ANA SAYFAKİTAPLARIM


  TUNGEN, DUNGEN VEYA DÖNGEN SAVAŞI BAŞLATIYORLAR


  TUNGEN, DUNGEN VEYA DÖNGEN SAVAŞI BAŞLATIYORLAR

  11/02/2020

  Mahmut Toptaş

  Hepsi aynı manaya gelen “Dönmek” kelimesinden meydana gelen ve şive değişikliği gösteren bir isimdir.

  Çin halkı tarafından Müslüman olan Çinlilere “Hui Hui” demişler. Manası başka bir dine dönenler manasına gelirmiş.

  O Müslüman olan Çinlilere de Türkler “Döngen” demişler.

  Şive değişikliğiyle “Dungen veya Tungen” demişler.

  Bu günkü Çin devleti içinde 130 milyon Çin ırkından Müslüman olan, Çinliler tarafından Hui Hui denilen, ama Türkler tarafından “Döngen” denilen Çinli Müslüman yaşamaktadır.

  Sevgili peygamberimiz zamanında, Çin biliniyordu. Kültürel faaliyetten ziyade ticaret nedeniyle biliniyordu.

  Delillendirilemeyen Çin kaynaklarına göre Vehhab bin Ra’şe, Sa’d Bin Vakkas gibi sahabelerden Çin’e tebliğ için gidenleri yazmışlarsa da hatta Sa’d bin Vakkas’ın kabrini günümüze kadar koruduklarını gösterseler de bizim elimizdeki kaynaklar o haberleri doğrulamamaktadır.

  Hazreti Ömer döneminde Çin’e kadar gidildiği haberleri kuvvetlidir.

  İlk önce Müslüman tüccarlar, Çin’e İslam’ın doğruluk dini olduğunu göstermişler.

  Abbasi halifesi zamanında Çin devlet başkanının yardım istemesi üzerine Abbasi Halifesi Ebu Ca’fer Mansur zamanında bört bin asker yardıma gönderilmiş ve işi bitirdikten sonra isteyenlerin kalabileceklerini söyleyince çoğunluğun oralarda kalıp İslamı tebliğe başlamışlar.

  Cengiz hanın torunu Kubilay hanın 1271 den 1294 e kadar Çinin tamamını yönetmiş.

  İşte bu yönetimi esnasında kendisi Müslüman olmasa da Çinlilerin ifadesiyle kurduğu devletin adı Yuan hanlığı imiş. Bu hanlık 1369 yılına kadar devam etmiş.

  Bu esnada iki milyonun üzerinde Müslüman askeri Çin’e yerleştirmiş.

  Allah celle celalüh dilerse Müslüman olmayanla da bu dini kuvvetlendirir.

  Kubilay’ın kurduğu bu Yuan Çin devleti yıkılınca Müslümanlara zulüm başlar ve dağılmalar devam eder.

  Kırgızistan, Kazakistan, Doğu Türkistan, Özbekistan gibi devletlerde Dungenlerin yani Çin ırkından Müslüman olanların bulunması belirli zamanlarda iltica sonunda yerleşenlerdir.

  Bizi, birbirimize kırdırmak isteyenlerin bir oyunu olarak Çin ırkından olan Dungen Müslümanları ile Türk ırkından olan Müslümanları çarpıştırma olaylarını başlatıyorlar.

  07 Şubat günü Kazakistan’ın Jambıl Eyaletinde Korday kasabasında Kazaklarla Zindan denilen Dungenler arasında çıkan çatışmada 8 ölü kırk yaralı olduğunu basın yazdı ve görüntüledi.

  Çin, Rusya ve ABD, bu çatışmaları körükleyeceklerdir. Onların görevi o.

  Bizim görevimiz, hangi ırk, renk ve mezhepten olursa olsun Müslüman’a el kaldırmamak ve Müslümana el kaldırmamızı isteyenlere haddini bildirmek olsun.

  Çin’deki 130 milyonluk Dungen Müslümanlara yardım ediniz.

  Doğu Türkistan’daki otuz milyonluk Müslümanlara destek veriniz.

  Size el kaldıran Müslüman’a bu günlerde Habil’in, kendisini öldürmeye gelen kardeşi Kabil’e:

  لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ

  “Eğer sen, beni öldürmek için elini uzatırsan, ben seni öldürmek için elimi uzatmayacağım. Ben âlemlerin Rabbi Allah’tan korkarım”  dediğini söyleyin. (Maide süresi ayet 5/28)