabiata bakarak tabiattan aldıklarıyla yeni şeyler yapıyor.

  Trilyonlarca yıldızın kendi yörüngesinde bir milim sapmadan döndüğünü,

  Okyanusun derinliklerindeki  kum tanesi ile Everest tepesindeki kar tanesi arasında bağlantı olduğunu, anlatırken bütün kainatın/evrenin tek yerden yaratıldığını, tek merkezden yönetildiğini anlatmak isterken yaratan, yaşatan ve yöneten Allah?ın var, bir ve eşsiz olduğunu ifade ediyorlar.

  Biz, kendimize bakalım.

  Rabbimiz, Müslümanları:

  ??????????? ????????? ?????????

  ?..birbirine kurşunla kaynaştırılmış bir binanın (tuğlaları) gibidirler? buyurdu. ((Saf süresi ayet 61/4)

  Sevgili peygamberimiz de onu açıklar mahiyette:

  ???????????? ???? ??????? ??????? : ????? ??????? ????? ??? ???? ???? ???? : ????? ?????????????? ??? ????????????? ?????????????? ??????????????? ???????? ????????? ????? ???????? ??????? ???????? ???? ??????? ???????? ??????????? ???????????.

  ?Sen, Mü?minleri, merhamette, sevgide, yardımlaşmada bir vücut gibi görürsün. Vücüdun organlarından biri rahatsız olduğunda vücudun bütün organları uykusuzluk ve ateşlenmeyle ona yardıma koşarlar? buyurur. (Burai, Sahih, K. Edep, bab 27 Rahmetü?nasi ve?l- behaimi)

  Yani şu anda yaşayan iki milyar Müslüman nüfusun her biri, dünyanın neresinde olursa olsun bir yara aldığında acısını yüreğinde hissetmeli, gücü oranında duayla, parayla, arabayla, siyasetle onun yardımına koşmalı.

  Hani birkaç yıl önce ilim adamları ?Bal arıları yok olursa kıyamet kopar? demişlerdi ya yeryüzünde tek Müslüman kalmadığında kıyametin kopacağını haber veren sevgili peygamberimizdir:

  ???? ?????? ?????? ???? ????? ? ????? : ????? ??????? ??????? ?????? ??????? ???????? ????????? : " ??? ??????? ?????????? ????? ???????? ? ???? ???? ????? ?????? ? ????????? ????? ??????? ???????? ?????? ?????

  Allah?ın elçisi ?Kıyamet, Mü?minler üzerine kopmaz. Allah Allah, (Kıyametin dehşetini yaşamamaları için) güzel kokulu bir rüzgarı gönderir, o esince bir tek  Mü?min kalmaz hepsi ölür. (Taberani, Mu?cemü?l-evsad, Hadis no: 4391)

  Yağan milyarlarca yağmur tanesinin birbirleriyle bağı olduğu gibi denizlerle de bağları olduğu gibi milyarlarca Müslümanın birbiriyle Kabe?ye dönerek, aynı anda Oruç tutarak, elindeki varlığını muhtaçlara vermek suretiyle tokalaşarak, iki milyar Müslümanla bağımızı kuvvetlendirirken, geri kalan Hazreti Adem aleyhisselamdan kardeşlerimizin de bu rahmet damlası Kur?an ayetlerinden onların da gönüllerine ulaşması için çalışmamız, onlarla bağ kurmamız demektir.

  Biz, bir bina gibiyiz, Bir tuğla düşse veya duvar çatlasa bina  yıkılacakmış gibi endişe edip tamirine, tedavisine girişmeliyiz.

  Biz, ten gibiyiz; haksız yere öldürülmemeli, iftirayla kirlenmemeliyiz.

  Rabbimiz:

  ????? ?????????? ????????????? ?????????? ????????????

  ?Mallarınızı aranızda batıl yolla yemeyiniz? buyuruyorken (Bakara süresi ayet 2/188)

  Ayet, rüşvet, çalmak, gasp, faiz..gibi yollarla başkasının malını yemeyiniz yasağını, ?Mallarınızı? diyerek ifade eden rabbimiz, biz, kendi malımızı haramdan korurken başkalarının malını da kendi malımız gibi koruyacağız ve başkasının malını haksız yolda yersek kendimizi yiyeceğimizi de ifade etmiş oluyor.

  ????? ?????????? ????????????

  ??Kendinizi ayıplamayın?? buyurur.(Hucurat süresi ayet 49/11)

  Kardeşinizi, ayıplamayı yasaklarken ?Kendinizi ayıplamayın? diyor. Yani onu kendin gibi bilecek ve ona göre davranacaksın.

  Birini iyileştirmemiz kendimizi iyileştirmek gibidir.

  Kumla kar tanelerinin bir araya gelmesine gerek yok.

  Her biri bulunduğu yerde görevini yapmalı.

  Sekiz milyar insandan her birimizin yaratılan her şeyden alıp-verdiğimiz şeyler var.

  Tenimizin alıcı ve vericileri sağlıklı olduğu gibi canımızın alıcı ve vericilerinin de sağlıklı olmasına dikkat ettiğimiz gibi aldığımız ve verdiğimize bizim de katkımız olmalıdır.

  Sevgili peygamberimiz bizi arıya benzetmiş.

  ????? ?????? ??????????? ????????? ??????????? ???????? ???????? ?????????? ???????? ?????????? ?????? ???????? ?????? ????????

  ?Mü?min, arıya benzer. Arı, temiz ve güzel şeyleri yer, temiz ve güzel yerlere konar, temiz ve güzel şeyler üretir ama konduğu yeri kırmaz ve oranın düzenini bozmaz?.? buyurmuş. (Ahmet, Müsnet, 2/199 hadis no 6577, 6872, Abdürrazzak, Müsned, 11/404, hadis 20852, Abdullah bin mübarek, Zühd, hadis 1610, İbni asakir, Tarihu Dımışk, hadis no 4590, Abdullah bin Mübarek, Zühd, hadis no 1610, Hakim, Müstedrek, hadis no 253, Elbani, hadisin Sahih/Sağlam olduğunu söyler)

  Kum tanesi, kar tanesi, yağmur damlası, bal arısı, gül dalı?bulunduğu yerde görevini yaptığı gibi, biz de Allah celle celalühün  kulu, Hazreti Muhammed aleyhisselamın ümmeti, sekiz milyardan biri olarak, bulunduğumuz yerde, İslami ve insani görevlerimizi sağa sola bakmadan yapalım.

  Sekiz milyardan biriyiz, hayırda yarışta öne geçmeye çalışalım.

  Rabbimiz yardımcımız olsun. Amin.