ANA SAYFAKİTAPLARIM


  TORUNLARINIZI ÜZMEYİNİZ


  TORUNLARINIZI ÜZMEYİNİZ

  27/07/2023

  İnsanları tanıma konusunda birinci kaynağımız, insanı yaratanın kitabı olmalıdır.

  İnsanı insan tarif etmeye kalkarsa, aslında o tarifi yapan kişi, kendisinin içini dışına çıkarmış demektir.

  Yaratana inanmayan, inandığı halde çağdaş eğitimin etkisiyle Kur?an-i Kerime 1400 yıllık kitap gözüyle bakanların, insan tarifi yanıltıcıdır.

  Çünkü insanın keşfi bitmediğine göre meçhul tarafı, bilinen tarafından daha fazladır.

  Yaratan Rabbimiz, Kitabında genel insanı tanıtan ayetleri olduğu gibi Müslüman, Kafir ve Münafıkların da karakterlerini bize açıklamaktadır.

  Kur?an-i Kerimi açıverdiğinizde Fatiha süresinden sonra Bakara süresini okurken, beş ayetinde Mü?min insanın olmazsa olmaz özelliklerini anlattıktan sonra 20 ayetle Kafir ve münafıkların genel karakterlerini haber verir.

  Burada bahsedilen münafıklar, aslında iman etmedikleri halde iman etmiş görünen kafirlerdirler.

  Yani kafirler ikiye ayrılırlar, Kafirler ve Münafıklar.

  İkisinin de hasta olduğunu haber verir Rabbimiz.

  Öyle bir hastalık ki, doktorlar ve eczacılar, onlara çare bulamazlar.

  Onlar da hasta olduklarını bilmediklerinden tedavi kabul etmezler.

  Yaratan ise onlar hakkında:

   ??? ??????????? ?????? ??????????? ??????? ??????? ???????? ??????? ??????? ????? ??????? ???????????

  ?Onların kalplerinde hastalık vardır. Allah da onların hastalığını artırmıştır ve yalan söyledikleri için onlara acıklı bir azap vardır.? (Bakara süresi ayet 2/10)

  Hasta olduklarını nasıl ispat ederiz?

  Rabbimiz yol gösteriyor:

  ??????? ????? ?????? ??? ?????????? ??? ????????? ??????? ???????? ?????? ???????????

  Onlara "Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın" denildiğinde: "Biz ıslahatçılarız" derler.

  ????? ????????? ???? ?????????????? ???????? ??? ???????????

  Aman ha! gözünüzü açın, asıl bozguncu onlardır, ancak farkında değiller.

  ??????? ????? ?????? ???????? ????? ?????? ???????? ??????? ?????????? ????? ?????? ???????????? ????? ????????? ???? ???????????? ???????? ??? ???????????

  Yine onlara: "İnsanların iman ettiği gibi siz de iman edin" denildiğinde: "Ya, biz de o beyinsizlerin iman ettiği gibi mi iman edeceğiz?" derler. İyi bilin ki, gerçek beyinsizler kendileridir; fakat bilmezler.? (Bakara süresi ayet 2/11-13)

  Değerli Gıda Uzmanlarımız, televizyonlardan yiyecek, içecek ve giyeceklerimiz konusunda öyle zehirli şeyleri bize altın bardakta sunduklarını söylüyorlar ki, yiyecek, içecek ve giyecek sağlam bir şey bulamayacağımız kanaati oluşuyor.

  Peki bu zararlı, yapay, sun?i, sentetik şeyleri kimler üretiyorlar?

  Fuhuş ticaretini dünya genelinde kimler yapıyorlar?

  Uyuşturucu kimin tekelinde?

  MİT?ten ayrıldığını söyleyen merhum bir profesörümüz, televizyonda ?Bir tonun üzerindeki uyuşturucu, CIA?dan habersiz, bir yerden bir yere adım atamaz? anlamında konuşmuştu.

  Tohumların genleriyle oynama teknolojisinin kafirlere ait olduğunu herkes bilir de, öylesine iç içe olmuşuz ki bu nesli yok etme teknolojisini Türkiye?ye getirenler bile aramızda, kasıntı bir duruşla hava atarak yürümeye devam ediyorlar.

  ?Laikiz, her dine ve dinsizliğe eşit mesafedeyiz? diyerek bizi kandırdıklarını zannediyorlar ama Rabbimiz onların kindar olduklarını, Allah?ın sevdiklerini sevmemeleri, sevmediklerini sevdikleri sebebiyle  onların kindarlıklarını ortaya çıkaracağını haber veriyor:

  ?????? ??????????? ?????????? ??? ???????? ??????? ?????????? ??????????? ?????????? ?????????????

  ?Bunun sebebi: Allah'ı gazablandıran şeye uymaları ve rızasından hoşlanmamalarıdır. Bu yüzden Allah, onların amellerini boşa çıkardı.

  ???? ?????? ????????? ??? ??????????? ?????? ???? ???? ???????? ??????? ?????????????

  Yoksa kalplerinde hastalık olanlar, Allah'ın onların kinlerini dışa çıkarmayacağını mı zannettiler? (Muhammed SÜRESİ AYET 47/28-29)

  ?Birleşmiş Milletlerde beraberiz, NATO?da beraberiz, sizinle ikili anlaşmalarımız var, biz müttefikiz? diyorlar ama başkentlerinde Kur?ana, ve Muahmmed sallallahü aleyhi ve selleme  yapılabilecek hakaretlerin her çeşidinin yapılması içi devlet müsaadesini verirken bir de bize hava atarak, ?Bizde özgürlük var? diye kasım kasım kasılıyorlar.

  Aynı devletlerin bu iki yüzlülüğünü, Tevrat yakma izni alamadıklarında görüyoruz.

  İçinizi kusuyorsunuz.

  Bütün çalışmalarınız boşa gidecek.

  Torunlarınız Cengiz hanın torunları gibi Müslüman olacak ve sizin bu yaptıklarınız için üzülecekler.

  Torunlarınızı üzmeyiniz.

  Yakılmasına izin verdiğiniz kitabı, baştan sona bir okuyunuz.

  Oryantalistlerinizin ve papazlarınızın verdiği raporlara inanmayınız.

  Kendi aklınızla karar veriniz.