ANA SAYFAKİTAPLARIM


  TEK YOL İSLAM (1)


   TEK YOL İSLAM (1)

  03/03/2023/Cuma

  Mahmut Toptaş

  Başlıktaki ?Tek Yol İslam? 1968, 1978, 28 Şubat 1997 gençliğinin en önemli zikri idi.

  La Şarkıyye, La Ğarbiyye, İslamiyye, İslamiyye

  Yani, ?Ne doğu kriterleri, Ne batı kriterleri, İslam?ın hükümleri, İslam?ın Hükümleri? idi.

  Kim, nerede, nasıl yaptı da, bize bunu unutturdu ben bilemedim.

  Yeni neslin ağzındaki sloganların ne olduğunu, bu gün herkes kendi ağzından çıkan kelimeleri, yatmadan önce şöyle bir gözden geçirirse, sloganının Dolar, Euro, bizim adam, sizin adam olduğunu görür.

  Müteahhit olamamış mücahit eskileri, yaşlanmışlar.

  Nice seneler, aylar, günler birlikte, nice hayırlı işler yaptığı arkadaşıyla, şimdi senin adam, benim adam görüşünde ters düştüğünü görünce, internet yoluyla, can arkadaşına laf savaşı başlatmış.

  *****

  Düz bir çizginin yanı başından, ona bir derecelik açıyla sağına bir çizgi, soluna bir çizgi çizseniz,

  O düz ve yan çizgiler uzadıkça ana çizgiden uzaklaşmaya başlarlar ve sonunda ana çizgi görülmez olur.

  Rabbimiz, Müslümanı tarif ederken, ?Orta Ümmet? olduğunu haber verir. (Bakara süresi ayet 2/143)

  Orta Ümmet, ?Sıratı Müstekıym? denilen yolda yürürken dünyadaki bütün insanları gözettiği gibi yaratılan her şeyi de gözetir.

  Ve İslam?ın, Farz, Vacip, Sünnet, Nafilelerine önem verdiği gibi Müstabbına bile özen gösterir.

  *****

  Soluduğumuz havanın içinde %21 Oksijen, %78'i Azot, %1'i Argon varmış.

  Ben Argon? duymamıştım.

  Ama dünyaya geldiğim anda, ilk soluğumda, benim içime dolanlardan biri de ?Argon?muş.

  Yüzde birlik de olsa onsuz hayat olmazmış.

  Bitmedi, bize hayat veren havanın içinde, Hidrojen, sülfür, Karbon, Karbon dioksit, Karbon monoksit, Metan, Su buharı gibi maddeler de varmış ama ben bilmiyordum.

  Bunlardan biri eksiliverse, havasızlıktan zarar görürmüşüz.

  Binde bir oranında olanlar bile olmazsa, olmaz durumdaymış.

  Suyun içindeki maddeler gibi.

  Bize hayat sağlayan hava ve suyumuzu, bir ismi da Hayy olan Allah celle celalüh yatarmıştır.

  Bize de, suya da, havaya da hayat veren O.

  Onu bırakıp kriterleri doğulu kafirlerden mi alalım, batılı kafirlerden mi alalım savaşı veriyoruz.

  ?Biraz ağır oldu bu cümle? diyenlere mecliste bir kanun teklifi sunulduğunda gurubu bulunan partilerin verdiği hukukçu milletvekillerinin toplantısında maddedeki kelime seçimi ve hükümlerin nelere aykırı olmayacağı konusunda ne konuştukalrını soruverin.

  Özetle, çıkacak kanun maddesinin, kimin kriterlerine aykırı olmamasına dikkat ettiklerine bakıverin.

  Evreni, insan için yaratan Rabbimiz, yarattığı her şeyin Allaha işaret eden ayet olduğunu, Kur?an-i Keriminde bir çok ayetinde haber verir. ?Ve min ayatihi? diye başlayan bütün ayetler.

  Yani, evinizde otururken de, yürürken de, havada, denizde, karada gördüğünüz her şey size bir şey söyler; o da ?Yaratanı unutma? der.

  İnsanın dışında bütün yaratılanlar, kendi dilleri ve halleriyle Allah?a olan kulluk görevlerini yerine getirirler.

  İnsanlara fazladan olarak akıl verildiğinden,

  Bazıları o aklı, yaratanının emrine değil de nefsinin emrine verdiğinden,

  Kula kul olmayı seçtiğinden,

  Kölelikten zevk alır hale geldiğinden,

  İnsanlık derecesinden hayvanlığın altındaki derekeye düşüverenler oluyor.

  Allah?a, Kur?an ve Sünnetin tarif ettiği şekilde iman edenlerin dikkat etmesi gereken en önemli şey, Kur?an ve Sünnette önemsiz olan hiçbir şeyin olmadığına inanmaktır.

  Hiçbir farz, terk edilemez, hiçbir harama el uzatılamaz.

  Şarabı içmeyen ama rüşveti alan gibi haramlar arasında hiçbir haram hafife alınamaz.

  Korona virüsünü gözümüzle görmediğimiz halde küçümseyemediğimiz gibi,

  Herhangi bir haramı da küçümsersek imanımızı zedelediği gibi,

  Kıvılcımdan koca bir ormanın yandığı gibi,

  Kula kulluk günahı, ebedi cehenneme sebep oluverir.

  Havayı yaratan Allah, Kur?an?ı indiren de Allah celle celalühtür.

  Hava içinde binde bir olan bir madde eksikliğinde suyumuz eksik olduğu gibi, Farzların, Vaciplerin, Sünnetlerin, Nafilelerin eksikliğinde de bizim amelimizde eksik olur.

  Devam edecek