ANA SAYFAKİTAPLARIM


  TEST, TEST, TEST


  TEST, TEST, TEST

  13/03/2023

  Mahmut Toptaş

  Bizim örnek ve önderimiz, sevgili peygamberimiz ve onun eğitiminden geçen Ashab-ı Kiramdır.

  Sevgili peygamberimiz, Mekke?de İlahi vahyi, insanlara tebliğ ederken insan ayrımı yapmamış.

  İlk Müslüman olanların:

  Kadınlardan Hazreti Hatice,

  Mekke parlamentosu üyesi, yaşlı Hazreti Ebubekir,

  Çocuklardan Hazreti Ali,

  İşçilerden Hazreti Zeyd, Allah hepsinden razı olsun.

  Yani toplumun her kesimine tebliğini sunmayı hedeflemiş.

  Mekke?nin hem parlamento üyesi, hem bütün kirli işlerin üyesi olan Ebucehil, Bedir harbinde savaşta ölünceye kadar sevgili peygamberimiz, ona mesajını ulaştırmaya devam etmiş ve hiçbir zaman ümidini kesmemiştir.

  Köle olan Bilal, kör olan Abdullah bin Ümmü Mektum?ayrımı yapılmadan tebliğine gece, gündüz, dağ, dere, ova, mescid, cadde, ağaç gölgesi?insan ve yer ayrımı yapılmadan devam edilmiş.

  Sevgili peygamberimiz, yeri göğü yaratan, yöneten ve donatanın kıstasına, kriterine davet ediyordu.

  Günümüz partilerinin hepsi, Laik, Demokrat ve Kemalist ilkeler doğrultusunda bir yönetimi vadederek, propaganda yaparken, çalışma saatleri ve gayretleri, benim dikkatimi çekiyor ve kendimden utanıyorum.

  Partiler, genellikle, zengin, şöhretli, arkasında oyu olanları hedefliyor ki, kendi açılarından doğru yaptıklarına inanıyorlar.

  Bu günlerde, partilerin basın önünde ziyaret ettikleri kişilere bakıvermeniz yeterli.

  Onlar oy almak için bunları yapıyorlar.

  Biz ise, toplumun her gün şikayet ettiği hırsızlığın, soygunun, tacizin, tecavüzün, can güvenliğinin, akıl sağlığının, din güvenliğinin, namus güvenliğinin, mal güvenliğinin korunması için hareket ettiğimizi söyleyerek kendi görevimizi bırakıp başkalarına alkış tutma durumuna getirildik.

  Sabah namazından yatsı namazına kadar geçen bütün saatlerinde yürürken, otururken, iş yaparken, sohbet ederken?doğru söyleyip, doğru hareket edip, doğruların yanında olup, doğru, iyi ve güzel şeyler üretip, helalından yemeye, içmeye, giymeye gayret göstererek gece uykuya dalarsak uykumuzun bile ibadet olduğuna inanırız.

  Eğer böyle yaparsak 24 saatimizin ibadetle geçmesini sağlamış oluruz.

  Ben, dün arabayla bir buçuk saat gittim, yaşları 30-60 arası çok iyi yetişmiş, hala kendilerini yetiştirmeye sistemli olarak çalışma yapan değerli insanlara, bir buçuk saat konuştum, bir buçuk saatte de evime geldim.

  Toplam dört buçuk saat vakit ayırmışım ama şu anda kurulu olan altmış tane partilinin hiç birinin hızına yakın bile olamam.

  Ama bana ders oldu bu.

  Bizi, bizden daha iyi bilen Rabbimiz, bizi uyarıyor:

  ??????? ?????????? ????????????? ??????????? ??????? ???????????? ??????????? ???? ??????? ??????? ?????? ???????? ???? ??????? ???????? ??????? ??? ?????????? ????? ???? ??? ??????????? ???? ???????

  ?Haccınızı yerine getirdiğinizde, atalarınızı andığınız gibi, hatta daha kuvvetli bir anışla Allah'ı zikredin.

  İnsanlardan bir kısmı var ki "Rabbimiz, bize dünyada ver" der. Onların âhirette nasibi yoktur." Buyuruyor. (Bakara süresi ayet 2/200)

  Müslüman olmadan önce Mekke halkı, haclarını yaparlarken Mina?da Cemrelerin orada oturup babalarının ve atalarının adlarını ve iyiliklerini sayıp dökerlermiş.

  Rabbimiz, işte orada baba ve atalarının adı yerine Allah?ının zikredilmesini emrediyor.

  Babanız ve anneniz nasıl tek ise, siz tek olan Allah?ı zikrediniz.

  Siz, babanızın iki olduğunu kabul etmediğiniz gibi, Allah?ın kıstas ve kriterleri yerine başkalarının kriterlerini kabul ederek Rabbinizi ikileştirme tarafına gitmeyiniz anlamında bizi uyarıyor Rabbimiz.

  Kurtubi, bu ayetin tefsirinde Abdullah bin Abbas?a ?Günümüzde atasını anarak zikredenler yok, Ayeti nasıl anlayacağız? demişler.

   Abdullah da, ?Anne veya babasına küfredildiğinde kızan, Amma Allaha isyan edildiğinde kızmayanlar da bu ayetin içine girer? dediğini rivayet etmiş.

  Yine Rabbimize kulak ve gönül verelim:

  ?????? ???? ????? ????????? ????? ?????? ??????? ???????????? ??????????? ?????????? ???????? ?????????? ???????? ?????? ?????????? ?????????? ????? ??????? ???????? ?????????? ???????? ?????????? ??????? ???? ??????? ???????? ????????? ???????? ???? ???????? ????????? ?????????? ??????? ???????????? ????? ?????? ??????? ???? ??????? ?????????? ??????? ????????????? ?????? ?????? ??????? ????? ??????????? ????????

  ?Görmedin mi? Kendilerine: "(harpten) ellerinizi çekin, namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin" denilmişti.

  Ne zamanki onlara harp farz kılındı, bir de bakmışsın ki onlardan bir kısmı Allah?tan korkar gibi veya daha fazla insanlardan korkmaya başladılar. Ve onlar: "Rabbimiz, bize harbi niçin farz kıldın? Yakın bir zamana kadar geciktirseydin" dediler. De ki: "Dünya malı azdır. Allah?tan sakınanlar için âhiret daha hayırlıdır. İplik kadar dahi haksızlığa uğratılmayacaksınız." (Nisa süresi ayet 4/77)

  Liderlerimizden korktuğumuzdan biraz fazla, Allahtan korkmamız isteniyor.

  ?????? ???????? ???? ????????? ???? ????? ??????? ?????????? ?????????????? ??????? ??????? ??????????? ???????? ??????? ?????? ??????? ?????? ????? ????????? ???????? ???? ???????? ?????????? ????? ?????????? ??????? ???????? ??????? ??????? ??????? ??????????

  ?İnsanlar arasında, Allah'tan başkasını O?na ortak koşanlar ve onları Allah'ı sever gibi sevenler vardır.

  İman edenlerin Allah'a sevgisi ise daha kuvvetlidir.

  Zalimler azabı görecekleri zaman bütün güç ve kuvvetin şüphesiz Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın gerçekten çetin azaplı olduğunu keşke (Bu dünyada iken) bilselerdi.? (Bakara süresi ayet 2/165)

  24 saat içinde, kendimize ve çevremizdeki insanlara, en fazla kimin adını öne çıkararak konuştuğumuzun, yazdığımızın, çizdiğimizin sayımını yapabilirsek, kendimizin en fazla kimi sevdiğimizi test etmiş oluruz.