ANA SAYFAKİTAPLARIM


  SOYARKEN SOYULANLAR  Göksu nehrinin Akdeniz’e kavuştuğu yerde denizin içine doğru beş yüz metrelik görünümü gömgöktür.

  Sonra denizin içine doğru girdiğinde denizin rengini alır ve vahdet denizinde Göksu’nun benliği yok olur ve Akdeniz olur.

  Yeşilırmak’ın, Karadeniz’e döküldüğü yeri görmedim ama onun durumu da aynıdır.

  Televizyonlardan gördüğümüz kadarıyla her nehrin döküldüğü yerde aynı görüntü oluyor.

  İnsan ekimi olmayan ormanlarda da durum aynıdır.

  Ayrı gibi görünse de her ağaç ve çiçek birlikte uyumlu bir orman oluştururlar.

  İnsan ekimi olanlar da, orman mühendisinin kalitesine göre tabiata en uyumlu olanı en güzelidir.

  İşte insan ormanları da aynıdır.

  Fıtrata/yaratılışa  (İslam’a) uygun hareket edenler, vahdeti sağlarlar ve uyumlu hareket ederler.

  Fıtrata göre hareket etmeyen toplumlarda her bir birey, birileri tarafından yetiştirilirse uyumsuz olur.

  Kimini doğulular eker, kimini batılılar eker.

  Kimini kapitalistler eker, kimini komünistler eker.

  Uyumsuzluk görülür.

  Her biri karşısındakinin kendisi gibi olmasını ister.

  Olmayınca oldurmak için baskıya, güç kullanmaya başlar.

  Hem kendini yorar hem baskı yaptığını yorar.

  Siz, asıl o işkencecilere acıyın.

  İşkence görenler, bir kaç gün sonra kurtulurlar.

  Ya işkence edenler 25 yıl, emekli oluncaya kadar yorulmaya devam ederler.

  Emekli olduktan sonra da işkence ettiklerinin feryatlarını dinlerler hayallerinde ve düşlerinde.

  Soydukları devletlerin, aç bıraktıkları çocukların sızlanmaları dolaşır  ruh dünyalarında.

  Baskıcılık daha zordur.

  İşkenceciler başı Amerika’nın, Güney Amerika’da, Kore’de, Vietnam’da, Irak’ta, Lübnan’da, Afganistan’da, Japonya’da, Almanya’da, Yemen’de en başta Amerika’da işkence yaparken öldürülen Amerikan asker ve ajanlarının sayısına hiç bir ülkenin öldürülen asker sayısı ulaşamaz.

  1945 yılından beri Japon askerleri hiç bir yerde harp etmediği için öldürülmezler ama o günden bu güne kadar öldürme çetesi olan Amerikan askerleri öldürülmeye de devam ediyorlar.

  Buna soyguncunun soyarken soyulması denir.

  Biz, bizi yönlendirenlerin etkisinden, bize verdikleri renklerden sıyrılırsak birliğimizi yeniden sağlarız.

  Bizi renklendirenleri değil biz, birbirimizi gördüğümüzden birbirimize düşman kesiliyoruz.

  Güneşin yedi renginin tek ışık halinde göründüğü gibi birlik oluşturalım da bizi bozan ve yönlendirmeye çalışan inkarcı mikropların üretim merkezi olan gavurluk küllüğünü kurutmada kullanalım enerjimizi.