ANA SAYFAKİTAPLARIM


  TİMURTAŞ UÇAR HOCA 1944-20 Ocak 2000


   TİMURTAŞ UÇAR HOCA 1944-20 Ocak 2000

  22/01/2021

  Adını duyardık ama konuşmalarını dinleyemezdik. Haber verenler “Korkusuz” diyorlardı..

  01 Ocak 1981 yılında İstanbul’a geldiğim hafta daha önceden tanıyanlarla beraber hafta sonu sohbetlere başladık.

  Hafta içinde akşamları bir cami veya bir salonda yine dini sohbetlere başlayınca Timurtaş hocayı tanıyanlarla da tanışmaya başladık.

  Onlardan biri anlatıyor; “Biz üç kardeş, memlekette iken geçimimizi düğünlerde saz çalarak ve milleti oynatarak kazanıyorduk. Birimiz Bağlama, birimiz Cümbüş, birimiz darbuka çalardık.

  Millet fakir olduğundan verdikleri para bizi tatmin etmiyordu ve İstanbul’a taşındık.

  İşlerimiz iyi gitti, Cuma namazlarımızı geçirmezdik. İstanbul’a gelince farklı sesler duymaya başladık.

  Müzisyenlik hareketli bir iş, İstanbul’daki işimiz de hareketli. Onun için Cuma günü hareketli vaazlar bizi tatmin ediyordu.

  Bir gün Timurtaş Hocayı dinledik, tanıştık ve beş vakit namazımıza başladık.

  İstanbul’daki bütün hareketli toplantıları, tepkileri, boykotları ibadet kastıyla desteklemeye devam ettik” dediler.

  Ben, Hoca efendiyle tanıştım, birbirimizi sevdik, vaazlarına yasak konulduğu günlerde Cuma namazını kılmak için benim Cuma vaazı verdiğim camiye gelirdi.

  Ben de ona “Buyurun, vaazı siz yapın” teklifime, “Seni de benim gibi yaparlar” diye cevap verirdi.

  O günlerde ve tüm zamanlarda diyanette görev yapanların hepsini Allah afvetsin.

  Ammaaa en başta yetki sahibi olanları daha çok afvetsin.

  Hoca efendiye Allah celle celalüh, afvıyla rahmetiyle muamele eylesin.

  Şimdi hoca efendinin İmam-Hatip öğrencisi iken Aylık İslam Mecmuasında yayınlanan şiirini sunuyorum:

  İSLAM VE O…

  İnim inim inlerdi bir zamanlar

  Semadan sağnak sağnak yağardı baran-ı şer

   

  Lal olmuş susmuş idi Hakkın hukukun sesi

  Adeta kesilmişti HAKİKAT’ın nefesi

   

  Mâl-i natıktı insan, ilim irfan susmuştu

  Müşriklerle münkirler bol bol küfür kusmuştu

   

  Edep haya gitmişti namus şeref kaçmıştı

  Cevr ü cefa yapanlar etrafa kin saçmıştı

  Mürşit gözleyenler Allaha el açmıştı

   

  Uçurumlaşmıştı her yer kaybolmuştu doğru yol

  Artık farkedilmez hale gelmişti sağ sol

   

  Sırrı hılkat Muhammet (S. A.) işte böyle bir anda

  Islahı alem için doğdu Arabistanda

   

  Nura kavuşmuştu cihan sen doğunca ey Nebi!

  Anarız seni her an ey hılkatin sebebi

   

  Sensin çünkü alemin hem mürşidi hem şahı

  Eğer olmasaydın sen bulamazdık penahı

   

  Verd-i ahmer kokuyu sensiz nerden alırdı

  Gülmeseydin cihana ahlak nerde kalırdı

   

  İzin ver ben fakire hakine yüz süreyim

  Leb-i mahcubumla ben “AŞIKINM” diyeyim

   

  Ellerim titreyerek tutmuş iken şu kalemi

  Rahmet ile seyreyle şu perişan halimi

   

  İçin için yanarken şu zavallı varlığım

  Mübarek cemalini görmektir tek darlığım

   

  Levlake.. Levlake.. Lema halaktü’l Eflake

  Ediyor seni beyan ŞAH-I MÜLKÜ EMLAK

                                        TİMURTAŞ UŞÇAR

                             İMAM HATİP OKULU İSTANBUL

  Nasıl?

  O günlerin İmam-Hatiplisi ile bu günleri kıyaslayıverin diye yayınladım.

  Hocanın şiiri, İSLAM Mecmuası Dini, İlmi, Siyasi aylık mecmua YIL 7, SAYI 59, CİLT 5, SAYI 11 AĞUSTOS 1962 Ankara.

  Bu derginin içinde İslam Mecmuasının Gençler İlavesinin 59 uncu sayısında sayfa 81 de yayınlanmış.

  Mecmuanın Sahibi: Kemaleddin Şenocak.

  Bu sayıdaki yazarlar:

  Hasan Basri Çantay, Semahaddin Cem, Mehmet Oruç, Dr. Talat Koçyiğit, Dr. İsmail Cerrahoğlu, Dr Lütfi Doğan, Av Kemaleddin Nomer, Kemladdin Şenocak, Kıbrıs Müftüsü Mehmet Dânâ, Hüsnü Dikeçligil, Hüsnü Dikeçligil, Tahsin Yaprak.

  Ölenlere rahmet, sağ kalanlara sıhhat, afiyet ve imanla vefat dilerim.